EXTRAS din MO 12.10.2018

Pe data de 22.10.18, ora 10.00, pe adresa: mun. Chișinău, bd Decebal 139 B, of. 305, va avea loc licitația repetată „cu strigare” pentru vinderea masei debitoare a S.R.L. „AGROIMPULS”, în proces de lichidare. La licitație se expune lotul: teren agricol cu plantații (livadă de măr), nr. cadastrale 3436101.087-094, 3436101.117-118, 3436101.087.01- 094.01, 3436101.117.01-118.01, situate în r-nul Soroca, s. Rudi, la prețul unic de 774 106,74 lei. Pentru participare la licitație, doritorii vor vira acontul în mărime de 10% din prețul expus, la contul de acumulare: beneficiar S.R.L. „Agroimpuls”, c.f.1009600025382, B.C. „Moldova Agroindbank” S.A., fil. 25, Chișinău, c. b. AGRNMD2X472, c. f.1002600003778, IBAN MD84AG000000022512859341 MDL. Doritorii de a participa la licitație vor prezenta lichidatorului: cererea, confirmarea de depunere a acontului la contul bancar indicat în aviz, dovada achitării taxei de participare de 1000 lei, buletinul, certificatul de înregistrare, extrasul din Registrul persoanelor juridice a agentului economic, procura, după caz. Depunerea cererilor se încheie la data de 19.10.18, ora 16.00, pe adresa: MD-2060, mun. Chișinău, bd Decebal 139 B, of. 305. Informații suplimentare la tel. 069233317. Pe data de 22.10.2018, ora 15.00, pe adresa: mun. Chișinău, bd Decebal 139 B, of. 305, va avea loc licitația repetată „cu strigare” pentru vinderea masei debitoare S.R.L. „AGROIMPULS”, în proces de lichidare. La licitație se expune lotul: teren agricol cu plantații (livadă de pruni) cu suprafața de 68,8697 ha, nr. cadastrale 345020.152, 3450210.152.01, situate în r-nul Soroca, s. Visoca, la prețul unic de 7 541 984,50 lei. Pentru participare la licitație, doritorii vor vira acontul în mărime de 10% din prețul expus la contul de acumulare: beneficiar S.R.L. „Agroimpuls”, c.f. 1009600025382, B.C. „Moldova Agroindbank” S.A., fil. 25, Chișinău, c.b. AGRNMD2X472, c.f. 1002600003778, IBAN MD84AG000000022512859341 MDL. Doritorii de a participa la licitație vor prezenta lichidatorului: cererea, confirmarea de depunere a acontului la contul bancar indicat în aviz, dovada achitării taxei de participare de 1000 lei, buletinul, certificatul de înregistrare, extrasul din Registrul persoanelor juridice a agentului economic, procura după caz. Depunerea cererilor se încheie pe data de 19.10.18, ora 16.00, pe adresa: MD-2060, mun. Chișinău, bd Decebal 139 B, of. 305. Informații suplimentare la tel. 069233317.

Lichidatorul S.R.L. „MEDION-TC”, în procedura falimentului simplificat, anunță înstrăinarea prin negocieri directe a bunurilor: utilaj pentru producerea plasei rabiță și utilaj pentru producerea plăcilor din polistirol. Preț inițial 39 986,00 lei. Relaţii la tel. 069397825.

