EXTRAS din MO 26.10.2018

 

 

Pe data de 08.11.2018, ora 10.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Toma Ciorbă 18, S.R.L. “FINA”, în proces de faliment, va desfăşura licitaţia „cu strigare” a bunurilor după cum urmează: lotul nr. 1 - construcţii de producţie (5 hale) cu nr. cad. 3122213.030.01;02, amplasate pe un teren în folosinţă cu suprafața de 6,0895 ha, nr. cad. 3122213.030, amplasate în r-nul Criuleni, s. Cimişeni, terenuri agricole, nr. cad. 1023101.491; 1023101.492, S-0,2524 ha, amplasate în r-nul Anenii Noi, s. Cobusca Veche – suma 3 923 043,00 lei; lotul nr. 1a - utilajul tehnologic al fermei pentru creşterea păsărilor pentru 5 hale – 1 623 618,00 lei; lotul nr. 2 - construcție, nr. 312221303.01 – 1068,5 m.p., inclusiv acoperiș, groapă de primire, amplasate în r-nul Criuleni, s. Cimişeni – 436 115,00 lei; lotul nr. 2a - utilaj pentru producerea nutrețurilor concentrate granulate, de origine - Olanda – 4 706 286 lei. Pentru a participa la licitaţie, trebuie prezentate: cererea de participare la licitaţie, buletinul de identitate (pentru persoane fizice), copia certificatului de înregistrare a întreprinderii (pentru persoane juridice), procura pentru efectuarea tranzacţiilor de vînzare-cumpărare, dovada achitării acontului în mărime de 3% din preţul iniţial al bunului. Biletul de participare pentru persoane fizice – 600 lei, pentru persoane juridice – 1200 lei. Sumele menţionate se vor depune pe contul bancar MD22VI022241200000035, B.C. “Victoriabank” S.A., filiala nr. 12, Chişinău, cod bancă VICBMD2X884, beneficiar - administratorul autorizat Popa Ion, cod fiscal 0972312029317. Depunerea cererilor şi a documentelor se încheie pe data de 05.11.2018, ora 10.00. Relaţii la tel. 079514541, email aoalarm@gmail.com.