BC ''BANCA SOCIALĂ'' SA în proces de lichidare/ Licitație publică 22.08.2018

Lot nr.1 – clădire administrativă cu suprafaţa la sol 208,6 m.p. şi cu suprafaţa totală 439,3 m.p. (nr. cadastral 6401402.334.01), depozit cu suprafaţa 15,9 m.p. (nr. cadastral 6401402.334.02), garaj cu suprafaţa 45,7 m.p. (nr. cadastral 6401402.334.03), garaj cu suprafaţa 41,9 m.p. (nr. cadastral 6401402.334.04), teren aferent cu suprafaţa 0,1007 ha (nr. cadastral 6401402.334), inclusiv bunuri mobile instalate, amplasate pe adresa, or. Orhei, str. Scrisului Latin, 2/a.
Preţul iniţial – 2 465 250 lei. (BS097)

Lot nr.2 Construcţie, cu suprafaţa la sol 322,4 m.p. şi cu suprafaţa totală 422,3 m.p. inclusiv bunuri mobile instalate, nr. cadastral – 1201313.337.01 şi teren cu suprafaţa 0,082 ha, cu nr. cadastral 1201313.337, amplasate pe adresa or. Basarabeasca, str. Vladimir Lenin, 3/a.
Preţul iniţial – 971 035  lei. (BS096)

Lot nr.3 – ½ construcției comerciale cu suprafața la sol 315,6 m.p. și cu suprafața totală ocupată de către bancă 240,5 m.p. (nr. cadastral – 9602212.358.01), încăpere cu suprafața 52,1 m.p. (nr. cadastral – 9602212.358.01.001) și teren cu suprafața 0,0806 ha cu nr. cadastral – 9602212.358, inclusiv bunuri mobile instalate, amplasate pe adresa: UTA Gagauzia, or. Ceadîr-Lunga, str. Lenin, 133.
Pre
țul inițial – 791 533 lei. (BS058)

Lot nr.4 – 12/13 cotă-parte din construcţia comercială, inclusiv bunuri mobile instalate (nr cadastral 8501213.110.01) cu suprafaţa la sol 175,8 m.p. și cu suprafața totală ocupată de către bancă 221,4 m.p. inclusiv: încăperile nelocative cu nr. cadastral 8501213.110.01.001 cu suprafaţa 149,5 m.p., nr. cadastral 8501213.110.01.002 cu suprafaţa 71,9 m.p. şi terenul aferent (nr. cadastral 8501213.110) cu suprafaţa 0,0466 ha, garaj (nr.cadastral 8501213.149.01) cu suprafaţa 35,8 m.p. şi terenul aferent (nr. cadastral 8501213.149) cu suprafaţa 0,0217 ha, amplasate pe adresa or. Ştefan Vodă, str. 31 August 1989, 11a.
Preţul iniţial – 626 764 lei. (BS165)

Lot nr.5 – Încăpere nelocativă – subsol, nr. cadastral 8501213.147.01.005 cu suprafaţa 57,6 m.p., amplasată pe adresa or. Ştefan Vodă, str. 31 August 1989, 11a.
Preţul iniţial – 23 339 lei. (BS166)

Lot nr.6Garaj сu nr. cadastral 4101202.070.02.346 cu suprafaţa 28,7 m.p., amplasat pe adresa or. Edineţ, str. Şoseaua Bucovina, 19/9 nr. 346.
Preţul iniţial – 40 717 lei. (BS104.1)

Lot nr.7 Construcţiile inclusiv bunuri mobile instalate: nr. cadastrale 7801112.410.02-04 cu suprafaţa 16,1 m.p.; încăperi administrative inclusiv bunuri mobile instalate: nr. cadastral 780112.410.01.001 cu suprafaţa 251,4 m.p., nr. cadastral  7801112.260.01.057 cu suprafaţa 220,0  m.p.; şi teren aferent cu nr. cadastral 7801112.410 cu  suprafaţă 0,0148 ha, amplasate pe adresa or. Soroca, str. Independenţei, 77. Garajuri cu nr. cadastral 7801112.441.01 cu suprafaţa 85,0  m.p. şi teren cu nr. cadastral 7801112.441 cu suprafaţa 0,015 ha, amplasate pe adresa or. Soroca, str. C. Negruzzi, 2/a.
Preţul iniţial 2 878 500 lei. (BS092)

Lot nr.8 – încapere locativă (apartament cu 3 odăi), suprafaţa – 153,6 m.p., nr. cadastral – 0100510.147.01.009, amplasată pe adresa mun. Chişinău, sect. Buiucani,  str. Alba-Iulia, 81/4 ap. 9.
Preţul iniţial – 1 
134 452 lei. (BS135)

Lot nr.9 – încăpere locativă (apartament nr. 37 cu 4 odăi) cu suprafaţa 84,5  m. p., nr. cadastral  0300205.003.01.037, amplasate pe adresa mun. Bălţi,  str. Mihai Viteazul, 71.
Preţul iniţial – 453 572 lei.
(BS138)

