EXTRAS din MO 19.10.2018

S.R.L. „I&T MOBILLEMN”. în procedură de faliment, anunţă pentru data de 2 noiembrie 2018, ora 15.00. pe adresa: mun. Chişinău. bd Decebal 78, of. 2, licitaţia „cu reducere” de vînzare a lotului nr. 1 (lot unic), compus din: bun imobil (clădire de producere), nr. cad. 6401307.112.01. suprafaţa 866.2 m.p., şi teren pentru construcţii, nr. cad. 6401307.112. suprafaţa 0.1914 ha, amplasate în r-nul Orhei, or. Orhei, str. Unirii 57/11, preţul iniţial 1 251 285 lei, preţul minim este de 1 126 156 lei. Participanţi la licitaţie sînt admişi: persoane fizice sau juridice din Republica Moldova, cetăţeni străini, persoane juridice sau fizice străine, apatrizi. Participanţii la licitaţie vor depune cererea în formă stabilită, la care se va anexa obligatoriu: copia actului de identitate al participantului: pentru persoane juridice - copia certificatului de înregistrare al întreprinderii, extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice şi al întreprinzătorilor individuali, procura pentru dreptul de efectuare a tranzacţiilor şi participare la licitaţie, actul bancar de confirmare a depunerii unui acont în mărime de 40 000 lei. Acontul se va transfera pe următoarele date bancare: beneficiar - S.R.L. „I&T Mobillemn”, IDNO 1003606015417, IBAN MD49V1000002224107148MDL, B.C. „Victoriabank” S.A., filiala nr. 7, Orhei. Achitarea lotului procurat se va face în termen de 20 de zile din data semnării procesului-verbal privind rezultatul licitaţiei şi stabilirea cîştigătorului lotului. Actele de participare la licitaţie pot fi depuse pînă pe data de 30.10.2018, ora 17.00, la sediul lichidatorului, pe adresa: mun. Chişinău, bd Decebal 78, of. 2. Informaţii suplimentare la tel. 079739169.

La data de 30.10.2018, ora 11.00, pe adresa: or. Drochia, str. Ghică Vodă 7, se vor desfăşura licitaţiile „cu reducere” cu plafon minim al reducerii preţului la care vor fi expuse spre vînzare bunurile întreprinderilor aflate în proces de insolvabilitate: S.R.L. „PIRVENCOL”, în proces de faliment, s. Zguriţa, r-nul Drochia. Lotul nr. 1 - complex de producţie, situat în or. Drochia, str. Gudanov 51, ca lot patrimonial unic: bloc administrativ, nr. cadastral 3601104.168.01, Ss-330,9 m.p.; subsol – S - 330.9 m.p., secţia de prelucrare primară a lînii – S - 1225,1 m.p.; anexă S - 617,1 m.p.; cazangerie, s - 126,6 m.p.; fîntînă arteziană; teren aferent, nr. cadastral 3601104.168, S - 0,692 ha.; utilaj tehnologic conform listei. Preţ de start 2 785 423,0 lei. Lotul nr. 2 - lot patrimonial unic: obiect comercial, nr. cadastral 3642208.007.049.01, S - 216 m.p., situate în s. Zguriţa, r-nul Drochia; teren aferent, nr. cadastral 3642208.007.049, S - 0,06 ha. Preţ de start 109 728,0 lei. Lotul nr. 3 - moară PCABM-7C, moară P6 AMM, utilaj tehnologic conform listei, situate în s. Zguriţa, r-nul Drochia. Preţ de start 210 421,0 lei.

