EXTRAS din MO 22.06.2018

Administratorul insolvabilităţii S.C. „CASA PÎINII” S.R.L., în proces de insolvabilitate, anunţă pentru data de 06.07.2018, ora 14.00, desfăşurarea licitaţiei „cu strigare” de vînzare a terenului cu suprafața totală de 0.1472 ha, nr. cadastral 3601105.304, a construcţiei comerciale (prestare servicii), nr. cadastral 3601105.304.01, suprafaţa 853,2 m.p., şi a construcţiei accesorie, nr. cadastral 3601105.304.02, suprafaţa 5,7 m.p., aflate în or. Drochia, str. 31 August 1989, nr. 20, la preţul iniţial de 3 110 055,84 lei. Pentru participarea la licitaţie, trebuie depuse: cererea de participare la licitaţie, actul ce identifică persoana cumpărătorului şi împuternicirile reprezentantului, copia documentului ce confirmă depunerea acontului în mărime de 2% din preţul iniţial, la următoarele date bancare: c/f 44288015, „Timotin Veaceslav Administrator Autotrizat”, IBAN MD94MO2224ASV90357277100, B.C. „Mobiasbancă – Groupe Societe Generale” S.A., BIC MOBBMD22. Cererile de participare la licitaţie se depun cel tîrziu cu trei zile înainte de începerea licitaţiei. Relaţii la tel. (+373)69249269.

S.A. „SEMINŢE AGRO”, în proces de faliment, anunţă pentru data de 6 iulie 2018 ora 11.00, licitaţia „cu strigare” la care se expun: lot 1 - fabrica de prelucrare a seminţelor de porumb, ce conţine construcţii, reţele de comunicaţii inginereşti, instalaţii, drumuri, edificii şi utilaj folosit în procesul tehnologic. Preţul de start 16 815 328 lei. Lot 2 - baza petrolieră, segmentul de linie de cale ferată şi dreptul de folosință a terenului cu suprafața de 2,1137 ha, preţ de start 2 369 770 lei. Pentru participarea la licitaţie, ofertantul va depune cerere la biroul administratorului: str. Ivan Zaikin 60, şi va achita pe contul de acumulare acontul în mărime de 5% din preţul de start şi taxa de participare de 1000 lei. La aceeaşi adresă se va putea lua cunoştinţă de paşaportul lotului. Se va considera cîştigător ofertantul care a propus cel mai mare preţ. Relaţii la tel. 022290991. Termenul de depunere a cererilor de participare la licitaţie expiră cu trei zile pînă la data licitaţiei.

S.R.L. „VIS CONSTRUCT GRUP” anunță pentru data de 3 iulie 2018, ora 12.00, licitaţia repetată „cu strigare” a *lotului 1 - apartament de tip mansardă 144 a, preț de start 106 546 lei; lot. 2 - apartament de tip mansardă 122 a, preț de start 144 687 lei; lot 3 - apartament de tip mansardă 123 a, preț de start 144 687 lei; lot 4 - apartament de tip mansardă 129 a, preț de start 144 687 lei, lot 5 - apartament de tip mansardă nr. 138 a, preț de start 144 687 lei; lot 6 - apartament de tip mansardă nr. 142 a, preț de start 144 687 lei; lot 7 - apartament de tip mansardă 143 a, preț de start 144 687 lei, lot 8 – apartament de tip mansardă 144 a, preț de start 144 687 lei, toate situate în mun. Chișinău, str. Sucevița 41. Lot nr. 9 – ap. de tip mansardă nr. 222 a, situat în mun. Chișinău, str. Sucevița 36/1, preț de start 284 000 lei; *lot nr. 10 – ap. de tip mansardă nr. 208 a, situat în mun. Chişinău, strada Sucevița 36/1, preț de start 246 00 lei. Pentru participarea la licitaţie, ofertantul va depune o cerere la biroul administratorului: str. Ivan Zaikin 60, şi va achita pe contul de acumulare acontul în mărime de 5% din preţul de start și taxa pentru participare de 1000 lei. Modelul cererii de participare la licitaţie şi numărul contului de acumulare pot fi depuse la adresa lichidatorului. La aceeaşi adresă se va putea lua cunoştinţă de paşaportul lotului. Se va considera cîştigător ofertantul ce a propus cel mai mare preţ. Relaţii la tel. 022290991. Termenul de depunere a cererilor de participare la licitaţie expiră cu trei zile pînă la licitație.

Lichidatorul S.R.L. „ȘEVȚOV-SERVERS” anunță pentru data de 05.07.2018, ora 10.00, pe adresa: mun. Chișinău, str. București 23 A, of. 402, desfășurarea licitației „cu reducere” a patrimoniului S.R.L. „ȘEVȚOV-SERVERS”: lotul nr. 1 - bunuri imobile din satul Piatra Albă, com. Mileștii Mici, r-nul Ialoveni, nr. cadastral 5521212.168 (suprafața totală 0,1305 ha), nr. cadastral 5521212.168.01 (suprafața totală de 410,70 m.p.), prețul maxim de vînzare a lotului 1 281 218,00 MDL, pasul de reducere a prețului – 2% din prețul maxim de vînzare a lotului, limita la care poate fi redus preţul – 523 953,00 MDL. În calitate de participanți la licitație sînt admise persoane fizice sau juridice. Participanții la licitație vor depune cererea în formă stabilită, la care se anexează obligatoriu: copia actului de identitate al participantului; pentru persoane juridice – copia certificatului de înregistrare a întreprinderii, extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, procura de reprezentare, copia actului de identitate al reprezentantului, actul bancar de confirmare a depunerii unui acont în sumă de 128 121,80 MDL, actul bancar de confirmare a achitării costului biletului de participare în sumă de 1000 lei. Contul de decontare pentru transferarea acontului și a costului biletului de participare: beneficiar A.A. Dogot Constantin, c/f 44202014, IBAN MD89PR002251177346001498, B.C. „ProCredit Bank” S.A., PRCBMD22. Termenullimită de depunere a actelor este data de 02.07.2018, ora 10.00. Examinarea obiectelor expuse la vînzare se efectuează zilnic la locul lor de amplasare. Informații suplimentare la tel. 069220116.