EXTRAS din MO 20.07.2017

Pe data de 06.08.2018, ora 10.50, pe adresa: or. Ungheni, str. Naţională 17, va avea loc licitaţia de comercializare „cu strigare” a patrimoniului F.P.C. „SPERANŢA MD” S.A., în proces de insolvabilitate: încăperi nelocative, nr. cadastrale 9201106.607.01 – 39,94%, preţul iniţial 3 797 034,00 MDL. Sînt admişi ca participanţi la licitaţie: persoane fizice sau juridice din Republica Moldova, precum şi persoane juridice sau fizice străine. Participanţii la licitaţie vor depune cererea în formă stabilită, la care se anexează obligatoriu: copia actului de identitate al participantului; pentru persoanele juridice – copia certificatului de înregistrare a întreprinderii, extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali, procura pentru dreptul de efectuare a tranzacţiilor, actul bancar de confirmare a depunerii unui acont de 10% din preţul iniţial de vînzare al lotului. Taxa de participare pentru persoane fizice – 500 lei, pentru persoane juridice – 1000 lei. Acontul se va transfera la contul de decontare: F.P.C. „Speranţa MD” S.A., în proces de insolvabilitate, c.f. 1003609007053, cod IBAN MD61AG000000022511510194, B.C. „Moldova Agroindbank” S.A. Achitarea lotului procurat se va face în termen de 10 zile după adoptarea deciziei Comisiei de licitaţie privind stabilirea cîştigătorului lotului. Termenul-limită de depunere a actelor este data de 03.08.2018, ora 17.00. Relaţii la tel. 069308372.

Pe data de 06.08.2018, ora 08.30, pe adresa: or. Glodeni, str. Suveranităţii 3, va avea loc licitaţia de comercializare „cu strigare” a patrimoniului Î.M. „VALVIRON NORD” S.R.L., în proces de insolvabilitate: lot nr. 1 – imobil industrial, nr. cadastral 4801112.317 - 0,6838 ha, 4801112.317.01, 4801112.317.02, or. Glodeni, str. M. Eminescu 6/2, preţul iniţial 711 030,00 lei; lot nr. 2 – imobil comercial, nr. cadastral 4801114.024 - 0,194 ha, 4801114.024.01, 4801114.024.02, 4801114.024.03, or. Glodeni, str. Suveranităţii 3, preţul iniţial 2 141 528,00 lei; lot nr. 3 – mijloace fixe, bunuri materiale şi obiecte de mică valoare şi sсurtă durată, preţul iniţial 356 417 lei. Sînt admişi ca participanţi la licitaţie: persoane fizice sau juridice din Republica Moldova, precum şi persoane juridice sau fizice străine. Participanţii la licitaţie vor prezenta cererea în forma stabilită, la care se anexează obligatoriu: copia actului de identitate al participantului; pentru persoanele juridice – copia certificatului de înregistrare al întreprinderii, extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali, procura pentru dreptul de efectuare a tranzacţiilor, actul bancar de confirmare a depunerii unui acont de 10% din preţul iniţial de vînzare al lotului. Taxa de participare pentru persoane fizice – 500 lei, pentru persoane juridice – 1000 lei. Acontul se va transfera la contul de decontare: beneficiar: Î.M. „Valviron Nord” S.R.L., în proces de insolvabilitate, c.f. 1005602000141, cod IBAN MD62MO2224ASV69175057100, B.C. „Mobiasbanca-Groupe Societe Generale” S.A. Achitarea lotului procurat se va face în termen de 10 zile după adoptarea deciziei Comisiei de licitaţie privind stabilirea cîştigătorului lotului.Termenul-limită de depunere a actelor este data de 03.08.2018, ora 17.00. Relaţii la tel. 069308372.