BC ''BANCA SOCIALĂ'' SA În proces de lichidare/ Licitație publică 20.06.2018

Lot nr.1ATM model DIEBOLD, NCR, 77 buc. cu preţul iniţial de la 8 381 lei până la 65 171 lei. (BS060)

Lot nr.2 – 25,5 % din teren cu suprafaţa 0,0793 ha (nr. cadastral 4301220.002), construcție cu nr. cadastral 4301220.002.02 cu suprafața la sol 113,4 m.p. și cu suprafața internă 87,4 m.p., încăpere (nr. cadastral 4301220.002.01.001) cu suprafața 208,5 m.p., încăpere (nr. cadastral 4301220.002.01.002) cu suprafața 183,0 m.p., inclusiv bunuri mobile instalate, amplasate pe adresa or. Făleşti, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 73, 73 nr.1.
Preţul iniţial – 1 897 613 lei. (BS091)

Lot nr.3 – construcţie comercială cu suprafaţa la sol 119,4 m.p. și suprafața totală 382,8 m.p., inclusiv bunuri mobile instalate (nr. cadastral 3601109.279.01), şi construcţie accesorie, nr. cadastral 3601109.279.02, suprafaţa la sol 8,2 m.p., amplasate pe adresa: or. Drochia, bd Independenţei 28a.
Preţul iniţial – 1 614 250 lei.
(BS093)

Lot nr.4 – 1/2 din construcție, suprafața la sol 690,0 m.p. și suprafața totală ocupată de bancă 416,2 m.p. (nr. cadastral 6701205.090.01), inclusiv bunuri mobile instalate, garaj, suprafața 25,9 m.p., nr. cadastral 6701205.090.02, și 1/3 din terenul aferent, suprafața 0,318 ha (nr. cadastral 6701205.090), amplasate pe adresa: or. Rezina, str. Mihai Eminescu 2.
Prețul inițial – 1 604 486 lei.
(BS098)

Lot nr.5 – 6/7 cotă-parte din casa de locuit individuală și din construcțiile accesorie cu suprafața la sol 149,6 m. p., amplasată pe adresa mun. Chișinău, str. Avram Iancu  20, nr. cadastral  0100420.411.01-04.
Prețul inițial – 462 983 lei.
(BS078)

Lot nr.6 – încăpere locativă (apartament cu 1 cameră), suprafața 17,3 m.p., nr. cadastral 9602217.178.01.074, amplasată pe adresa: UTA Găgăuzia, or. Ceadîr-Lunga, str. K. Marx 13, ap. 74.
Preţul iniţial – 35 827 lei. (BS041)

Lot nr.7 – casă de locuit individuală, suprafaţa la sol 174,4 m.p. şi suprafaţa totală 307,3 m.p. (nr. cadastral 5501203.087.01) şi  teren aferent, suprafaţa 0,1361 ha (nr. cadastral 5501203.087), amplasate pe adresa: or. Ialoveni, str. Alexandru Cristea 9.
Preţul iniţial – 2 870 938 lei. (BS137)

Lot nr.8 – teren agricol (nr. cadastral 3444105.044), suprafaţa 12,6579 ha, construcţie (nr. cadastral 3444105.044.01), suprafaţa 318,2 m.p., construcţie (nr. cadastral 3444105.044.02), suprafaţa 102,9 m.p., construcţie (nr. cadastral 3444105.044.03), suprafaţa 499,8 m.p., construcţie (nr. cadastral 3444105.044.04), suprafaţa 79,8 m.p., construcţie (nr. cadastral 3444105.044.05), suprafaţa 528,2 m.p., construcţie (nr. cadastral 3444105.044.06), suprafaţa 109,9 m.p., construcţie (nr. cadastral 3444105.044.07), suprafaţa 63,0 m.p., amplasate pe adresa: r-nul Donduşeni, com. Teleşeuca, extravilan.
Preţul iniţial – 380 488 lei.
(BS122)

Lot nr.9 – teren agricol (nr. cadastral 3444110.009), suprafaţa 5,373 ha, construcţie (nr. cadastral 3444110.009.01), suprafaţa 935,4 m.p., construcţie (nr. cadastral 3444110.009.02), suprafaţa 1575,8 m.p., construcţie (nr. cadastral 3444110.009.03), suprafaţa  964,2 m.p., construcţie (nr. cadastral 3444110.009.04), suprafaţa 154,7 m.p., construcţie (nr. cadastral 3444110.009.05), suprafaţa  627,2 m.p., construcţie (nr. cadastral 3444110.009.06), suprafaţa 216,0 m.p., construcţie (nr. cadastral 3444110.009.07), suprafaţa 350,8 m.p., amplasate pe adresa: r-nul Donduşeni, com. Teleşeuca, extravilan.
Preţul iniţial – 1 071 719 lei. (BS124)

Lot nr.10 – teren pentru construcţii (nr. cadastral 0131129.556), suprafaţa 0,0602 ha, amplasat pe adresa: mun. Chişinău, or. Codru, str. Mioriţa, sect. 250.
Preţul iniţial – 284 435 lei. (BS125)

Lot nr.11 – complex de producere: construcţii, suprafaţa la sol 1887,0 m.p. şi suprafaţa totală 3200,3 m.p., teren, suprafaţa 0,711 ha (nr. cadastrale 0100308.120.(01-03)) şi utilaj tehnologic pentru prelucrarea cărnii şi producerea mezelurilor, amplasate pe adresa: mun. Chişinău, str. Industrială 27.
Preţul iniţial
– 13 885 505 lei. (BS144)

