EXTRAS din MO 29.06.2018

S.R.L. „ASETORIN AGRO”, în procedură de faliment, c.f. 1003610001314, anunță pentru 17 iulie 2018, ora 12.00, mun. Chișinău, bd. Iu. Gagarin 10, desfăşurarea licitației „cu strigare” repetată a bunurilor amplasate în s. Valea Perjei, r-nul Taraclia: complex de semănat „Terminator”, pr. de start 1 641 918,00 lei; decompactor (plug cultivator „Delta-New”), pr. de start 230 161,4 lei; boroană Striegel AB 12 m, pr. de start 86 983,9 lei; tractor MTЗ-82 TR-A 139, pr. de start 47 891,40 lei; combină CK-5M-1 1601, TR-A 964, pr. de start 169 650,60 lei; boroană cu discuri БП-4, pr. de start 77 746,7 lei; boroană cu discuri БН-2.4, pr. de start 30 790,7 lei; tăvălug crestat K-6, pr. de start 35 409,4 lei; Ciro 600 LT 2D, pr. de start 27 711,69. lei; cultivator Pinocchio 300 Ruleo, pr. de start 53 883,8 lei; cultivator KПC - 4ПH, pr. de start 62 351,35 lei; tractor T-150, 60-73 ЛИ, pr. de start 53 693,7 lei; semănătoare de cereale СЗТ, pr. de start 69 279,2 lei; boroană cu discuri БДН -1.8, pr. de start 12 316,2 lei; combină СК – 5, M-1, н. з. TR-B 142, pr. de start 168 165,0 lei; combină СК – 5, M-1, н. з. TR-B 141, pr. de start 168 165,0 lei; tractor T-150K, 140 TR-A, pr. de start 50 271,2 lei; tractor T-150, 60-72 ЛИ , pr. de start 48 082,6 lei; secerătoare Opticorn-470, pr. de start 222 122,25 lei; instalație de introdus îngrășăminte (12 buncăre), pr. de start 19 069,35 lei; presă, pr. de start 24 173,41 lei. Participanții vor depune: cererea, copia actului de identitate, copia extrasului de la C.Î.S., dovada achitării acontului de 2% din preţul inițial al lotului și taxa de participare – 200 lei pentru persoane juridice, 100 lei pentru persoane fizice, pînă pe data de 13 iulie 2018, ora 16.00. Informaţii la tel. 079408699.

S.C. „BALSOR-COM”, în procedura falimentului, anunţă pentru data de 06.07.2018, ora 11.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Tighina 49, desfăşurarea licitaţiei repetate „cu strigare” de vînzare a următoarelor loturi: nr. 3 - MercedesBenz - 1986 (nr. şasiului VSA63133413107168), nr. de înregistrare SR BC 632, preţ iniţial 37 435 lei; nr. 4 - ventilator axial, preţ - 711 lei; nr. 5 – extruder, preţ 7612 lei; nr. 6 - cisternă 2,5 m3, preţ 1554 lei; nr. 7 - cisternă 4,0 m3, preţ 1674 lei; nr. 8 - cisternă 5,0 m3, preţ 2151 lei; nr. 9 – „zdrobilkă” cu putere mică, preţ 2628 Iei; nr.10 - amestecător pentru furaje, preţ 8603 lei; nr. 11 - vitrină frigorifică 600SC, preţ 1874 lei; nr. 12 - vitrină frigorifică 600SC, preţ 1874 lei; nr. 13 - dulap pentru afumat 4KM-000, preţ 2199 lei; nr. 14 - autoclavă pentru 1000 borcane, preţ 4685 lei; nr. 15 - autoclava pentru 1000 borcane, preţ 4685 lei; nr. 16 - autoclava pentru 1000 borcane, preţ 4685 lei; nr. 17 - cuptor rotativ CARMAX, preţ 8979 lei; nr. 18 - cuptor rotativ CARMAX, preţ 26 932 lei; nr. 19 - dulap pentru afumat VERINAX, preţ 13 986 lei; nr. 20 - plită pe gaz, preţ 538 lei; nr. 21 - maşina de împachetat BX-450, preţ 503 lei; nr. 22 – boiler, preţ 478 lei; nr. 23 - aparat de casă, preţ 122 lei; nr. 24 - aparat de casă, preţ 122 lei. Pentru a participa la licitaţia repetată trebuie prezentate: cererea; actul ce confirmă identitatea cumpărătorului; pentru persoane juridice - copia certificatului de înregistrare a întreprinderii; procura cu dreptul de a efectua afacerea vînzare-cumpărare; documentul bancar ce confirmă depunerea unui acont în mărime de 2% din preţul iniţial de vînzare al lotului. Acontul se transferă la contul: S.R.L. „Balsor-Com”, în proces de insolvabilitate, cod fiscal 1004600019889, IBAN MD98EN000000222438349845, B.C. „Energbank” S.A., cod bancar ENEGMD22. Taxa de participare - 250 lei pentru persoanele fizice şi 1000 lei pentru persoanele juridice. Cererile se vor depune pînă pe data de 05.07.2018. Informaţii la tel. 079438549.