Î.I. „ORHIDEIA NANI”, în procedură de faliment, anunţă pentru data de 26 octombrie 2018, ora 13.00, pe adresa: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab 55, licitaţia repetată “cu strigare” a următoarelor bunuri incluse în masa debitoare: lotul nr. 1 - construcții – clădirea și edificii – complex de creștere și sacrificare a păsărilor, cu suprafața de 12 411 m.p., nr. cadastral 3136117.002.01-3136117.002.03, teren aferent, cu suprafața de 14,95 ha, nr. cadastral 3136117.002, și utilaj tehnologic amplasat în r-nul Criuleni, com. Hrușova, s. Chetroasa, preţul de start 12 544 750, 00 lei. Pentru participare la licitaţie, ofertantul va depune o cerere pe adresa: mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab 55, împreună cu împuternicirile legale, şi va achita pe contul de acumulare acontul în mărime de 2% din preţul de start, prezentând confirmare în acest sens. La aceeaşi adresă se va putea lua cunoştinţă de paşaportul lotului. Se va considera cîştigător ofertantul care a propus cel mai mare preţ. Relaţii la tel. 069010202. Termenul de depunere a cererilor de participare la licitaţie expiră pe data de 23.10.2018, ora. 17.00

Lichidatorul S.R.L. „ȘEVȚOV-SERVERS” anunță pentru data de 26.10.2018, ora 11.00, pe adresa: mun. Chișinău, str. București 23 A, of. 402, desfășurarea licitației „cu reducere” a patrimoniului S.R.L. „ȘEVȚOV-SERVERS”: lotul nr. 2 - bun imobil, încăpere locativă (apartament cu 2 camere), nr. cadastral 9601208.441.01.050, cu suprafața totală de 70,4 m.p., amplasat în U.T.A. Găgăuzia, mun. Comrat, str. Lenin 156/1, prețul maxim de vînzare al lotului 455 335,00 MDL, pasul de reducere a prețului - 2% din prețul maxim de vînzare al lotului, limita la care poate fi redus preţul – 445 000,00 MDL. Ca participanți la licitație sunt admise persoane fizice şi juridice. Participanții la licitație vor depune cererea în formă stabilită, la care se anexează obligatoriu: copia actului de identitate al participantului; pentru persoane juridice – extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, procura de reprezentare, copia actului de identitate a reprezentantului, actul bancar de confirmare a depunerii unui acont în sumă de 45 533,50 MDL, actul bancar de confirmare a achitării costului biletului de participare în sumă de 1500,00 MDL. Contul de decontare pentru transferarea acontului și costului biletului de participare: beneficiar - A.A. Dogot Constantin, c/f 44202014, IBAN MD89PR002251177346001498, B.C. „ProCredit Bank” S.A., PRCBMD22. Termenul-limită de depunere a actelor este data de 23.10.2018, ora 11.00. Examinarea obiectelor expuse la vînzare se efectuează zilnic, la locul lor de amplasare. Informații suplimentare la tel. 069220116.

