EXTRAS din MO 14.09.2018

Pe data de 24.09.2018, ora 12.00, pe adresa: mun. Chișinău, bd Decebal 139 B, of. 305, va avea loc licitația repetată „cu strigare” pentru vinderea masei debitoare a S.R.L. „GRINVITAS-NORD”, în proces de lichidare. La licitație este expus: lotul 1 - teren pentru construcții cu nr. cadastral 5521212.174, și construcția nefinisată cu nr. cadastral 5521212.174.01, situate în r-nul Ialoveni, s. Piatra Albă, la prețul de 1 156 564,80 lei; Lotul 2 - Mercedes Atego 815, la prețul total de 152 764,70 lei. Pentru participare la licitație, doritorii vor vira pentru fiecare lot separat acontul în mărime de 10% la contul: S.R.L. „Grinvitas-Nord”, c.f. 1004604005718, B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A., fil. 25, Chișinău, c.b. AGRNMD2X472, IBAN MD76AG000000022512417553. La licitație sînt admise persoane fizice și juridice din RM, cetățeni străini, persoane juridice străine. Doritorii de a participa la licitație vor depune pe adresa lichidatorului: MD-2060, mun. Chișinău, bd Decebal 139 B, of. 305: cererea, confirmarea de depunere a acontului la contul bancar indicat în aviz, dovada achitării taxei de participare de 1000 lei – pentru fiecare lot, buletinul, certificatul de înregistrare, extrasul din Registrul persoanelor juridice a agentului economic, procura, după caz. Depunerea cererilor se încheie la data de 21.09.2018 , ora 16.00. Informații suplimentare la tel. 069233317.

Pe data de 01.10.2018, ora 11.00, pe adresa: or. Glodeni, str. M. Eminescu 6, se va desfăşura licitaţia „cu strigare” pentru comercializarea bunurilor S.R.L. „ROALVIVO”, în proces de insolvabilitate, contra mijloace băneşti: lot unic patrimonial - complex imobiliar (nr. cad. 4801112.005, S=0,8452 hа, nr. cad. 4801112.005.01, S=640,4 m.p., nr. cad. 4801112.005.02, S=406,6 m.p., nr. cad. 4801112.005.05, S=57,1 m.p., nr. cad. 4801112.005.06, S=31,6 m.p.), or. Glodeni, str. M. Eminescu 6. Preț inițial 1 644 876,00 lei. Cererile se depun pînă la data de 28.09.2018, ora 17.00. Relaţii la tel. 069397825.