EXTRAS din MO 10.08.2018

S.R.L. „ASETORIN AGRO”, în procedură de faliment, c.f. 1003610001314, anunță pentru data de 29 august 2018, ora 12.00, în mun. Chișinău, bd Iu. Gagarin 10, desfăşurarea licitației “cu strigare” repetată a bunurilor amplasate în s. Valea Perjei, r-nul Taraclia: complex de semănat „Terminator”, preţ de start 1.559.822,10 lei; decompactor (plug cultivator „Delta-New”), preţ de start 218.653,33 lei; boroană Striegel AB 12 m, preţ de start 82.634,7 lei; tractor MTЗ-82 TR-A 139, preţ de start 45.496,83 lei; combină CK-5M-1 1601, TR-A 964, preţ de start 161.168,07 lei; boroană cu discuri БП-4, preţ de start 73.859,36 lei; boroană cu discuri БН-2.4, preţ de start 29.251,16 lei; tăvălug crestat K-6, preţ de start 33.638,93 lei; Ciro 600 LT 2D, preţ de start 26.326,10. lei; cultivator Pinocchio 300 Ruleo, preţ de start 51.189,61 lei; cultivator KПC - 4ПH, preţ de start 59.233,78 lei; tractor T-150, 60-73 ЛИ, preţ de start 51.009,0 lei; semănătoare de cereale СЗТ, preţ de start 65.815,24 lei; boroană cu discuri БДН -1.8, preţ de start 11.700,39 lei; combină СК – 5, M-1, н. з. TR-B 142, preţ de start 159.756,75 lei; combină СК – 5, M-1, н. з. TR-B 141, preţ de start 159.756,75 lei; tractor T-150K, 140 TR-A, preţ de start 47.757,64 lei; tractor T-150, 60-72 ЛИ, preţ de start 45.678,47 lei, secerătoare Opticorn-470, preţ de start 211.016,13 lei; instalație de introdus îngrășăminte (12 buncăre), preţ de start 18.115,88 lei; presă, preţ de start 22.964,73 lei. Participanții vor depune: cererea, copia actului de identitate, copia extrasului de la C.Î.S., dovada achitării acontului de 2% din preţul inițial al lotului și taxa de participare 200 lei pentru persoanele juridice, 100 lei pentru persoanele fizice, pînă la data de 24 august 2018, ora 16.00. Informaţii la tel. 079408699.

S.R.L. „I&T MOBILLEMN”, în procedură de faliment, anunţă pentru data de 23 august 2018, ora 15.00, pe adresa: mun. Chişinău, bd Decebal 78, of. 2, licitaţia „cu reducere” de vînzare a lotului nr. 1 (lot unic), compus din: bun imobil (clădire de producere), nr. cad. 6401307.112.01, suprafaţa 866,2 m.p., şi teren pentru construcţii, nr. cad. 6401307.112, suprafaţa 0,1914 ha, amplasate în r-nul Orhei, or. Orhei, str. Unirii 57/H, preţul minim de vînzare este de 1 251 285 lei. Participanţi la licitaţie sînt admişi: persoane fizice sau juridice din Republica Moldova, cetăţeni străini, persoane juridice sau fizice străine, apatrizi. Participanţii la licitaţie vor depune cererea în formă stabilită, la care se va anexa obligatoriu: copia actului de identitate al participantului; pentru persoane juridice - copia certificatului de înregistrare al întreprinderii, extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, procura pentru dreptul de efectuare a tranzacţiilor şi participare la licitaţie, actul bancar de confirmare a depunerii unui acont în mărime de 40 000 lei. Acontul se va transfera pe următoarele date bancare: beneficiar: S.R.L. „I&T Mobillemn”, IDNO 1003606015417, IBAN MD49V1000002224107148MDL, B.C. „Victoriabank” S.A., filiala nr. 7 Orhei. Achitarea lotului procurat se va face în termen de 20 de zile din data semnării procesului- verbal privind rezultatul licitaţiei şi stabilirea cîştigătorului lotului. Actele de participare la licitaţie pot fi depuse pînă pe data de 20.08.2018, ora 17.00, la sediul lichidatorului, pe adresa: mun. Chişinău, bd Decebal 78, of. 2. Informaţii suplimentare la tel. 079739169.

Lichidatorul S.R.L. „INTERFORUM-M” I.C.S., în procedură de faliment, anunţă pentru data de 20.08.2018, ora 10.00, str. A. Sciusev 27, of. 1, mun. Chişinău, desfăşurarea licitaţiei repetate de vînzare a bunului mobil grevat cu garanţie la B.C. „Banca Socială” S.A., în procedură de faliment, conform art. 131, alin. (3), şi anume: lotul nr. 2, care constă din bunul mobil autocamion de model Mercedes Actros 18, a/p 2002, cabină dublă de culoare albă, cutie automată, parcursul în KM nu este identificat, n/î C UF 006. Preţul total al bunului constituie 162 000,00 MDL. Pentru participare la licitaţie se vor depune: cererea, buletinul de identitate (pentru persoane fizice) şi copia certificatului al înregistrării de stat, copia buletinului al administratorului (pentru persoane juridice), dovada de achitare a acontului în mărime de 3% din preţul iniţial expus spre vînzarea bunului. Costul biletului de participare pentru persoane fizice este de 1000 MDL şi pentru persoane juridice 1500 MDL. Sumele menţionate vor fi depuse la contul de acumulate al lichidatorului S.R.L. „Interforum-M” I.C.S., în proces de faliment: IBAN MD41AG000000022512671062 MDL, B.C. „Moldova Agroindbank” S.A., filiala Miron Costin, Chişinău, c/b AGRNMD2X710, c/f 1002600014101. Depunerea cererilor şi a documentelor se încheie pe data de 17.08.2018, ora 16.00. Informaţii suplimentare la tel. 060055551.