C.P. „TVARDIŢA”, în proces de faliment, c/f 1002610000181, anunţă licitaţia „cu strigare” pentru data de 15.10.2018, ora 09.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Constantin Tănase 9, of. 6. Bunurile spre comercializare sunt: l. Tractor T150K, num. TR-A 700, an.1986 - 1365 lei. 2. Tractor T150K, num. TR-A 701, an. 1980 – 9915 lei. 3. K0M36/l, num. TR-A 503, an. l974 – 837 lei. 4. ЮM36Л, num. TR-A 504, an. l974 – 837 lei. 5. ЮМ36АЛ, num. TR-A 242, an. l983 – 8370 lei. 6. ЮM36КЛ, num. TR-A 241, an.1988 – 774 lei. 7. MT380, num. TR-A 248, an. l988 - 930 lei. 8. ЮM36КЛ, num. TR-A 237, an. l989 – 837 lei. 9. K701, num. TR-A 153, an. 1988 – 2016 lei. 10. K701, num. TR-A 704, an. 1978 – 4032 lei. 11. T150K, num. TR-A 707, an.1982 – 4095 lei. 12. T16M, num. TR-A 698, an.1988 – 1236 lei. 13. K701, num. TR-A 709, an. 1978 – 10 080 lei. 14. T150K, num. TR-A 495, an. 990 – 5949 lei. 15. MT380Л, num. TR-A 243, an.1987 – 930 lei. 16. T16M, num. TR-A 706, an. 1987 – 2472 lei. 17. MT380Л, num. TR-A 245, an. 1988 – 3870 lei. 18. ЮМ36КЛ, num. TR-A 328, an. l988 – 3870 lеi. 19. МТ380Л, num. TR-A 500, an.1992 -7602 lei. 20. ЮМ36АКЛ, num. TR-A 329, an. l990 – 5022 lеi. 21. Плуг ПЛН 8 - 40 an.1999 – 3708 lei. 22. Плуг ПЛН 8-40, an.1998 – 2790 lei. 23. Плуг ПЛН 8-40, an. 1998 – 2790 lei. 24. Semănătoare Беккер, an. 1978 – 450 lei. 25. Semănătoare Беккер, an. 1978 - 450lei. 26. Semănătoare СУПН8, an.1984 -1236 lei. 27. Semănătoare СУПН8. an. 1985 – 1236 lei. 28. Semănătoare СЗП3.6. an.1988 – 1953 lei. 29.Semănătoare СЗП3.6, an. 1988 – 1953 lei. 30. Semănătoare СЗП3.6, an. 988 – 1953 lei. 31. Semănătoare СУПН8, an.1986 – 1236 lei. 32. Semănătoare СУПН8, an.1988 – 216 lei. 33. Semănătoare СЗП 3.6, an. 1988 - 186lei. 34.Semănătoare СЗП 3.6, an. 1988 -186lei. 35. Semănătoare Мултикорн 8 ряд, an. 1995 – 903 lei. 36. Semănătoare Беккер 6 ряд, an. 2002 – 1449 lei. 37. Boroană БДТ 7, an. 1990 – 1860 lei. 38. Boroană БДТ 7, an. l988 – 1548 lei. 39. Boroană БДТ 7, an. 1988 – 1935 lei. 40. Cultivator КШУ 12, an. 1990 – 225lei. 41. Cultivator КРН 5.6, аn. 1991 – 1230 lei. 42. Cultivator КРН 5.6, an. 1986 -1230 lei. 43. Cultivator КПС 4, аn.1988 – 1431 lei. 44. Cultivator КПС 4, an.1988 – 1431 lei. 45. Cultivator КПС 4, an. 1990 – 1431 lei. 46. Cultivator КРН 5.6, an. 1992 – 1488 lei. 47. Cultivator КРН 5.6, an. 1992 – 1488 lei. 48. Rezervor ВРГ 50 мЗ, стальные, an.1982 – 3009 lei. 49. Rezervor 2.5 т, нержавеющие, an. 1967 – 1371 lei. 50. Cisternă для вина 50 мЗ, стальная польская (2 buc.) an. 1982 – 6017 lei. 51. Rezervor 16 мЗ, стальной (2 buc.), аn. 1985 – 2823 lei. 52. Cisternă гориз 15мЗ, стальная, аn. 1975 – 1166 lei. 53. Електротелфиер (2 buc.), аn. 1982 – 6840 lei. 54. Приёмный бункер двухшнековый, an. 1992 – 5040 lei. 55. Приёмный бункер двухшнековый, аn. 1992 – 5040 lei. 56. Стекатель ВСН 20 аn. 1978 – 5040 lei. 57. Стекатель ВСН 20, an. 1978 – 3420 lei. 58. Пpecc ВПО 20, an. l985 – 3240 lei. 59. Пpecc ВПО 20, an. 1985 – 4860 lei. 60. Транспортёр цепной, аn. 1984 – 7200 lei. 61. Транспортёр, an. 2002 – 630 lei. 62. Пpecc, аn. 1992 – 48601 lei. 6З. Стекатель ВСР 10, аn. 1992 – 3690 lei. 64. Котел Е 1/9, с теплообмениками, an. 1992 – 9900 lei. Cererile de participare se vor depune pe adresa: mun. Chişinău, str. Constantin Tănase 9, of. 6, pînă pe data de 12.10.2018, ora 16.00. Informaţii la telefon 061058889.