BC ''BANCA SOCIALĂ'' SA În proces de lichidare/ Licitație publică 11.04.2018

Lot nr.1ATM model DIEBOLD, NCR, 77 buc. cu preţul iniţial de la 10 347 lei până la 80 458 lei. (BS060)

Lot nr.2 – Imobil comercial cu nr. cadastrale: 4301220.002.01-02, 4301220.002.01.001, 4301220.002.01.002, cu suprafaţa totală 478,9 m.p. cu 25,5% din teren cu suprafaţa 0,0793 ha (nr. cadastral 4301220.002) inclusiv bunuri mobile instalate, amplasate pe adresa or. Făleşti, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 73.
Preţul iniţial – 1 997 487 lei. (BS091)

Lot nr.3 încăpere comercială/administrativă inclusiv bunuri mobile instalate, suprafaţa – 112,5 m.p., amplasată pe adresa: or. Cantemir, str. Ştefan Vodă, 2, nr.cadastral – 2101102.087.01.005.
Preţul iniţial – 337 896 lei.
(BS050)

Lot nr.4 – construcţie comercială cu suprafaţa la sol 119,4 m.p. și suprafața totală 382,8 m.p., inclusiv bunuri mobile instalate (nr. cadastral 3601109.279.01), şi construcţie accesorie, nr. cadastral 3601109.279.02, suprafaţa la sol 8,2 m.p., amplasate pe adresa: or. Drochia, bd Independenţei 28a.
Preţul iniţial – 1 763 374 lei.
(BS093)

Lot nr.5 – 1/2 din construcție, suprafața la sol 690,0 m.p. și suprafața totală ocupată de bancă 416,2 m.p. (nr. cadastral 6701205.090.01), inclusiv bunuri mobile instalate, garaj, suprafața 25,9 m.p., nr. cadastral 6701205.090.02, și 1/3 din terenul aferent, suprafața 0,318 ha (nr. cadastral 6701205.090), amplasate pe adresa: or. Rezina, str. Mihai Eminescu 2.
Prețul inițial – 1 688 932 lei.
(BS098)

Lot nr.66/7 cotă-parte din casa de locuit individuală și din construcțiile accesorie cu suprafața la sol 149,6 m. p., amplasată pe adresa mun. Chișinău, str. Avram Iancu  20, nr. cadastral  0100420.411.01-04.
Prețul inițial – 513 000 lei.
(BS078)

Lot nr.7 – încăpere locativă (apartament cu 1 cameră), suprafața 17,3 m.p., nr. cadastral 9602217.178.01.074, amplasată pe adresa: UTA Găgăuzia, or. Ceadîr-Lunga, str. K. Marx 13, ap. 74.
Preţul iniţial – 39 697 lei. (BS041)

Lot nr.8 – casă de locuit individuală, suprafaţa la sol 174,4 m.p. şi suprafaţa totală 307,3 m.p. (nr. cadastral 5501203.087.01) şi  teren aferent, suprafaţa 0,1361 ha (nr. cadastral 5501203.087), amplasate pe adresa: or. Ialoveni, str. Alexandru Cristea 9.
Preţul iniţial – 3 022 039 lei. (BS137)

Lot nr.9 – teren agricol (nr. cadastral 3444105.044), suprafaţa 12,6579 ha, construcţie (nr. cadastral 3444105.044.01), suprafaţa 318,2 m.p., construcţie (nr. cadastral 3444105.044.02), suprafaţa 102,9 m.p., construcţie (nr. cadastral 3444105.044.03), suprafaţa 499,8 m.p., construcţie (nr. cadastral 3444105.044.04), suprafaţa 79,8 m.p., construcţie (nr. cadastral 3444105.044.05), suprafaţa 528,2 m.p., construcţie (nr. cadastral 3444105.044.06), suprafaţa 109,9 m.p., construcţie (nr. cadastral 3444105.044.07), suprafaţa 63,0 m.p., amplasate pe adresa: r-nul Donduşeni, com. Teleşeuca, extravilan.
Preţul iniţial – 400 513 lei.
(BS122)

Lot nr.10 – teren agricol (nr. cadastral 3444110.009), suprafaţa 5,373 ha, construcţie (nr. cadastral 3444110.009.01), suprafaţa 935,4 m.p., construcţie (nr. cadastral 3444110.009.02), suprafaţa 1575,8 m.p., construcţie (nr. cadastral 3444110.009.03), suprafaţa  964,2 m.p., construcţie (nr. cadastral 3444110.009.04), suprafaţa 154,7 m.p., construcţie (nr. cadastral 3444110.009.05), suprafaţa  627,2 m.p., construcţie (nr. cadastral 3444110.009.06), suprafaţa 216,0 m.p., construcţie (nr. cadastral 3444110.009.07), suprafaţa 350,8 m.p., amplasate pe adresa: r-nul Donduşeni, com. Teleşeuca, extravilan.
Preţul iniţial – 1 128 125 lei. (BS124)

Lot nr.11 – teren pentru construcţii (nr. cadastral 0131129.556), suprafaţa 0,0602 ha, amplasat pe adresa: mun. Chişinău, or. Codru, str. Mioriţa, sect. 250.
Preţul iniţial – 299 405 lei. (BS125)

Lot nr.12 – complex de producere: construcţii, suprafaţa la sol 1887,0 m.p. şi suprafaţa totală 3200,3 m.p., teren, suprafaţa 0,711 ha (nr. cadastrale 0100308.120.(01-03)) şi utilaj tehnologic pentru prelucrarea cărnii şi producerea mezelurilor, amplasate pe adresa: mun. Chişinău, str. Industrială 27.
Preţul iniţial
– 15 385 601 lei. (BS144)