S.R.L. „MOARA SPICULUI”, s. Zguriţa, r-nul Drochia, clădirea morii, număr cadastral 3642202.063.03, suprafaţa 487,0 m.p.; clădirea depozitului, nr. cad. 3642202.063.02, suprafaţa 60,0 m.p.; clădirea laboratorului, nr. cad. 3642202.063.01, suprafaţa 55,1 m.p., situate în s. Zguriţa, r-nul Drochia, utilaj pentru producerea făinii din grîu, utilaj pentru producerea făinii din porumb - preţ de start 245 917,00 lei. Pentru seturile: maşină de recoltat sfecla MRS6; maşină pentru strîns şi încărcat sfecla se anunţă vînzarea prin negocieri directe cu lichidatorul. Pentru participare la licitaţie este necesar de prezentat: cererea de participare la licitaţie, copia certificatului de înregistrare – pentru persoanele juridice, copia buletinului – pentru persoanele fizice, procura pentru efectuarea tranzacţiilor de vînzare-cumpărare, dispoziţia de plată a acontului în mărime de 5% din preţul de start al obiectului, care va fi vărsată la contul MD71VI022243100000081MDL, fil. 31, Drochia B.C. „Victoriabank” S.A., codul băncii VICBMD2X502. S.R.L. „Pirvencol”, c.f. 1003607001688. Depunerea cererilor se încheie cu 3 zile înainte de data licitaţiei. Relaţii suplimentare la tel. 069143893.

Pe data de 05.11.2018, ora 10.50, pe adresa: or. Ungheni, str. Naţională 17, va avea loc licitaţia de comercializare „cu strigare” a patrimoniului F.P.C. „SPERANŢA MD” S.A., în proces de insolvabilitate: încăperi nelocative, nr. cadastrale 9201106.607.01 – 39,94%, preţul iniţial 3 607 182,00 MDL. Sînt admişi ca participanţi la licitaţie: persoane fizice sau juridice din Republica Moldova, precum şi persoane juridice sau fizice străine. Participanţii la licitaţie vor depune cererea în forma stabilită, la care se anexează obligatoriu: copia actului de identitate al participantului; pentru persoanele juridice – copia certificatului de înregistrare al întreprinderii, extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali, procura pentru dreptul de efectuare a tranzacţiilor, actul bancar de confirmare a depunerii unui acont de 10% din preţul iniţial de vînzare al lotului. Taxa de participare pentru persoane fizice – 500 lei, pentru persoane juridice – 1000 lei. Acontul se va transfera la contul de decontare: F.P.C. „Speranţa MD” S.A., în proces de insolvabilitate, c.f. 1003609007053, cod IBAN MD61AG000000022511510194, B.C. „Moldova Agroindbank” S.A. Achitarea lotului procurat se va face în termen de 10 zile după adoptarea deciziei Comisiei de licitaţie privind stabilirea cîştigătorului lotului. Termenul-limită de depunere a actelor este data de 01.11.2018, ora 17.00. Relaţii la tel. 069308372.

