Concurs cu privire la selectarea companiilor de evaluare pentru colaborare

Concurs cu privire la selectarea companiilor de evaluare pentru colaborare

 BC “Banca Socială” S.A. în proces de lichidare anunţă despre desfăşurarea concursului privind selectarea companiilor de evaluare cu care va fi încheiat contract de colaborare în domeniul evaluării.

Condiţii de participare la concurs a companiilor de evaluare:

a) este înregistrată în conformitate cu legislaţia în vigoare;

b) dispune de licenţă valabilă pentru activitatea de evaluare a bunurilor imobile eliberată de către Camera de Licenţiere a Republicii Moldova;

c) are angajat cel puţin un evaluator ce posedă certificatul de calificare valabil, emis de către Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru şi cu experienţă în domeniul evaluării de minim 3 ani.

Ofertele urmează a fi prezentate în plicuri sigilate cu indicarea denumirii, sediului şi informaţiei de contact a ofertantului şi vor include următoarele documente:

a) scrisoarea de intenţie cu indicarea informaţiu privind ofertantul (denumirea completă, adresa/ sediul, numărul de contact etc.);

b) copia certificatului înregistrării de stat;

c) copia licenţei(lor) în domeniul respectiv;

d)  numele, prenumele evaluatorilor certificaţi cu date de contact ale acestora;

e) copia certificatelor de calificare a evaluatorilor ce confirmă faptul că evaluatorul are o experienţă de cel puţin 3 ani în domeniul evaluării;

f)  3 rapoarte de evaluare depersonalizate  realizate în ultimele 6 luni pentru diferite tipuri de bunuri imobile şi 2 rapoarte de evaluare depersonalizate pentru diferite tipuri de bunuri mobile.

Oferta preţurilor pentru serviciile de evaluare a bunurilor mobile şi imobile, conform anexei, publicate pe pagina web www.bancasociala.md.

BC “Banca Socială” S.A. în proces de lichidare va refuza primirea ofertelor în plicuri deteriorate sau deschise.

Ofertele vor fi depuse la sediul organizatorului concursului în plicuri sigilate până la data 24.09.2018ora 1700,  pe adresa: mun. Chişinău, str. V. Pîrcălab, 55, BC “Banca Socială” S.A. în proces de lichidare.

Anexa (Word, pdf