EXTRAS din MO 23.03.2018

Chişinău, str. Mihai Viteazul 2a, ap. 18, nr. cadastral 0100519.126.01.018, ce aparţine cu drept de proprietate debitorului Cebotari Illarion, evaluat la preţul de 330 000 lei conform raportului de evaluare nr. 196 din 4 aprilie 2016, întocmit de S.R.L. „Inter CB”. Preţul iniţial de vînzare a bunului imobil scos la licitaţie constituie 297 000 lei, fiind micşorat cu 10% din preţul de vînzare scos la licitaţia precedentă, în conformitate cu prevederile art. 140 alin. (2) din Codul de executare al RM. Bunul imobil scos la licitaţie este litigios. A explica debitorului Cebotari Illarion că, potrivit prevederilor art. 125 alin. (5) din Codul de executare al RM, cu cel puţin 5 zile înaintea desfăşurării licitaţiei, se admite vînzarea bunurilor sechestrate la un preţ nu mai mic decît valoarea stabilită în procesul-verbal de sechestru sau în raportul de evaluare, cu condiţia virării sumelor obţinute nemijlocit la contul special al executorului judecătoresc Iacob Miron. Doritorii de a participa la licitaţie, urmează să depună cererea de participare şi acontul în mărime de 5% din preţul de start al bunului(lor), pretins(e), la contul biroului de executare al executorului judecătoresc, sediul: str. Alba-Iulia 190/1, bir. 40, mun. Chişinău, B.C. „Eximbank - Gruppo Veneto Banca” S.A. fil. 22, c/b EXMMMD22495, cod IBAN, MD36EX0000002251617299MD, c/f 43268013, inclusiv taxa de participare a cîte 60 de lei pentru fiecare cumpărător înregistrat. Termenul-limită de depunere a cererii şi a acontului de 5% se încheie cu o zi înainte de data licitaţiei, iar termenul-limită de înregistrare a prezenţei şi de ridicare a biletului de participare la licitaţie este pînă pe data de 18.04.2018, ora 10.30. Relaţii la tel. (022)588935.

Administratorul insolvabilităţii S.C. „Casa Pîinii” S.R.L., în proces de insolvabilitate, anunţă pentru data de 06.04.2018, ora 14.00, desfășurarea licitaţiei „cu strigare” de vînzare a terenului cu suprafața totală de 0,1472 ha, nr. cadastral 3601105.304, a construcţiei comerciale (prestare servicii), nr. cadastral 3601105.304.01, suprafaţa 853,2 m.p., şi a construcţiei accesorii, nr. cadastral 3601105.304.02, suprafaţa 5,7 m.p., aflate în or. Drochia, str. 31 August 1989, nr. 20, preţul iniţial 4 254 376,87 lei. Pentru participarea la licitaţie trebuie depuse: cererea, actul ce identifică persoana cumpărătorului şi împuternicirile reprezentantului, copia de pe documentul care confirmă depunerea acontului în mărime de 2% din preţul iniţial la următoarele date bancare: c/f 44288015, „Timotin Veaceslav administrator autorizat”, IBAN MD94MO2224ASV90357277100, B.C. „Mobiasbancă – Groupe Societe Generale” S.A., (BIC) MOBBMD22. Cererile de participare la licitaţie se vor depune cel tîrziu cu trei zile înainte de începerea licitaţiei. Informații la tel. +37369249269.

Pe data de 05.04.2018, ora 11.00, pe adresa: mun. Chișinău, bd Decebal 139 B, of. 305, va avea loc licitația repetată „cu strigare” de vînzare a masei debitoare a S.R.L. „Grinvitas-Nord”, în proces de lichidare. La licitație se expun: lotul 1 - teren pentru construcții, nr. cadastral 5521212.174, construcție nefinisată, nr. cadastral 5521212.174.01, situate în r-nul Ialoveni, s. Piatra Albă, prețul 1 352 707,30 lei; lotul 2 – Mercedes Atego 815, prețul total 178 672,20 lei. Pentru participare la licitație, doritorii vor vira pentru fiecare lot separat acontul în mărime de 10% la contul S.R.L. „Grinvitas-Nord”: c.f. 1004604005718, B.C. „Moldova Agroindbank” S.A., fil. 25 Chișinău, c.b. AGRNMD2X472, IBAN MD76AG000000022512417553. La licitație sînt admise persoane fizice și juridice din RM, cetățeni străini, persoane juridice străine. Doritorii de a participa la licitație vor depune lichidatorului, pe adresa: MD-2060, mun. Chișinău, bd Decebal 139 B, of. 305: cererea, confirmarea achitării acontului la contul bancar indicat în aviz, dovada achitării taxei de participare de 1000 lei pentru fiecare lot, buletinul, certificatul de înregistrare, extrasul din Registrul persoanelor juridice al agentului economic, procura, după caz. Depunerea cererilor se încheie pe data de 03.04.2018, ora 16.00. Informații suplimentare la tel. 069233317.