Lot nr.12 – construcţie, nr. cadastral 9603201.528.02, suprafaţa 860,8 m.p.; construcţie, nr. cadastral 9603201.528.05, suprafaţa 455,3 m.p.; construcţie, nr. cadastral 9603201.528.06, suprafaţa 17,9 m.p., teren, nr. cadastral 9603201.528, suprafaţa 1,1894 ha, amplasate pe adresa: UTA Găgăuzia, or. Vulcăneşti, str. Lenin 1 A.
Preţul iniţial – 357 354 lei.
(BS118)

Lot nr.13 construcţie (nr. cadastral 4373105.109.01), suprafaţa la sol 158,6 m.p., construcţie (nr. cadastral 4373105.109.02), suprafaţa la sol 243,9 m.p., construcţie (nr. cadastral 4373105.109.03), suprafaţa la sol 1617,4 m.p., construcţie (nr. cadastral 4373105.109.04), suprafaţa la sol 596,5 m.p., construcţie (nr. cadastral 4373105.109.05), suprafaţa 83,1 m.p., construcţie (nr. cadastral 4373105.109.06), suprafaţa 1586,3 m.p., construcţie (nr. cadastral 4373105.109.07), suprafaţa 8,1 m.p., construcţie (nr. cadastral 4373105.109.08), suprafaţa 28,1 m.p., construcţie (nr. cadastral 4373105.109.09), suprafaţa la sol 10,5 m.p., teren, nr. cadastral 4373105.109, suprafaţa 1,836 ha, amplasate pe adresa: or. Făleşti, str. Iaşi 1. Preţul iniţial – 1 277 523 lei. (BS151)

Lot nr.14 – complex imobiliar: construcții, nr. cadastrale 0300212.009.01-05, 0300212.017.01-02, suprafața la sol, conform registrului bunurilor imobile 11 043,6 m.p., suprafața totală 10 943,2 m.p., teren, nr. cadastral 0300212.009, suprafața 1,6957 ha, teren, nr. cadastral 0300212.017, suprafața 1,0621 ha, amplasate pe adresa: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare și Sfînt 170.
Preţul iniţial – 10 187 248 lei. (BS006)

Lot nr.15 – încăpere locativă (apartament cu 3 camere), suprafaţa 72,5 m.p., nr. cadastral 0100404.163.01.052, amplasată pe adresa: mun. Chișinău, str. Iazului 72/1, ap. 52.
Prețul inițial – 560 995 lei. (BS162)

Lot nr.16  – încăpere locativă (apartament cu 2 camere), suprafaţa 53,2 m.p., nr. cadastral 0100417.292.01.005, amplasată pe adresa: mun. Chișinău, str. Colina Pușkin 13 A, ap. 5. Prețul inițial – 487 759 lei. (BS163)

Lot nr.17 – complexul de producere (nr. cadastrale 4116101.282.01-07) cu suprafaţa 3171,40 m.p., cu teren aferent (nr. cadastral 4116101.282) cu suprafaţa 1,7591 ha, amplasate pe adresa r-nul Edineţ, s. Bădragii Noi.
Preţul iniţial – 312 416 lei. (BS088)

Lot nr.18 – construcţie administrativa cu nr. cadastral 0100518.458.01 cu suprafaţa la sol 564,7 m.p. şi cu suprafaţa totală 1680,3 m.p. cu teren aferent cu nr.cadastral 0100518.458 cu suprafaţa 0,1661 ha, amplasate în mun.Chişinău, str. Calea Ieşilor, 14/2.
Preţul iniţial – 7 534 431 lei. (BS074)

Lot nr.19 – 19,47% din încăpere subsolului cu suprafața 826,6 m.p. cu nr. cadastral 9201106.607.01.001, amplasat în or. Ungheni, str. Națională,17.
Prețul inițial – 391 001 lei. (BS099)

Lot nr.20 – autoturism Toyota Prado, anul 2007,  numărul de înmatriculare – CVP 029.
Preţul iniţial – 343 200 lei. (BS171)

Lot nr.21 – autoturism Mercedes E220 CDI, anul 2003,  numărul de înmatriculare – CVP 111.
Preţul iniţial – 213 600 lei.
(BS172)

Condiţiile pentru participare la licitaţie: 1) cererea; 2) dovada achitării acontului în mărime de 10% din preţul iniţial şi a taxei de participare în mărime de 50 de lei pentru loturi cu preţ pînă la 100000 lei, 100 lei pentru loturi cu preţ de la 100000 lei pînă la 1000000 lei şi 500 lei pentru loturi cu preţ mai mare de 1000000 lei;  3) documentul de identitate, extrasul de la C.Î.S., procura specială autentificată notarial.
Datele bancare: beneficiar: B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A., în proces de lichidare, codul IBAN MD68NB000000000035269703, codul fiscal 1002600035719, BIC NBMDMD2X, prestatorul beneficiar: Banca Naţională a Moldovei. Termenul- limită pentru depunerea cererilor de participare este data de 19.06.2018, ora 16.00. Înregistrarea participanţilor se încheie cu 10 min. înainte de începutul licitaţiei. Licitaţia va avea loc la oficiul B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A., în proces de lichidare, pe adresa: mun. Chişinău, str. V. Pîrcălab 55. Informaţii suplimentare la tel. 068881818, cuznetov@socbank.md – şeful Secţiei realizarea activelor B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A., în proces de lichidare, Iurii Cuzneţov www.bancasociala.md, vzaloge.md.