EXTRAS din MO 27.07.2018

Pe data de 06.08.2018, ora 11.00, pe adresa: str. A. Puskin 22, of. 233, mun. Chişinău, va avea loc licitaţia de vînzare „cu reducere” a patrimoniului „RAZA VERDE” S.R.L. în procedură de insolvabilitate, amplasat în r-nul Nisporeni, s. Boldureşti, incluzînd tehnică agricolă, în mod individual, format în loturi după destinaţia bunurilor, preţ de start 435 962,38 lei, în condiţiile art. 117 alin. (3) din Legea insolvabilităţii. Pentru participare la licitaţie doritorii vor depune o cerere în scris, o copie a certificatului înregistrării de stat a întreprinderii (pentru persoanele juridice), o copie a buletinului de identitate (pentru persoanele fizice), documentul de achitare a acontului în mărime de 10 la sută din preţul de start pe contul IBAN MD10VI022241700000318MDL în B.C. „Victoriabank” S.A., cod bancar VICBMD2X457, cod fiscal 1009609001477. Recepţionarea cererilor şi a documentelor se încheie cu 3 zile înainte de data licitaţiei. Înregistrarea participanţilor la licitaţie se încheie cu 10 min. înainte de începutul procedurii de licitaţie. Persoanei care şi-a retras cererea de participare la licitaţie cu 3 zile înainte de data licitaţiei ori celei întîrziate la înregistrare pentru participare la licitaţie i se va restitui acontul. Taxa de participare la licitație este de 180,00 lei. Doritorii pot lua cunoştinţă de bunurile expuse spre vînzare şi de starea lor în zilele de luni, miercuri şi vineri a fiecărei săptămîni, între orele 10.00 şi 16.00, apelînd la organizatorul licitaţiei. În ziua licitaţiei persoana cîştigătoare va semna cu lichidatorul un proces-verbal care va avea valoare de contract. Pentru cîştigătorul licitaţiei acontul va fi inclus în preţul de cumpărare a bunurilor materiale, acontul celorlalţi participanţi va fi restituit. În cazul în care cîştigătorul va refuza să semneze procesul-verbal de adjudecare, el este privat de dreptul de a participa la această licitaţie, iar acontul nu i se va restitui, fiind inclus în masa debitoare a întreprinderii. Organizatorul licitaţiei – lichidatorul, tel. 069132012.