Pe data de 06.04.2018, ora 11.00, pe adresa: mun. Chișinău, bd Decebal 139 B, of. 305, va avea loc licitația „cu strigare” de vînzare a masei debitoare a S.R.L. „Gustos-S”, în proces de lichidare. La licitație este expus lotul unic – complex de producere: secție de mezeluri cu abator, utilaj, situat în r-nul Drochia, prețul total 924 035,00 lei. Pentru participare la licitație, doritorii vor vira acontul în mărime de 10% la contul de acumulare: c.f. 1009607003260, B.C. „Moldova Agroindbank” S.A., fil. 25 Chișinău, c.b. AGRNMD2X472, IBAN AG000000022512872700 MDL. Doritorii de a participa la licitație vor prezenta lichidatorului: cererea, confirmarea de depunere a acontului la contul bancar indicat în aviz, dovada achitării taxei de participare de 1000 lei, buletinul, certificatul de înregistrare, extrasul din Registrul persoanelor juridice al agentului economic, procura, după caz. Depunerea cererilor se încheie pe data de 04.04.2018, ora 14.00, pe adresa: MD-2060, mun. Chișinău, bd Decebal 139 B, of. 305. Informații suplimentare la tel. 069233317.

Lichidatorul S.R.L. „Interforum-M” Î.C.S., în procedură de faliment, anunță pentru data de 05.04.2018, ora 10.00, str. A. Șciusev 27, of. 1, mun. Chișinău, desfășurarea licitației repetate de vînzare a bunului mobil grevat cu garanție la B.C. „Banca Socială” S.A., în procedură de faliment, conform art. 119 alin. (3), și anume: lotul nr. 2 - bun mobil, autocamion de model Mercedes Actros 18, a/p 2002, cabină dublă de culoare albă, cutie automată, parcursul în km nu este identificat, n/i C UF 006, prețul total al bunului constituie suma de 180 000,00 MDL. Pentru participare la licitație se vor depune: cererea și buletinul de identitate (pentru persoane fizice), copia certificatului înregistrării de stat, copia buletinului administratorului (pentru persoane juridice), dovada de achitare a acontului în mărime de 3% din prețul inițial expus spre vînzarea bunului. Costul biletului de participare este de 1000 MDL pentru persoanele fizice și 1500 MDL pentru persoanele juridice. Sumele menționate vor fi depuse la contul de acumulate al lichidatorului S.R.L. „InterforumM” Î.C.S., în proces de faliment, IBAN MD41AG000000022512671062 MDL, deschis în B.C. „Moldova Agroindbank” S.A., filiala Miron Costin, Chișinău, c/b AGRNMD2X710, c/f 1002600014101. Depunerea cererilor și a documentelor se încheie pe data de 02.04.2018, ora 16.00. Informații suplimentare la tel. 060055551.