S.A. „SEMINŢE AGRO”, în proces de faliment, anunţă pentru data de 24 august 2018, ora 11.00, licitaţia „cu strigare” la care se expun: lot 1 - fabrica de prelucrare a seminţelor de porumb ce conţine construcţii, reţele de comunicaţii inginereşti, instalaţii, drumuri, edificii şi utilaj folosit în procesul tehnologic. Preţul de start 15 974 562 lei; lot 2 - bază petrolieră, segmentul de linie calea ferată şi dreptul de folosință a terenului cu suprafața de 2,1137 ha, preţ de start 2 251 282 lei. Pentru participare la licitaţie, ofertantul va depune o cerere la biroul administratorului: str. Ivan Zaikin 60, şi va achita pe contul de acumulare acontul în mărime de 5% din preţul de start şi taxa de participare 1000 lei. La aceeaşi adresă se va putea lua cunoştinţă de paşaportul lotului. Se va considera cîştigător ofertantul care a oferit cel mai mare preţ. Relaţii la tel. 022290991. Termenul de depunere a cererilor de participare la licitaţie expiră cu trei zile pîna la licitaţie. Lichidatorul

S.R.L. „ȘEVȚOV-SERVERS” anunță pentru data de 23.08.2018, ora 10.00, pe adresa: mun. Chișinău, str. București 23 A, of. 402, desfășurarea licitației „cu reducere” a patrimoniului S.R.L. „ȘEVȚOV-SERVERS”: Lotul nr. 1: Bunuri imobile din satul Piatra Albă, com. Mileștii Mici, r-nul Ialoveni, nr. cadastral 5521212.168 (suprafața totală 0,1305 ha), nr. cadastral 5521212.168.01 (suprafața totală de 410,70 m.p.), prețul maxim de vînzare al lotului 1281218,00 MDL, pasul de reducere a prețului – 2% din prețul maxim de vînzare al lotului, limita la care poate fi redus preţul – 471 558,00 MDL. Ca participanți la licitație sunt admise persoane fizice sau juridice. Participanții la licitație vor depune cererea în formă stabilită, la care se anexează obligatoriu: copia actului de identitate al participantului; pentru persoane juridice – copia certificatului de înregistrare a întreprinderii, extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, procura de reprezentare, copia actului de identitate a reprezentantului, actul bancar de confirmare a depunerii unui acont în sumă de 128 121,80 MDL, actul bancar de confirmare a achitării costului biletului de participare în sumă de 1000 lei. Contul de decontare pentru transferarea acontului și costului biletului de participare: beneficiar A.A. „Dogot Constantin”, c/f 44202014, IBAN MD89PR002251177346001498, B.C. „ProCredit Bank” S.A., PRCBMD22. Termenul-limită de depunere a actelor este data de 20.08.2018, ora 10.00. Examinarea obiectelor expuse spre vînzare se efectuează zilnic la locul lor de amplasare. Informații suplimentare la tel. 069220116.

S.R.L. „VIS CONSTRUCT GRUP” anunță pentru data de 24 august 2018, ora 12.00, la sediul: strada Ivan Zaikin 60, licitaţie repetată „cu strigare”: lot nr. 1, lotul unic - apartament de tip mansardă, 120 A, preț de start 246 240 lei, situat în mun. Chișinău, str. Independenței 12/1, licitație „cu reducere”: lot 1 – apartament de tip mansardă nr. 208 A, situat în mun. Chișinău, strada Sucevița 36/1, preț de start 233 700 lei; lot 2 - apartament de tip mansardă, nr. 222a, situat în mun. Chișinău, strada Sucevița 36/1, preț de start 269 800 lei; lot 3 - apartament tip mansardă 165 A, situat în mun. Chișinău, str. Independenței 12/1, preț de start 465 680,50 lei. Pentru participare la licitaţie, ofertantul va depune o cerere la biroul administratorului: str. Ivan Zaikin 60, şi va achita pe contul de acumulare: cod fiscal 1010602004422, IBAN MD62EX0000002238670172MD, B.C. “Eximbank-Gruppo Veneto Banca” S.A., fil. nr. 9, Chişinău, EXMMMD2242 acon-tul în mărime de 5% din preţul de start și taxa pentru participare 1000 lei. Modelul cererii de participare la licitaţie poate fi primit la biroul lichidatorului. La aceeaşi adresă se va putea lua cunoştinţă de paşaportul lotului. Se va considera cîştigător ofertantul care a propus cel mai mare preţ. Relaţii la tel. 022290991. Termenul de depunere a cererilor de participare la licitaţie expiră cu trei zile pînă la data licitației.