BC ''BANCA SOCIALĂ'' SA În proces de lichidare/ Licitație publică 23.05.2018

Lot nr.1 – clădire administrativă cu suprafaţa la sol 208,6 m.p. şi cu suprafaţa totală 439,3 m.p. (nr. cadastral 6401402.334.01), depozit cu suprafaţa 15,9 m.p. (nr. cadastral 6401402.334.02), garaj cu suprafaţa 45,7 m.p. (nr. cadastral 6401402.334.03), garaj cu suprafaţa 41,9 m.p. (nr. cadastral 6401402.334.04), teren aferent cu suprafaţa 0,1007 ha (nr. cadastral 6401402.334), inclusiv bunuri mobile instalate, amplasate pe adresa, or. Orhei, str. Scrisului Latin, 2/a.
Preţul iniţial – 2 595 000 lei. (BS097)

Lot nr.2 Construcţie, cu suprafaţa la sol 322,4 m.p. şi cu suprafaţa totală 422,3 m.p. inclusiv bunuri mobile instalate, nr. cadastral – 1201313.337.01 şi teren cu suprafaţa 0,082 ha, cu nr. cadastral 1201313.337, amplasate pe adresa or. Basarabeasca, str. Vladimir Lenin, 3/a.
Preţul iniţial – 1 075 938  lei. (BS096)

Lot nr.3 – ½ construcției comerciale cu suprafața la sol 315,6 m.p. și cu suprafața totală ocupată de către bancă 240,5 m.p. (nr. cadastral – 9602212.358.01), încăpere cu suprafața 52,1 m.p. (nr. cadastral – 9602212.358.01.001) și teren cu suprafața 0,0806 ha cu nr. cadastral – 9602212.358, inclusiv bunuri mobile instalate, amplasate pe adresa: UTA Gagauzia, or. Ceadîr-Lunga, str. Lenin, 133.
Pre
țul inițial – 877 044 lei. (BS058)

Lot nr.4 – 12/13 cotă-parte din construcția comercială, inclusiv bunuri mobile instalate  (nr cadastral 8501213.110.01) cu suprafața la sol 175,8 m.p. și cu suprafața totală ocupată de către bancă 221,4 m.p. inclusiv: încăperile nelocative cu nr. cadastral 8501213.110.01.001 cu suprafața 149,5 m.p., nr. cadastral 8501213.110.01.002 cu suprafața 71,9 m.p. și terenul aferent (nr. cadastral 8501213.110)  cu suprafața 0,0466 ha, garaj (nr.cadastral 8501213.149.01) cu suprafața 35,8 m.p. și terenul aferent (nr. cadastral 8501213.149) cu suprafața 0,0217 ha, amplasate pe adresa or. Ștefan Vodă, str. 31 August 1989, 11a.
Prețul inițial – 694 474 lei. (BS165)

Lot nr.5 – Încăpere nelocativă – subsol, nr. cadastral 8501213.147.01.005 cu suprafața 57,6 m.p., amplasată pe adresa or. Ștefan Vodă, str. 31 August 1989, 11a.
Prețul inițial – 25 859 lei. (BS166)

Lot nr.6 – Încăperi comerciale cu suprafața 283,7 m.p., inclusiv bunuri mobile instalate, cu nr. cadastral 4101208.070.01.025, amplasate pe adresa or. Edineț, str. Independenței, 108 nr.25.
Prețul inițial – 1 485 139 lei. (BS104)

Lot nr.7Garaj сu nr. cadastral 4101202.070.02.346 cu suprafața 28,7 m.p., amplasat pe adresa or. Edineț, str. Șoseaua Bucovina, 19/9 nr. 346.
Prețul inițial – 45 115 lei. (BS104.1)

Lot nr.8 Construcţiile inclusiv bunuri mobile instalate: nr. cadastrale 7801112.410.02-04 cu suprafaţa 16,1 m.p.; încăperi administrative inclusiv bunuri mobile instalate: nr. cadastral 780112.410.01.001 cu suprafaţa 251,4 m.p., nr. cadastral  7801112.260.01.057 cu suprafaţa 220,0  m.p.; şi teren aferent cu nr. cadastral 7801112.410 cu  suprafaţă 0,0148 ha, amplasate pe adresa or. Soroca, str. Independenţei, 77. Garajuri cu nr. cadastral 7801112.441.01 cu suprafaţa 85,0  m.p. şi teren cu nr. cadastral 7801112.441 cu suprafaţa 0,015 ha, amplasate pe adresa or. Soroca, str. C. Negruzzi, 2/a.
Preţul iniţial – 3 122 672 lei. (BS092)

