EXTRAS din MO 01.06.2018

Lichidatorul S.R.L. „AURELIA BRNO”, în proces de faliment, anunţă pentru data de 14.06.2018, ora 13.30, pe adresa: mun. Chişinău, bd Dacia 55, desfăşurarea licitaţiei „cu strigare” privind vînzarea patrimoniului debitorului S.R.L. „Aurelia Brno”, în proces de faliment, şi anume: lot 1 – teren, nr. cadastral 0100404.439, suprafaţa 0.487 ha, pentru construcţii: construcţie-depozit şi oficii, nr. cadastral 0100404.439.01, suprafaţa 3208,2 m.p.; teren, nr. cadastral 0100404.440 – ½ cotă-parte, suprafaţa 0,088 ha, pentru construcţie; utilajul complexului, situate în mun. Chişinău, str. Ankara 6, preţul de start 13 561 837 lei. Lot 2 - remorcă CNOT 71 TT, Y797IT000CAB65087- preţul de start 26 163 lei. Lot 3 - remorcă CNOT 71 TT, Y7971T000CAB65088 - preţul de start 26 163 lei. Lot 4 - remorcă CNOT 7 1 TT, Y797IT000CAB65089 - preţul de start 26 163 lei. Lot 5 - remorcă CNOT 71 TT, Y797IT000CAB65062 - preţul de start 26 163 lei. Doritorii de a participa la licitaţie urmează să prezinte, pînă pe data de 10.06.2018, următoarele acte: cererea; actul de identitate al persoanei cumpărătorului şi împuternicirile reprezentantului; documentul bancar ce confirmă depunerea acontului de 5% din preţul iniţial de vînzare a lotului. Costul biletului de participare – 500 lei pentru persoanele fizice, 1000 lei pentru persoanele juridice. Organizatorul licitaţiei: lichidatorul. Relaţii la tel. 069944084. Lichidatorul S.R.L. „AURELIA BRNO”, în proces de faliment, anunţă vînzarea prin negocieri directe a 5189 de sticle de vodcă „Staraia Marca” 0,5 l, angro, la preţul de 45 lei sticla şi scutece „Pine”, mărimile 2 şi 3, la preţ de 57 lei - 23 buc şi 109 lei - 46 buc.

Î.M. „BALCAS-BT”, în proces de faliment, anunță pentru data de 18 iunie 2018, ora 10.00, pe adresa: or. Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab 55, sediul B.C. „Banca Socială” S.A., desfășurarea licitației repetate „cu strigare” a următoarelor bunuri: 1. Complex de prelucrare și conservare a fructelor și legumelor, din or. Drochia, str. 27 August, amplasat pe o suprafaţă de 2,84 ha teren în folosință, compus din: clădire de producere - 7556,3 m.p.; depozite, construcții accesorii - 3077,9 m.p.; utilaj de producerea conservelor; materiale etc. – 1 584 000 lei. 2. Complex de producere din s. Pervomaiscoe, r-nul Drochia, amplasat pe suprafață de 0,77 ha teren în folosință, compus din: clădire administrativă - 147,8 m.p., depozite şi construcții accesorii - 1048,4 m.p. – 123 000 lei. Acontul – 10% din suma lotului, se depune la Î.M. „Balcas-BT” S.R.L., c/f 1003607150014, c/d MD08ML000000002251516363, B.C. „Moldindconbank” S.A., fil. Drochia. Pentru participarea la licitaţie, trebuie prezentate: cererea de participare la licitaţie, buletinul de identitate pentru persoane fizice; copia certificatului de înregistrare a întreprinderii pentru persoane juridice; procura pentru efectuarea tranzacţiilor de vînzare-cumpărare; dispoziţia de plată a acontului. Înregistrarea cumpărătorilor se încheie cu 3 zile înainte de data desfăşurării licitaţiei. Organizatorul licitaţiei - lichidatorul Î.M. „Balcas-BT” S.R.L. Informaţii suplimentare la tel. 069182195.

