EXTRAS din MO 03.08.2018

Administratorul insolvabilităţii S.C. „CASA PÎINII” S.R.L., în proces de insolvabilitate, anunţă pentru data de 17.08.2018, ora 14.00, licitaţia „cu strigare” de vînzare a terenului cu suprafața totală de 0.1472 ha, nr. cadastral 3601105.304, a construcţiei comerciale (prestare servicii), nr. cadastral 3601105.304.01, cu suprafaţa de 853,2 m.p., şi a construcţiei accesorii, nr. cadastral 3601105.304.02, cu suprafaţa de 5,7 m.p., aflate în or. Drochia, str. 31 August 1989, nr. 20, la preţul iniţial de 2 806 825,40 lei. Pentru participare la licitaţie trebuie depuse: cererea de participare, actul ce identifică persoana cumpărătorului şi împuternicirile reprezentantului, copia de pe documentul care confirmă depunerea acontului în mărime de 2% din preţul iniţial, la următoarele date bancare: c/f 44288015, „Timotin Veaceslav Administrator Autotrizat”, IBAN MD94MO2224ASV90357277100, B.C. „Mobiasbancă – Groupe Societe Generale” S.A., BIC MOBBMD22. Cererile de participare la licitaţie se depun cel tîrziu cu trei zile înainte de începerea licitaţiei. Relaţii la tel. (+373)69249269.

Pe data de 14.08.2018, ora 11.00, pe adresa: or. Drochia, str. Ghică Vodă 7, se vor desfăşura licitaţiile repetate „cu strigare” la care vor fi expuse spre vînzare bunurile întreprinderilor aflate în proces de insolvabilitate: S.R.L. „PIRVENCOL”, în proces de faliment, s. Zguriţa, r-nul Drochia: Lotul nr. 1 - complex de producere situat în or. Drochia, str. Gudanov 51, ca lot patrimonial unic: bloc administrativ, nr. cadastral 3601104.168.01, Ss - 330,9 m.p.; subsol – S - 330,9 m.p., secţia de prelucrare primară a lînii, S - 1225,1 m.p.; anexă, S - 617,1 m.p.; cazangerie, s - 126,6 m.p.; fîntînă arteziană; teren aferent, nr. cadastral 3601104.168, S - 0,692 ha.; utilaj tehnologic conform listei. Preţ de start 2 932 024,0 lei. Lotul nr. 2 - lot patrimonial unic: obiect comercial, nr. cadastral 3642208.007.049.01, S - 216 m.p., situate în s. Zguriţa, r-nul Drochia; teren aferent, nr. cadastral 3642208.007.049, S - 0,06 ha. Preţ de start -115 503,0 lei. Lotul nr. 3 - moară PCABM-7C, moară P6 AMM, utilaj tehnologic conform listei, situate în s. Zguriţa, r-nul Drochia. Preţ de start 221 495,0 lei.

S.R.L. „MOARA SPICULUI”, s. Zguriţa, r-nul Drochia: - clădirea morii, număr cadastral 3642202.063.03, suprafaţa 487,0 m.p.; clădirea depozitului, nr. cad. 3642202.063.02, suprafaţa 60,0 m.p.: clădirea laboratorului, nr. cad. 3642202.063.01, suprafaţa 55,1 m.p., situate în s. Zguriţa, r-nul Drochia, utilaj pentru producerea făinii din grîu, utilaj pentru producerea făinii din porumb - preţ de start 258 860,00 lei; maşină de recoltat sfecla MRS-6 - preţ de start 7599,0 lei, maşină pentru strîns şi încărcat sfecla -10 127,0 lei. Pentru participare la licitaţie trebuie prezentate: cererea de participare la licitaţie, copia certificatului de înregistrare pentru persoanele juridice, copia buletinului - pentru persoanele fizice, procura pentru efectuarea tranzacţiilor de vînzarecumpărare, dispoziţia de plată a acontului în mărime de 5% din preţul de start al obiectului care va fi vărsată la contul MD71VI022243100000081MDL, fil. 31, Drochia, B.C. „Victoriabank” S.A., codul băncii V1CBMD2X502, S.R.L. „Pirvencol”, c.f. 1003607001688. Depunerea cererilor se încheie cu 3 zile înainte de data licitaţiei. Relaţii la tel. 069143893.