EXTRAS din MO 08.06.2018

C.A.P. „CORTEN”, în procedură de faliment, IDNO 1002610000170, anunță pentru data de 20.06.2018, ora 11.00, pe adresa: mun. Chișinău, str. Independenței 9/2 A, organizarea licitaţiei repetate „cu strigare” a loturilor: 1. Construcție comercială, prestări servicii, nr. cad. 8723203.130.01, cu teren aferent, nr. cad. 8723203.130, prețul inițial – 345 694 lei. 2. Construcție comercială, prestare servicii, nr. cad. 8723203.040.01, 02, 03, cu teren aferent, nr. cad. 8723203.040, prețul inițial 1 120 689 lei. 3. Încărcător ПВ-6, prețul inițial 3645 lei. 4. Semănătoare SUPN-8, prețul inițial 15163 lei. 5. Utilaj pentru altoire „Sadopit”, 5 unități, preţul inițial 8055 lei/unitatea. 6. Stropitoare ОПВ-2000, prețul inițial 29 525 lei. 7. Cisternă mobilă BP-3, prețul inițial 5322 lei; la fel și organizarea licitaţiei „cu reducere” a bunurilor: lot nr. 1 - utilaj pentru producerea polistirenului, prețul inițial 5646 lei. 2. 2 construcții cu num. cad. 8723203.065.01, 02, prețul inițial 68 020 lei. 3. Construcție, nr. cad. 8723203.035.01, prețul inițial 108 335 lei. 4. Construcție comercială cu teren aferent, nr. cad. 8723207.312, 8723207.312.01, prețul inițial 25 983 lei. 5. Construcție comercială cu teren aferent, nr. cad. 8723206.230, 8723206.230.01, prețul inițial 22640 lei. 6. Construcție comercială cu teren aferent, nr. cad. 8723203.278, 8723203.278.01, preț inițial 23 323 lei. 7. Construcție comercială cu terenul aferent, nr. cad. 8723203.193, 8723203.193.01, preț inițial 32 580 lei. 8. Apartament cu 2 camere, nr. cad. 8723203.001.01.016, str. Kirov 54, ap. 16, s. Corten, r. Taraclia, cu suprafața 36,7 m2, prețul inițial 11752 lei. 9. 3 construcții agricole, agroindustriale, nr. cad. 8723106.029.01, 02, 03, prețul inițial 193 002 lei. 10. Combină Fortschritt E-302, prețul inițial 37 260 lei. 11. Cîntar 10 tone cu construcție accesorie și acoperiș, prețul inițial 16 770 lei. 12. Cântar 10 tone, prețul inițial 16 770 lei. Bunurile sunt amplasate în s. Corten, raionul Taraclia. Condiţiile de participare la licitaţie: cerere, documentul de identitate, extras de la C.Î.S., dovada achitării acontului de 10 % din preţ și taxa de participare – 600 lei – persoane fizice și 1200 lei pentru persoane juridice la contul IBAN MD73ML000000022514092155, MOLDMD2X309, B.C. „Moldindconbank”, fil. Centru. Depunerea cererilor de participare și a documentelor se încheie cu 3 zile înainte de data licitației. Informaţii suplimentare la tel.: 079102636, 069570037 sau la adresa sus-numită.

Pe data de 18 iunie 2018, ora 10.00, pe adresa: mun. Chișinău, str. Calea Orheiului 20/1, et. 1, bir. 105, va avea loc licitaţia „cu reducere” a bunurilor S.A. „FABRICA DE PÎINE DIN ORHEI” în proces de lichidare. Spre vînzare se expun loturile: AB-043, încăpere nelocativă, suprafața 128,6 m.p., or. Orhei, str. C. Negruzzi 80, la prețul inițial de 149 742,00 lei. Pentru a participa la licitaţie, trebuie prezentate: cererea, documentul de identitate (pentru persoana juridică – copia adeverinţei de înregistrare a întreprinderii, extras şi procura de a efectua afacerea), documentul de plată despre transfer în suma de 15% din preţul iniţial al lotului și al biletului de participare, organizatorului licitaţiei pe c/d MD78MO2224ASV10325807100, B.C. “Mobiasbancă - Group Societe Generale” S.A., c/f 1003606004947. Cererile de participare se depun pînă pe data de 14 iunie 2018, ora 17.00 . Biletul de participant pentru persoane fizice - 200 lei; pentru persoane juridice - 1000 lei. Informații la tel. 022784033: mob. 079575573.

Pe data de 25.06.2018, ora 16.00, pe adresa: or. Vulcănești, str. Kirov 34, se va desfăşura licitaţia „cu strigare” pentru comercializarea bunurilor S.R.L. „MEDION-TC”, în proces de insolvabilitate, contra mijloace băneşti: utilaj pentru producerea plasei rabița și utilaj pentru producerea plăcilor din polistirol. Prețul inițial 44 428,50 lei. Cererile se depun pînă pe data de 22.06.2018, ora 17.00. Relaţii la tel. 069397825.

Pe data de 25.06.2018, ora 11.00, pe adresa: or. Glodeni, str. M. Eminescu 6, se va desfăşura licitaţia „cu strigare” pentru comercializarea bunurilor S.R.L. „ROALVIVO”, în proces de insolvabilitate, contra mijloace băneşti: lot unic patrimonial - complex imobiliar (nr. cad. 4801112.005, S = 0,8452 hа, nr. cad. 4801112.005.01, S = 640,4 m.p., nr. cad. 4801112.005.02, S = 406,6 m.p., nr. cad. 4801112.005.05, S = 57,1 m.p., nr. cad. 4801112.005.06, S.=.31,6 m.p., or. Glodeni, str. M. Eminescu 6. Prețul inițial 1 731 448,00 lei. Cererile se depun pînă pe data de 22.06.2018, ora 17.00. Relaţii la tel. 069397825.