EXTRAS din MO 06.07.2018

Î.M. „BALCAS BT”, în proces de faliment, anunță pentru data de 23 iulie 2018, ora 10.00, în or. Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab 55, la sediul B.C. “Banca Socială” S.A., desfășurarea licitației repetate “cu strigare”, la care se expun următoarele bunuri: 1. Complex de prelucrare și conservare a fructelor și legumelor din or. Drochia, str. 27 August, amplasat pe o suprafaţă de 2,84 ha teren în folosință, compus din: clădire de producere - 7556,3 m.p.; depozite, construcții accesorii - 3077,9 m.p.; utilaj de producere a conservelor; materiale, etc. –1 504 800 lei. 2. Complex de producere din s. Pervomaiscoe, r-nul Drochia, amplasat pe suprafața de 0,77 ha, teren în folosință, compus din clădire administrativă - 147,8 m.p., depozite şi construcții accesorii - 1048,4 m.p. – 110 700 lei. Acontul – 10% din suma lotului se depune la Î.M. “Balcas-BT” S.R.L., c/f 1003607150014, c/d MD08ML000000002251516363, B.C. „Moldindconbank” S.A., fil. Drochia. Pentru participare la licitaţie trebuie prezentate: cererea de participare la licitaţie, buletinul de identitate pentru persoanele fizice, copia certificatului de înregistrare a întreprinderii pentru persoanele juridice, procura pentru efectuarea tranzacţiilor de vânzare-cumpărare, dispoziţia de plată a acontului. Înregistrarea cumpărătorilor se încheie cu 3 zile înainte de data licitaţiei. Organizatorul licitaţiei - lichidatorul Î.M. “Balcas-BT” S.R.L. Informaţii suplimentare la tel. 069182195.

Pe data de 23 iulie 2018, ora 11.30, în mun. Chişinău, Piaţa C. Negruzzi 2, et.17, sala de şedinţe, va avea loc licitaţia “cu strigare” a următoarelor bunuri ale patrimoniului O.P. “Klassica Force” S.R.L., în proces de faliment. Lot nr. Denumirea bunului, anul producerii Nr. înmatr. Prețul, lei Lot nr. Denumirea bunului, anul producerii Nr. înmatr. Prețul, lei 3 Chevrolet Trax, a.2013 C RG 305 148750 39 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 277 152 550 6 Chevrolet Trax, a.2013 C RG 308 148800 40 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 278 134 650 7 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 461 162450 48 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 286 155 500 8 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 462 159850 52 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 290 156 100 10 Chevrolet Trax,a.2014 C RH 465 160850 54 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 292 156 550 11 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 466 157300 56 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 294 158 050 12 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 467 161450 61 Chevrolet Orlando, a.2014 C RL 461 149 950 15 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 470 159800 19 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 474 158600 68 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 302 126 350 20 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 475 160650 69 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 304 130 150 21 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 476 165400 78 Chevrolet Trax, a. 2013 C RG 312 148 700 22 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 477 160600 81 Chevrolet Trax, a. 2013 C RH 436 149 700 23 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 478 161350 83 Chevrolet Trax, a. 2013 C RH 439 147 850 24 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 479 162700 88 Chevrolet Trax, a. 2013 C RH 448 151 800 29 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 260 155350 89 Chevrolet Trax, a. 2013 C RH 449 149 300 34 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 265 155050 90 Chevrolet Trax, a. 2013 C RH 450 150 300 35 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 266 154050 92 Chevrolet Trax, a. 2013 C RH 452 150 200 38 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 276 151750 93 Chevrolet Trax, a. 2013 C RH 459 149 250. Pentru participare la licitaţie trebuie prezentate: cererea de participare la licitaţie, buletinul de identitate pentru persoane fizice, copia certificatului de înregistrare a întreprinderii pentru persoane juridice, procura pentru efectuarea tranzacţiilor de vânzare-cumpărare, dispoziţia de plată a acontului. Acontul, 10% din suma lotului, se depune pe contul “Klassica Force” S.R.L., c/f 1013600029998, c/d MD33VI000002224817910MDL, B.C. „Victoriabank” S.A., fil. nr. 17 Chişinău. Înregistrarea cumpărătorilor se termină cu 3 zile înainte de data licitaţiei. Organizatorul licitaţiei -lichidatorul O.P. “Klassica Force” S.R.L. Informaţii suplimentare la tel. 069182195.