„BANCA SOCIALĂ” S.A., în proces de lichidare, IDNO-1002600035719, aduce la cunoştinţa potenţialilor cumpărători despre desfăşurarea la Bursa de Valori a Moldovei a licitaţiilor „cu strigare”, de vînzare a valorilor mobiliare în loturi unice în perioada 29.06.2018-27.07.2018, după cum urmează: „CEPROSERVING” S.A. (IDNO 1003600115245), cantitatea de acţiuni 347,637, la preț de 153.16 lei per acțiune, valoarea totală 53,244,082.92 lei, şi C.A. „ALLIANCE INSURANCE GROUP” S.A. (IDNO 1002600029347) cantitatea de acţiuni 232,485, la preț de 3.63 lei per acțiune, valoarea totală 843,920.55 lei. Bunurile mobiliare se vînd în condiții speciale prevăzute de actele interne ale emitenților nominalizați și de legislația RM. Doritorii pot lua cunoştinţă de bunurile expuse la vînzare și de procedura de vînzare a activelor nominalizate mai sus, în zilele de lucru, între orele 10.00 şi 16.00, la sediul „BANCA SOCIALĂ” S.A., în proces de lichidare, pe adresa: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab 55, tel. 067563068, și la Societatea de Investiții „VALINVEST” S.A., pe adresa: mun. Chişinău, str. Gh. Iablocikin 5/1 (tel.: 097543503, 079778164).

Pe data de 10 iulie 2018, ora 11.00, pe adresa: or. Drochia, str. Ghică Vodă 7, se vor desfăşura licitaţiile repetate „cu strigare” la care vor fi expuse spre vînzare bunurile întreprinderilor aflate în proces de insolvabilitate: S.R.L. „PIRVENCOL”, în proces de faliment, s. Zguriţa, r-nul Drochia. Lotul nr.1 - complex de producere, situat în or. Drochia, str. Gudanov 51, ca lot patrimonial unic: bloc administrativ, nr. cadastral 3601104.168.01, Ss-330,9 m.p.; subsol - S- 330,9 m.p., secţia de prelucrare primară a liniei, S - 1225,1 m.p.; anexă S-617,1 m.p.; cazangerie, s - 126,6 m.p.; fintînă arteziană; teren aferent nr. cadastral 3601104.168, S- 0,692 ha.; utilaj tehnologic, conform listei. Preţ de start 3 257 804 lei. Lotul nr. 2 - lot patrimonial unic: obiect comercial nr. cadastral 3642208.007.049.01, S - 216 m.p., situate în s. Zguriţa r-nul Drochia.; teren aferent, nr. cadastral 3642208.007.049, S- 0,06 ha. Preţ de start – 128 337 lei. Lotul nr. 3 - moară PCABM-7C, moară P6 AMM, utilaj tehnologic conform listei, situate în s. Zguriţa, r-nul Drochia. Preţ de start 246 106,0 lei. S.R.L. „MOARA SPICULUI”, s. Zguriţa, r-nul Drochia, clădirea morii, număr cadastral 3642202.063.03, suprafaţa 487,0 m.p.; clădirea depozitului, nr. cad. 3642202.063.02, suprafaţa 60,0 m.p.: clădirea laboratorului, nr. cad. 3642202.063.01, suprafaţa 55,1 m.p., situate în s. Zguriţa, r-nul Drochia, utilaj pentru producerea făinii din grîu, utilaj pentru producerea făinii din porumb - preţ de start 258 860,0 lei.; maşină de recoltat sfecla MRS-6, preţ de start 7599,0 lei. Maşină pentru strîns şi încărcat sfecla 10 127,0 lei. Pentru participare la licitaţie trebuie prezentate: cererea de participare la licitaţie, copia certificatului de înregistrare – pentru persoane juridice, copia buletinului – pentru persoanele fizice, procura pentru efectuarea tranzacţiilor de vînzarecumpărare, dispoziţia de plată a acontului în mărime de 5% din preţul de start al obiectului care va fi vărsată la contul MD71VI022243100000081MDL, fil. 31 Drochia, B.C. „Victoriabank” S.A., codul băncii VICBMD2X502, S.R.L. „Pirvencol”, c.f. 1003607001688. Depunerea cererilor se încheie cu 3 zile înainte de data licitaţiei. Relaţii la tel. 069143893.

Executorul judecătoresc Matachi Serghei anunţă organizarea licitaţiei publice pe data de 25 iulie 2018, ora 14.00, pentru vînzarea următoarelor bunuri, care aparţin cu drept de proprietate debitorului Polețchih Raisa Vasile: teren pentru construcții, nr. cad. 4801107.312, S = 0,1119 ha; casă de locuit individuală, nr. cad. 4801107.312.01, S = 87.3 m.p.; construcție accesorie, nr. cad. 4801107.312.02, S = 28.8 m.p.; construcție accesorie, nr. cad. 4801107.312.03, S = 21.6 m.p; construcție accesorie, nr. cad. 4801107.312.04, S = 28.8 m.p., situate în or. Glodeni, str. 31 August, nr. 34, prețul 286 000 lei. Termenul-limită de depunere a cererii şi a acontului de 5% din preţul iniţial al bunului scos la licitaţie este 24 iulie 2018. Acontul de 5% urmează să fie depus la contul special al executorului judecătoresc Matachi Serghei (B.C. „VictoriaBank” S.A., filiala nr. 27, Făleşti, VICBMD2X507, C/F 33049575, cont special nr. MD11VI022392700000001MDL). Cuantumul taxei de participare constituie 3 u.c., echivalentul a 60 lei. Termenul-limită de înregistrare a prezenţei şi de ridicare a biletului de participare la licitaţie este 25 iulie 2018, ora 13.50. Licitaţia va avea loc în incinta biroului executorului judecătoresc Matachi Serghei, or. Făleşti, str. 1 mai nr. 14. Relaţii la tel.: 0 259 2-40-24, 069938156.