Pe data de 10.04.2018, ora 12.30, pe adresa: MD-2068, mun. Chișinău, bd Moscova 21, oficiul 708, S.A. „ORLACT”, în procedură de faliment, va desfășura licitația repetată „cu strigare” a următoarelor loturi: Nr. lot Descrierea lotului Prețul inițial în MDL 1 Complex de bunuri imobile și utilaje pentru moară, de producere a halvalei, de îmbuteliere a apei potabile, expuse în bloc unic funcțional, amplasate în or. Orhei, str. Boris Glavan 3 41 589 880,00 Nr. 95–104 (6490–6499) 23 martie 2018 276 www.monitorul.md 2 Bunuri mobile incluse într-un bloc unic funcțional, constituite în special din utilaje pentru producerea maionezei, amplasate în or. Orhei, str. Boris Glavan 3 2 279 460,00 3 Bunuri mobile incluse într-un bloc unic funcțional, constituite în special din utilaje pentru producerea icrelor, amplasate în or. Orhei, str. Boris Glavan 3 520 574,00 4 Bunuri mobile incluse într-un bloc unic funcțional, constituite în special din utilaje pentru producerea covrigilor, amplasate în or. Orhei, str. Boris Glavan 3 310 251,00 5 Masină p/u curățat cereale inv. 124 8 201,00 6 Utilaj pentru fracționare MF-1 în 4 niveluri inv. 271 303 223,00 7 Transportator de grăuncioase Nori N-12 inv. 270 63 457,00 9 Aparat pentru ambalat în pachet (INTA) folie 123 032,00 10 Complex de bunuri constituite din linie semiuniautomată MIL CORUNT T-35 inv. 269, Pres Tehnic hidraulic inv.12380, Pres Tehnic S33 cu aer inv.12379, Formă pentru halva pres inv.12381, Formă de tăiere halva inv.12382 635 840,00 11 Elevator Elica tip DM seria 0001E 27 040,00 12 Vibrosită cu buncăr inv. 130 3 436,00 13 Mărunțitor rotor inv. 294 56 003,00 14 Mașină p/u curățare șlefuire inv. 293 501,00 15 Mașină p/u curățare cereale/semenarucă cu separator inv. 083 4 969,00 16 Valtevai stanoc inv. 084 26 756,00 17 Utilaj p/u producerea crupelor inv. 291 85 586,00 18 Utilaj p/u producerea crupelor inv. 291 70 277,00 19 Aparat pentru confecționarea zahărului pudră 19 680,00 20 Aparat pentru confecționarea brichetelor de halva 30 453,00 21 „Rezervuar dlea mitia” (rezervuar p/u necesit. prod.) inv. 058 24 970,00 22 Strung frezernîi vertical inv. 237 14 640,00 25 Mașină-unealtă p/u ascuțit /s .tocilinîi inv. 033 5 334,00 30 Utilaj pentru prepararea semințelor Vibropnevstolb 14 379,00 31 Utilaj pentru ambalare LKOTB 31 571,00 32 Utilaj pentru ambalarea zahărului în pachete de 1kg-5kg 24 870,00 33 Utilaj pentru ambalarea zahărului în pachete de 1kg-5kg 24 870,00 34 Elevator covsevoi EIC inv. 292 70 631,00 35 Ventilator de tensiune înaltă 7 273,00 36 Aparat de curățare a semințelor prin aer 256 486,00 37 Transportator cu motor electric și reducție 2.5m*0.5m 4 292,00 38 Transportator cu motor electric și reducție 0.3m*2.5m 3 939,00 39 Aparat pentru hîrtie 1 893,00 40 Vibrator pentru producerea umezelii la mașină de ambalat 2 339,00 41 Utilaj de încleiere a sacilor din peliculă 39 823,00 42 432 - Maramit electric BM70E E/6/0 inv.298 9 216,00 43 Aparat vakumnîi inv.078 20 037,00 44 Mașină de turnat ulei de fl.-soarelui cu 2 robinete 18 393,00 45 Generator electric cu motor inv.129 3 791,00 46 Compresor de aer cu răcire de ulei cu motor electric 3 420,00 47 Podieomnik 11 588,00 Pentru a participa la licitație trebuie prezentate: cererea de participare la licitație, buletinul de identitate sau extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, procura pentru efectuarea tranzacțiilor de vînzare-cumpărare, autentificată în modul stabilit, dovada achitării taxei de participare în mărime de 500 lei pentru persoane fizice și 1000 lei pentru persoane juridice, precum și a acontului în mărime de 5% din prețul inițial al bunului la contul bancar (IBAN) MD17EC000000225187162726, B.C. „EuroCreditBank” S.A. Chișinău, ECBMMD2X, beneficiar administratorul autorizat Bostan Nicolae, cod fiscal 44170013. Depunerea cererilor și a documentelor se încheie pe data de 06.04.2018, ora 16.00. Informații suplimentare la tel.: 022000501, GSM: 069414387, email: consultant.insolvabil@gmail.com