Lot nr.13 – construcţie, suprafaţa la sol 357,8 m.p. şi suprafaţa totală 573,5 m.p. (nr. cadastral 4339000.057.01), amplasată pe adresa: r-nul Făleşti, com. Işcălău, s. Işcălău.
Preţul iniţial – 132 355 lei.
(BS111)

Lot nr.14 – încăpere comercială, suprafaţă 638,6 m.p. (nr. cadastral 4339000.031.01.002), şi construcţie-garaj, suprafaţa 92,6 m.p. (nr. cadastral 4339000.031.02), amplasate pe adresa: r-nul Făleşti, com. Işcălău, s. Işcălău.
Preţul iniţial – 131 725 lei.
(BS112)

Lot nr.15 – construcţie, nr. cadastral 9603201.528.02, suprafaţa 860,8 m.p.; construcţie, nr. cadastral 9603201.528.05, suprafaţa 455,3 m.p.; construcţie, nr. cadastral 9603201.528.06, suprafaţa 17,9 m.p., teren, nr. cadastral 9603201.528, suprafaţa 1,1894 ha, amplasate pe adresa: UTA Găgăuzia, or. Vulcăneşti, str. Lenin 1 A.
Preţul iniţial – 395 960 lei.
(BS118)

Lot nr.16 construcţie (nr. cadastral 4373105.109.01), suprafaţa la sol 158,6 m.p., construcţie (nr. cadastral 4373105.109.02), suprafaţa la sol 243,9 m.p., construcţie (nr. cadastral 4373105.109.03), suprafaţa la sol 1617,4 m.p., construcţie (nr. cadastral 4373105.109.04), suprafaţa la sol 596,5 m.p., construcţie (nr. cadastral 4373105.109.05), suprafaţa 83,1 m.p., construcţie (nr. cadastral 4373105.109.06), suprafaţa 1586,3 m.p., construcţie (nr. cadastral 4373105.109.07), suprafaţa 8,1 m.p., construcţie (nr. cadastral 4373105.109.08), suprafaţa 28,1 m.p., construcţie (nr. cadastral 4373105.109.09), suprafaţa la sol 10,5 m.p., teren, nr. cadastral 4373105.109, suprafaţa 1,836 ha, amplasate pe adresa: or. Făleşti, str. Iaşi 1. Preţul iniţial – 1 415 537 lei. (BS151)

Lot nr.17 – complex imobiliar: construcții, nr. cadastrale 0300212.009.01-05, 0300212.017.01-02, suprafața la sol, conform registrului bunurilor imobile 11 043,6 m.p., suprafața totală 10 943,2 m.p., teren, nr. cadastral 0300212.009, suprafața 1,6957 ha, teren, nr. cadastral 0300212.017, suprafața 1,0621 ha, amplasate pe adresa: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare și Sfînt 170.
Preţul iniţial – 11 914 908 lei. (BS006)

Lot nr.18 – încăpere locativă (apartament cu 3 camere), suprafaţa 72,5 m.p., nr. cadastral 0100404.163.01.052, amplasată pe adresa: mun. Chișinău, str. Iazului 72/1, ap. 52.
Prețul inițial – 621 601 lei. (BS162)

Lot nr.19  – încăpere locativă (apartament cu 2 camere), suprafaţa 53,2 m.p., nr. cadastral 0100417.292.01.005, amplasată pe adresa: mun. Chișinău, str. Colina Pușkin 13 A, ap. 5
Prețul inițial – 540 452 lei.
(BS163)

Lot nr.20 – complexul de producere (nr. cadastrale 4116101.282.01-07) cu suprafaţa 3171,40 m.p., cu teren aferent (nr. cadastral 4116101.282) cu suprafaţa 1,7591 ha, amplasate pe adresa r-nul Edineţ, s. Bădragii Noi.
Preţul iniţial – 328 858 lei. (BS088)

Lot nr.21 – construcţie administrativa cu nr. cadastral 0100518.458.01 cu suprafaţa la sol 564,7 m.p. şi cu suprafaţa totală 1680,3 m.p. cu teren aferent cu nr.cadastral 0100518.458 cu suprafaţa 0,1661 ha, amplasate în mun.Chişinău, str. Calea Ieşilor, 14/2.
Preţul iniţial – 7 930 980 lei. (BS074)

Lot nr.22 – 19,47% din încăpere subsolului cu suprafața 826,6 m.p. cu nr. cadastral 9201106.607.01.001, amplasat în or. Ungheni, str. Națională,17.
Prețul inițial – 433 241 lei. (BS009)

 

Condiţiile pentru participare la licitaţie: 1) cererea; 2) dovada achitării acontului în mărime de 10% din preţul iniţial şi a taxei de participare în mărime de 50 de lei pentru loturi cu preţ pînă la 100000 lei, 100 lei pentru loturi cu preţ de la 100000 lei pînă la 1000000 lei şi 500 lei pentru loturi cu preţ mai mare de 1000000 lei;  3) documentul de identitate, extrasul de la C.Î.S., procura specială autentificată notarial.

Datele bancare: beneficiar: B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A., în proces de lichidare, codul IBAN MD68NB000000000035269703, codul fiscal 1002600035719, BIC NBMDM2X, prestatorul beneficiar: Banca Naţională a Moldovei. Termenul- limită pentru depunerea cererilor de participare este data de 10.04.2018, ora 16.00. Înregistrarea participanţilor se încheie cu 10 min. înainte de începutul licitaţiei. Licitaţia va avea loc la oficiul B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A., în proces de lichidare, pe adresa: mun. Chişinău, str. V. Pîrcălab 55. Informaţii suplimentare la tel. 068881818, cuznetov@socbank.md – şeful Secţiei realizarea activelor B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A., în proces de lichidare, Iurii Cuzneţov www.bancasociala.md, vzaloge.md.