EXTRAS din MO 11.05.2018

 

„BANCA SOCIALĂ” S.A., în proces de lichidare, IDNO-1002600035719, aduce la cunoștința potențialilor cumpărători despre desfățurarea la Bursa de Valori a Moldovei a licitațiilor “cu strigare”, de vînzare a valorilor mobiliare în loturi unice în perioada 11.05.2018-08.06.2018, după cum urmează:

Denumirea emitentului   

„CEPROSERVING” SA,  IDNO-1003600115245

nr. de acțiuni, un. (cota parte %) - 347637 (98,99 %)

Prețul unei acțiuni, lei - 153,16 lei

Suma - 53 244 082,92 lei

 

C.A. „ALLIANCE INSURANCE GROUP” SA,  IDNO-1002600029347

nr. de acțiuni, un. (cota parte %) - 232485 (1,08 %)

Prețul unei acțiuni, lei - 4,03 lei

Suma - 936 914,55 lei

Valorile mobiliare se vînd în condiții speciale prevăzute de actele interne ale emitenților nominalizați și de legislația RM. Doritorii pot lua cunoștințe de bunurile expuse la vînzare și procedura de vînzare a activelor nominalizate mai sus, în zilele de lucru între orele 10.00–16.00, la sediul „BANCA SOCIALĂ” S.A., în proces de lichidare, pe adresa: mun. Chișinău, str. V. Pîrcalab 55, tel. 067563068, și la Societatea de investiții ”Valinvest” SA, pe adresa mun. Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5/1, tel. 097543503, 079778164.