C.P. „TVARDIŢA”, în proces de faliment, c/f 1002610000181, anunţă licitaţia „cu strigare” pentru data de 29.10.2018, ora 09.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Constantin Tănase 9, of. 6. Bunurile spre comercializare sunt: l. Tractor T150K, num. TR-A 700, an.1986 - 1365 lei. 2. Tractor T150K, num. TR-A 701, an. 1980 – 9915 lei. 3. K0M36/l, num. TR-A 503, an. l974 – 837 lei. 4. ЮM36Л, num. TR-A 504, an. l974 – 837 lei. 5. ЮМ36АЛ, num. TR-A 242, an. l983 – 8370 lei. 6. ЮM36КЛ, num. TR-A 241, an.1988 – 774 lei. 7. MT380, num. TR-A 248, an. 1988 - 930 lei. 8. ЮM36КЛ, num. TR-A 237, an. l989 – 837 lei. 9. K701, num. TR-A 153, an. 1988 – 2016 lei. 10. K701, num. TR-A 704, an. 1978 – 4032 lei. 11. T150K, num. TR-A 707, an.1982 – 4095 lei. 12. T16M, num. TR-A 698, an.1988 – 1236 lei. 13. K701, num. TR-A 709, an. 1978 – 10 080 lei. 14. T150K, num. TR-A 495, an. 990 – 5949 lei. 15. MT380Л, num. TR-A 243, an.1987 – 930 lei. 16. T16M, num. TR-A 706, an. 1987 – 2472 lei. 17. MT380Л, num. TR-A 245, an. 1988 – 3870 lei. 18. ЮМ36КЛ, num. TR-A 328, an. l988 – 3870 lеi. 19. МТ380Л, num. TR-A 500, an.1992 -7602 lei. 20. ЮМ36АКЛ, num. TR-A 329, an. l990 – 5022 lеi. 21. Плуг ПЛН 8 - 40 an.1999 – 3708 lei. 22. Плуг ПЛН 8-40, an.1998 – 2790 lei. 23. Плуг ПЛН 8-40, an. 1998 – 2790 lei. 24. Semănătoare Беккер, an. 1978 – 450 lei. 25. Semănătoare Беккер, an. 1978 - 450lei. 26. Semănătoare СУПН8, an.1984 -1236 lei. 27. Semănătoare СУПН8. an. 1985 – 1236 lei. 28. Semănătoare СЗП3.6, an.1988 – 1953 lei. 29. Semănătoare СЗП3.6, an. 1988 – 1953 lei. 30. Semănătoare СЗП3.6, an. 988 – 1953 lei. 31. Semănătoare СУПН8, an.1986 – 1236 lei. 32. Semănătoare СУПН8, an.1988 – 216 lei. 33. Semănătoare СЗП 3.6, an. 1988 – 186 lei. 34. Semănătoare СЗП 3.6, an. 1988 -186 lei. 35. Semănătoare Мултикорн 8 ряд, an. 1995 – 903 lei. 36. Semănătoare Беккер 6 ряд, an. 2002 – 1449 lei. 37. Boroană БДТ 7, an. 1990 – 1860 lei. 38. Boroană БДТ 7, an. l988 – 1548 lei. 39. Boroană БДТ 7, an. 1988 – 1935 lei. 40. Cultivator КШУ 12, an. 1990 – 225 lei. 41. Cultivator КРН 5.6, аn. 1991 – 1230 lei. 42. Cultivator КРН 5.6, an. 1986 -1230 lei. 43. Cultivator КПС 4, аn.1988 – 1431 lei. 44. Cultivator КПС 4, an.1988 – 1431 lei. 45. Cultivator КПС 4, an. 1990 – 1431 lei. 46. Cultivator КРН 5.6, an. 1992 – 1488 lei. 47. Cultivator КРН 5.6, an. 1992 – 1488 lei. 48. Rezervor ВРГ 50 мЗ, стальные, an.1982 – 3009 lei. 49. Rezervor 2.5 т, нержавеющии, an. 1967 – 1371 lei. 50. Cisternă для вина 50 мЗ, стальная польская (2 buc.) an. 1982 – 6017 lei. 51. Rezervor 16 мЗ, стальной (2 buc.), аn. 1985 – 2823 lei. 52. Cisternă гориз 15мЗ, стальная, аn. 1975 – 1166 lei. 53. Електротелфиер (2 buc.), аn. 1982 – 6840 lei. 54. Приёмный бункер двухшнековый, an. 1992 – 5040 lei. 55. Приёмный бункер двухшнековый, аn. 1992 – 5040 lei. 56. Стекатель ВСН 20, аn. 1978 – 5040 lei. 57. Стекатель ВСН 20, an. 1978 – 3420 lei. 58. Пpecc ВПО 20, an. l985 – 3240 lei. 59. Пpecc ВПО 20, an. 1985 – 4860 lei. 60. Транспортёр цепной, аn. 1984 – 7200 lei. 61. Транспортёр, an. 2002 – 630 lei. 62. Пpecc, аn. 1992 – 48601 lei. 63. Стекатель ВСР 10, аn. 1992 – 3690 lei. 64. Котел Е 1/9, с теплообмениками, an. 1992 – 9900 lei. Cererile de participare se vor depune pe adresa: mun. Chişinău, str. Constantin Tănase 9, of. 6, pînă pe data de 26.10.2018, ora 16.00. Informaţii la tel. 061058889.