Pe data de 18 iunie 2018, ora 11.30, în mun. Chişinău, Piaţa C. Negruzzi 2, et. 17, sala de şedinţe, va avea loc licitaţia „cu strigare” a următoarelor bunuri ale patrimoniului O.P. “KLASSICA FORCE” S.R.L., în proces de faliment. LotNr. Denumirea bunului, anul producerii Nr. înmatr. Prețul, lei Lot Nr. Denumirea bunului, anul producerii Nr. înmatr. Prețul, lei 3 Chevrolet Trax, a.2013 C RG 305 148750 40 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 278 134 650 6 Chevrolet Trax, a.2013 C RG 308 148800 48 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 286 155 500 7 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 461 162450 52 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 290 156 100 8 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 462 159850 53 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 291 156 800 10 Chevrolet Trax,a.2014 C RH 465 160850 54 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 292 156 550 11 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 466 157300 56 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 294 158 050 12 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 467 161450 58 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 296 152 650 15 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 470 159800 61 Chevrolet Orlando, a.2014 C RL 461 149 950 19 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 474 158600 20 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 475 160650 68 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 302 126 350 21 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 476 165400 69 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 304 130 150 22 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 477 160600 78 Chevrolet Trax, a. 2013 C RG 312 148 700 23 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 478 161350 81 Chevrolet Trax, a. 2013 C RH 436 149 700 24 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 479 162700 83 Chevrolet Trax, a. 2013 C RH 439 147 850 29 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 260 155350 88 Chevrolet Trax, a. 2013 C RH 448 151 800 34 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 265 155050 89 Chevrolet Trax, a. 2013 C RH 449 149 300 35 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 266 154050 90 Chevrolet Trax, a. 2013 C RH 450 150 300 38 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 276 151750 92 Chevrolet Trax, a. 2013 C RH 452 150 200 39 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 277 152550 93 Chevrolet Trax, a. 2013 C RH 459 149 250 Pentru participare la licitaţie, trebuie prezentate: cererea de participare la licitaţie, buletinul de identitate pentru persoane fizice; copia certificatului de înregistrare a întreprinderii pentru persoane juridice; procura pentru efectuarea tranzacţiilor de vînzare-cumpărare; dispoziţia de plată a acontului. Acontul – 10% din suma lotului, se va depune la: „Klassica Force” S.R.L., c/f 1013600029998, c/d MD33VI000002224817910MDL, B.C. „Victoriabank” S.A., fil. nr. 17, mun. Chişinău. Înregistrarea cumpărătorilor se termină cu 3 zile înainte de data desfăşurării licitaţiei. Organizatorul licitaţiei - lichidatorul O.P. „Klassica Force” S.R.L. Informaţii suplimentare la tel. 069182195.

Î.I. “ORHIDEIA NANI”, în procedură de faliment, anunţă pentru data de 14 iunie 2018, ora 15.00, pe adresa: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab 55, licitaţia repetată “cu strigare” a următoarelor bunuri incluse în masa debitoare: lotul nr. 1 - construcții, clădire și edificii - complex de creștere și sacrificare a păsărilor, cu suprafața de 12 411 m.p., nr. cadastral 3136117.002.01-3136117.002.03, teren aferent cu suprafața de 14, 95 ha, nr. cadastral 3136117.002, și utilaj tehnologic, amplasat în r-nul Criuleni, com. Hrușova, s. Chetroasa, preţul de start 13 205 000, 00 lei. Pentru participare la licitaţie, ofertantul va depune o cerere la adresa: str. Vlaicu Pîrcălab, 55, împreună cu împuternicirile legale, şi va achita pe contul de acumulare acontul în mărime de 2% din preţul de start, prezentând confirmare în acest sens. La aceeaşi adresă se va putea lua cunoştinţă de paşaportul lotului. Se va considera cîştigător ofertantul care a oferit cel mai mare preţ. Relaţii la tel. 069010202. Termenul de depunere a cererilor de participare la licitaţie expiră pe data de 11.06.2018, ora 17.00.

S.R.L. „VIS CONSTRUCT GRUP” anunță pentru data de 14 iunie 2018, ora 12.00, licitaţia repetată „cu strigare”: lot 1 - apartament de tip mansardă, 144 a, preț de start 118 384 lei; lot 2 - apartament de tip mansardă, 122 a, preț de start 160 763 lei; lot 3 - apartament de tip mansardă, 123 a, preț de start 160 763 lei; lot 4 - apartament de tip mansardă, 129 a, preț de start 160 763 lei; lot 5 - apartament de tip mansardă, nr. 138 a, preț de start 160 763 lei; lot 6 - apartament de tip mansardă, nr. 142 a, preț de start 160763 lei; lot 7 - apartament de tip mansardă, 143 a, preț de start 160 763 lei; lot 8 - apartament de tip mansardă, 144 a, preț de start 160 763 lei, toate situate în mun. Chișinău, str. Sucevița 41. Pentru participare la licitaţie, ofertantul va depune o cerere la biroul administratorului: str. Ivan Zaikin 60, şi va achita pe contul de acumulare acontul în mărime de 5% din preţul de start și taxa pentru participare de 1000 lei. Modelul cererii de participare la licitaţie şi numărul contului de acumulare pot fi primite la adresa lichidatorului. La aceeaşi adresă se va putea lua cunoştinţă de paşaportul lotului. Se va considera cîştigător ofertantul care a propus cel mai mare preţ. Relaţii la tel. 022290991. Termenul de depunere a cererilor de participare la licitaţie expiră cu trei zile pînă la data licitației.