BC ''BANCA SOCIALĂ'' SA În proces de lichidare/ Licitație publică 28.11.2018 (lingou de aur)

B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare anunţă pentru data de 28.11.2018, ora 11.00, desfăşurarea licitaţiei „cu strigare” de comercializare a unui lingou de aur: standard 1A-479 3лА 2, greutate 11 224,1 g, proba 99,97%. Preţ iniţial - 6 930 457,46 lei. (BS177)

Condiţiile pentru participare la licitaţie: 1) cererea; 2) dovada achitării acontului în mărime de 10% din preţul iniţial şi a taxei de participare: persoanele fizice – 300 lei, persoanele juridice – 500 lei;  3) documentul de identitate, extrasul de la C.Î.S., procura specială autentificată notarial.

Datele bancare: Beneficiar: B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A., în proces de lichidare, codul IBAN MD68NB000000000035269703, codul fiscal 1002600035719, BIC NBMDMD2X, prestatorul beneficiar: Banca Naţională a Moldovei. Termenul - limită pentru depunerea cererilor de participare este data de 27.11.2018, ora 16.00. Înregistrarea participanţilor se încheie cu 10 min. înainte de începutul licitaţiei. Licitaţia va avea loc în oficiul B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A.. în proces de lichidare, pe adresa: mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab, 55. Informaţii suplimentare la tel. 022-22-23-75, 022-22-00-72, 022-22-23-35, office@socbank.md, www.bancasociala.md.