Pe data de 05.11.2018, ora 08.30, pe adresa: or. Glodeni, str. Suveranităţii 3, va avea loc licitaţia de comercializare „cu strigare” a patrimoniului Î.M. „VALVIRON NORD” S.R.L., în proces de insolvabilitate: lot nr. 1 – imobil industrial, nr. cadastral 4801112.317 - 0,6838 ha, 4801112.317.01, 4801112.317.02, or. Glodeni, str. M. Eminescu 6/2, preţul iniţial 675 479,00 lei; lot nr. 2 – imobil comercial, nr. cadastral 4801114.024 - 0,194 ha, 4801114.024.01, 4801114.024.02, 4801114.024.03, or. Glodeni, str. Suveranităţii 3, preţul iniţial 2 034 452,00 lei; lot nr. 3 – mijloace fixe, bunuri materiale şi obiecte de mică valoare şi sсurtă durată, preţul iniţial 356 417 lei. Sînt admişi ca participanţi la licitaţie: persoane fizice sau juridice din Republica Moldova, precum şi persoane juridice sau fizice străine. Participanţii la licitaţie vor prezenta cererea în forma stabilită, la care se anexează obligatoriu: copia actului de identitate al participantului; pentru persoanele juridice – copia certificatului de înregistrare al întreprinderii, extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali, procura pentru dreptul de efectuare a tranzacţiilor, actul bancar de confirmare a depunerii unui acont de 10% din preţul iniţial de vînzare al lotului. Taxa de participare pentru persoane fizice – 500 lei, pentru persoane juridice – 1000 lei. Acontul se va transfera la contul de decontare: beneficiar: Î.M. „Valviron Nord” S.R.L., în proces de insolvabilitate, c.f. 1005602000141, cod IBAN MD62MO2224ASV69175057100, B.C. „Mobiasbancă-Groupe Societe Generale” S.A. Achitarea lotului procurat se va face în termen de 10 zile după adoptarea deciziei Comisiei de licitaţie privind stabilirea cîştigătorului lotului. Termenul-limită de depunere a actelor este data de 01.11.2018, ora 17.00. Relaţii la tel. 069308372.

S.R.L. „VIS CONSTRUCT GRUP” anunţă pentru data de 2 noiembrie 2018, ora 12.00, licitaţia repetată „cu strigare”: lot 1 – apartament de tip mansardă 122 A, situat în mun. Chișinău, strada Sucevița 41, preț de start 124 051 lei. Lot 2 - ap. de tip mansardă 45 A, situat în mun. Chișinău, șos. Hîncești 22 B, preţul de start 682 682 lei. Lot 3 – ap. de tip mansardă 803 A, situat în mun. Chișinău, str. Maria Drăgan, preț de start 390 703 lei. Licitație „cu reducere”: Lot 1 - ap. de tip mansardă 222 a, situat în mun. Chișinău, str. Sucevița 36/1, preţul de start 243 495 lei. Lot 2 - ap. de tip mansardă 165 a, situat în mun. Chișinău, str. Independenței 12/1, preţul de start 420 276 lei. Pentru participarea la licitație, ofertantul va depune o cerere la biroul administratorului - str. Ivan Zaikin 60, și va achita pe contul de acumulare: cod fiscal 1010602004422, IBAN MD62EX0000002238670172MD, B.C. „Eximbank-Gruppo Veneto Banca” S.A., fil. nr. 9, Chişinău, EXMMD2242, acontul în mărime de 5% din prețul de start și taxa pentru participare de 1000 lei. Modelul cererii de participare la licitaţie poate fi obţinut la biroul lichidatorului. La aceeași adresă se va putea lua cunoștinţă de pașaportul lotului. Se va considera cîștigător ofertantul care a propus cel mai mare preț. Detalii la tel. 022290991. Termenul de depunere a cererilor de participare la licitaţie expiră cu trei zile pînă la data licitației.

JUDECĂTORIA ORHEI, sediul CENTRAL (str. Vasile Mahu 135, bl. 2, et.1, sala 8, mun. Orhei), în conformitate cu prevederile art. 108 din CPC al RM, solicită prezentarea cet. MOGORICI Ribana, domiciliat în mun. Orhei, str. Ion Soltîs 67, cet. RUSU Eduard, domiciliat în r-nul Orhei, s. Seliște, cet. ALLA Vitalie, domiciliat în mun. Orhei, str. Ion Neculce 59, pentru data de 13.11. 2018, ora 14.30, la ședința judiciară în calitate de pîrîți pe cauza civilă intentată la cererea B.C.„BANCA SOCIALĂ” S.A. privind încasarea datoriei. În caz de neprezentare, cererea va fi examinată în lipsa D-voastră. Judecător Cristina TROIANOVSCHI