Lot nr.9 – încapere locativă (apartament cu 3 odăi), suprafaţa – 153,6 m.p., nr. cadastral– 0100510.147.01.009, amplasată pe adresa mun. Chișinău, sect. Buiucani,  str. Alba-Iulia, 81/4 ap. 9.
Prețul inițial – 1 194 159 lei.
(BS135)

Lot nr.10 – încăpere locativă (apartament cu 2 odăi) cu suprafața 30,4 m. p., nr. cadastral  7801104.243.01.006, amplasată pe adresa or.Soroca, str. V. Stroescu, 23/5, ap.6.
Prețul inițial – 55 177 lei. (BS109)

Lot nr.11 – încăpere locativă (apartament nr. 37 cu 4 odăi) cu suprafața 84,5  m. p., nr. cadastral  0300205.003.01.037, amplasate pe adresa mun. Bălți,  str. Mihai Viteazul, 71. Prețul inițial – 477 444 lei. (BS138)

Lot nr.12 – clădire de producere cu suprafața la sol 293,3 m.p. și cu suprafața totală 236,3 m.p. (nr. cadastral  8730207.075.01), amplasată pe adresa r-nul Taraclia, com. Vinogradovca, sat. Vinogradovca.
Prețul inițial – 67 116 lei.
(BS147)

Lot nr.13 – 57 % din construcție cu suprafața la sol 344,0 m.p. și cu suprafața totală 522,6 m.p. (nr. cadastral 8730208.072.01), amplasată pe adresa r-nul Taraclia, com. Vinogradovca, sat. Ciumai, str. Chișiniovscaia.
Prețul inițial – 74 593 lei. (BS148)

Lot nr.14 – Casă de locuit individual cu suprafața la sol 116,0 m. p. și suprafața totală 173,6 m.p. cu nr. cadastral 0131129.171.01, construcție accesorie - garaj cu suprafața 26,3 m.p. cu beci cu suprafața 20,5 m.p. , nr. cadastral 0131129.171.02 și teren aferent  cu suprafața 0,06 ha, nr. cadastral 0131129.171, amplasate pe adresa mun. Chișinău, or. Codru, str. Sergiu Rădăuțan, 29.
Prețul inițial – 2 700 000 lei. (BS117)

Lot nr.15 – construcţie de sănătate (asistenţă socială), suprafaţa la sol 141,1 m.p. şi suprafaţa totală 389,6 m.p., nr. cadastral 4101208.254.01, teren aferent, suprafaţa 0,0472 ha, nr. cadastral 4101208.254, amplasate pe adresa: r-nul Edineţ, or. Edineţ, str. Independenţei 39/a.
Preţul iniţial – 1 466 112 lei. (BS116)

Condiţiile pentru participare la licitaţie: 1) cererea; 2) dovada achitării acontului în mărime de 10% din preţul iniţial şi a taxei de participare în mărime de 50 de lei pentru loturi cu preţ pînă la 100000 lei, 100 lei pentru loturi cu preţ de la 100000 lei pînă la 1000000 lei şi 500 lei pentru loturi cu preţ mai mare de 1000000 lei;  3) documentul de identitate, extrasul de la C.Î.S., procura specială autentificată notarial.

Datele bancare: beneficiar: B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A., în proces de lichidare, codul IBAN MD68NB000000000035269703, codul fiscal 1002600035719, BIC NBMDMD2X, prestatorul beneficiar: Banca Naţională a Moldovei. Termenul - limită pentru depunerea cererilor de participare este data de 22.05.2018, ora 16.00. Înregistrarea participanţilor se încheie cu 10 min. înainte de începutul licitaţiei. Licitaţia va avea loc la oficiul B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A., în proces de lichidare, pe adresa: mun. Chişinău, str. V. Pîrcălab 55. Informaţii suplimentare la tel. 068881818, cuznetov@socbank.md – şeful Secţiei realizarea activelor B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A., în proces de lichidare, Iurii Cuzneţov www.bancasociala.md, vzaloge.md.