EXTRAS din MO 04.05.2018

Pe data de 18.05.2018, ora 14.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Veronica Micle 2, administratorul insolvabilității S.R.L. „VINĂRIA ZÎMBRENI” va desfăşura licitaţia repetată „cu strigare” a următoarelor loturi: 1. Bunuri imobile, nr. cadastrale: 0100518.144; 0100518.144.01; 0100518.144.02, situate în mun. Chișinău, str. Bucuriei 7, prețul inițial 9 004 911,30 lei. 2. Bunul imobil, nr. cadastral 0100205177.01.032, situat în mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 79/1, prețul inițial 1 091 544,30 lei. Pentru participarea la licitaţie trebuie depuse: cererea, buletinul de identitate sau extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, procura autentificată în modul stabilit, dovada achitării acontului în mărime de 2% din preţul iniţial al bunului la contul bancar IBAN: MD74MO2224ASV50301527100, B.C. „Mobiasbancă - Groupe Societe Generale” S.A., MOBBMD22, beneficiar S.R.L. ,,Vinăria Zîmbreni”, IDNO 1003600039482. Cererile de participare se vor depune pe adresa: mun. Chişinău, str. Veronica Micle 2, pînă pe data de 14.05.2018, ora 17.00. Informații suplimentare la tel. 069259224.

S.R.L. „VIS CONSTRUCT GRUP” anunță pentru data de 18 mai 2018, ora 12.00, licitaţia repetată „cu strigare”, la care se expun: lot 1 - apartament de tip mansardă, 144 a, preț de start – 118 384 lei; lot 2 - apartament de tip mansardă, 122 a, preț de start – 160 763 lei; lot 3 – apartament de tip mansardă, 123 a, preț de start –160 763 lei; lot 4 - apartament de tip mansardă, 129 a, preț de start – 160 763 lei; lot 5 - apartament de tip mansardă, nr. 138 a, preț de start –160 763 lei; lot 6 - apartament de tip mansardă, nr. 142 a, preț de start –160 763 lei; lot 7 - apartament de tip mansardă, 143 a, preț de start – 160 763 lei; lot 8 - apartament de tip mansardă, 144 a, preț de start – 160 763 lei, toate sînt situate în mun. Chișinău, str. Sucevița 41; lot 9 - apartament de tip mansardă, nr. 45 a, situat în mun. Chișinău, şos. Hîncești 22 B, preț de start – 714 602 lei; lot 9 - apartament de tip mansardă, 803 a, situat în mun. Chișinău, str. Maria Drăgan 2/1, preț de start – 455 697 lei. Pentru participare la licitaţie, ofertantul va depune o cerere la biroul administratorului: str. Ivan Zaikin 60, şi va achita pe contul de acumulare acontul în mărime de 5 % din preţul de start și taxa de participare - 1000 lei. Modelul cererii de participare la licitaţie şi numărul contului de acumulare pot fi obţinute la adresa lichidatorului. La aceeaşi adresă se va putea lua cunoştinţă de paşaportul lotului. Se va considera câştigător ofertantul care a propus cel mai mare preţ. Relaţii la tel. 022290991. Termenul de depunere a cererilor de participare expiră cu trei zile pînă la data licitației.