S.A. Seminţe - Agro, în proces de faliment, anunţă pentru data de 05.04.2018, ora 11.00, licitaţia „cu strigare” a transportului şi tehnicii agricole, şi anume: autocar Microbus RAF 2203 – 4219 lei; autocamion GAZ - 52 – 6327 lei; Nr. 95–104 (6490–6499) 23 martie 2018 278 www.monitorul.md GAZ5307- 10 964 lei; GAZ53-10 964 lei; Gaz31029-6327 lei; IJ-2715 – 2533 lei; IJ-2715 – 2533 lei; GAZ-53 – 19 800 lei; remorca T-p 5804 lei; distribuitor de apă APV-3 -10 543 lei. Pentru participarea la licitaţie ofertantul va depune o cerere la biroul administratorului: str. Ivan Zaikin 60 şi va achita pe contul de acumulare acontul în mărime de 5 % din preţul de start. La aceeaşi adresă se va lua cunoştinţă de paşaportul lotului. Se consideră cîştigător ofertantul care a oferit cel mai mare preţ. Relaţii suplimentare la tel. 022290991. Termenul de depunere a cererilor de participare la licitaţie expiră cu trei zile pînă la licitaţie.

Lichidatorul S.R.L. „ȘEVȚOV- SERVERS” anunță pentru data de 12.04.2018, ora 10.00, pe adresa: mun. Chișinău, str. București 23A, of. 1-2, desfășurarea licitației „cu reducere” a patrimoniului S.R.L. „ȘEVȚOV-SERVERS”: lotul nr. 1- bunuri imobile din s. Piatra Albă, com. Mileștii Mici, r-nul Ialoveni, nr. cadastral 5521212.168 (suprafața totală 0,1305 ha), nr. cadastral 5521212.168.01 (suprafața totală 410,70 m.p.), prețul maxim de vînzare al lotului 1 281 218,00 MDL, pasul de reducere a prețului 55 700,00 MDL, limita la care poate fi redus preţul 612 818,00 MDL. Ca participanți la licitație sînt admise: persoane fizice sau juridice. Participanții la licitație vor depune cererea în forma stabilită, la care se anexează obligatoriu: copia actului de identitate al participantului; pentru persoane juridice – copia certificatului de înregistrare al întreprinderii, extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, procura de reprezentare, copia actului de identitate al reprezentantului, actul bancar de confirmare a depunerii unui acont în sumă de 128 121,80 MDL, actul bancar de confirmare a achitării costului biletului de participare în sumă de 1000 lei. Contul de decontare pentru transferarea acontului și costului biletului de participare: beneficiar - A.A. „Dogot Constantin”, c/f 44202014, IBAN: MD89PR002251177346001498, B.C. „ProCredit Bank” S.A., PRCBMD22. Termenul-limită de depunere a actelor este data de 09.04.2018, ora 10.00. Examinarea obiectelor expuse la vînzare se efectuează zilnic la locul lor de amplasare. Informații suplimentare la tel. 069220116.

Lichidatorul S.R.L. „SUCCES M”, în proces de faliment, anunţă pentru data de 06.04.2018, ora 10.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Tighina 65, et. 2, desfășurarea licitaţiei repetate „cu strigare” a bunurilor din masa debitoare a S.R.L. „Succes M”: construcţie comercială, nr. cadastral 0100417009, teren, nr. cadastral 0100417009.01, echipament tehnologic şi mobilă ca un singur lot (restaurantul „Lebăda Albă”). Preţul lotului unic - 16 080 814,3 lei. Pentru a participa în cadrul licitaţiei este necesar a prezenta: cererea de participare, buletinul de identitate pentru persoanele fizice, copia certificatului de înregistrare pentru persoanele juridice, împuternicirile pentru efectuarea tranzacţiei de vînzare-cumpărare, confirmarea achitării avansului în mărime de 5% din preţul lotului unic şi taxa de participare în mărime de 1000 lei. Cererile se depun pînă pe data de 02.04.2018, ora 16.00, pe adresa lichidatorului: mun. Chişinău, str. Tighina 65, et. 2. Înregistrarea participanţilor se încheie cu 10 min. înainte de începerea licitaţiei. Participanţii trebuie să efectueze transferul pe următorul cont de acumulare al lichidatorului: A.A. Vasiliev Ruslan, IBAN MD89EC000000225107162717, B.C. „EuroCredit Bank” S.A., ECBMMD2X, avansul în mărime de 5% din preţul lotului unic şi taxa de participare în mărime de 1000 lei. Lichidatorul: 069257353.