Lot nr.10 – clădire de producere cu suprafaţa la sol 293,3 m.p. şi cu suprafaţa totală 236,3 m.p. (nr. cadastral  8730207.075.01), amplasată pe adresa r-nul Taraclia, com. Vinogradovca, sat. Vinogradovca.
Preţul iniţial – 60 573 lei. (BS147)

Lot nr.11 – 57 % din construcţie cu suprafaţa la sol 344,0 m.p. şi cu suprafaţa totală 522,6 m.p. (nr. cadastral 8730208.072.01), amplasată pe adresa r-nul Taraclia, com. Vinogradovca, sat. Ciumai, str. Chişiniovscaia.
Preţul iniţial – 67 321 lei. (BS148)

Lot nr.12 – construcţie de sănătate (asistenţă socială), suprafaţa la sol 141,1 m.p. şi suprafaţa totală 389,6 m.p., nr. cadastral 4101208.254.01, teren aferent, suprafaţa 0,0472 ha, nr. cadastral 4101208.254, amplasate pe adresa: r-nul Edineţ, or. Edineţ, str. Independenţei 39/a.
Preţul iniţial – 1 392 807 lei. (BS116)

Lot nr.13 – complexul de producere: Fabrica de prelucrare a cerealelor pentru producerea de alcool etilic: construcții cu nr. cadastrale 8501212.010.01-20, cu suprafața la sol 4392,7 m.p. și suprafața totală 4136,66 m.p., teren (nr. cadastral 8501212.010) cu suprafața 1,8534 ha, cu utilaj tehnologic, amplasate pe adresa or. Ștefan Vodă, str. Florilor și Fabrica de prelucrare a poamei și îmbutelierea vinului: construcții cu nr. cadastrale 8514200.024.01-23, 30 cu suprafața la sol 9 350,5  m.p. și suprafața totală 8531,7  m.p., teren (nr. cadastral 8514200.024) cu suprafața 3,698 ha, teren (cu nr. cadastral 8514311.002) cu suprafața 1,2109 ha, construcție (nr. cadastral 8514311.002.01) cu suprafața 124,7 m.p., cu utilaj tehnologic, amplasate pe adresa r-nul Ștefan Vodă, s. Carahasani, extravilan.
Preţul iniţial – 56 939 446 lei. (BS158)

Lot nr.14 încăpere locativă (apartament nr. 91 cu 2 odăi) cu suprafaţa 52,6  m. p., nr. cadastral  0100212.114.01.091, amplasate pe adresa mun. Chișinău,  str. Miorița, 3/1.
Preţul iniţial – 951 520 lei. (BS174)

Lot nr.15 – încapere locativă (apartament), suprafaţa – 113,3 m.p., nr. cadastral – 0100211.115.01.075, amplasată pe adresa mun. Chișinău, șos. Hîncești, 22a, ap. 22a.
Prețul inițial419 004 lei. (BS142)

Lot nr.16 – încapere locativă (apartament), suprafaţa – 109,3 m.p., nr. cadastral – 0100211.115.01.088, amplasată pe adresa mun. Chișinău, șos. Hîncești, 22a, ap. 57a.
Prețul inițial – 410 625 lei. (BS143)

Lot nr.17 – încăpere locativă (apartament nr. 5 cu 2 odăi) cu suprafaţa 68,1  m. p., nr. cadastral  0100419.228.06.005, amplasate pe adresa mun. Chișinău,  str. George Coșbuc, 16.
Preţul iniţial – 936 000 lei.
(BS175)

Condiţiile pentru participare la licitaţie: 1) cererea; 2) dovada achitării acontului în mărime de 10% din preţul iniţial şi a taxei de participare în mărime de 50 de lei pentru loturi cu preţ pînă la 100000 lei, 100 lei pentru loturi cu preţ de la 100000 lei pînă la 1000000 lei şi 500 lei pentru loturi cu preţ mai mare de 1000000 lei;   3) documentul de identitate, extrasul de la C.Î.S., procura specială autentificată notarial.

Datele bancare: beneficiar

B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A., în proces de lichidare,

codul IBAN: MD68NB000000000035269703, 

codul fiscal: 1002600035719,

BIC: NBMDMD2X,

prestatorul beneficiar: Banca Naţională a Moldovei.

 Termenul - limită pentru depunerea cererilor de participare este data de 21.08.2018, ora 16.00. Înregistrarea participanţilor se încheie cu 10 min. înainte de începutul licitaţiei. Licitaţia va avea loc la oficiul B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A., în proces de lichidare, pe adresa: mun. Chişinău, str. V. Pîrcălab 55. Informaţii suplimentare la tel. 067563068, cuznetov@socbank.md – şeful Secţiei realizarea activelor B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A., în proces de lichidare, www.bancasociala.md, vzaloge.md.