EXTRAS din MO 16.03.2018

Lichidatorul S.R.L. „Aurelia Brno”, în proces de faliment, anunţă pentru data de 30.03.2018, ora 13.30, pe adresa: mun. Chisinau, bd Dacia 55, desfăşurarea licitaţiei ,,cu strigare” privind vînzarea patrimoniului debitorului S.R.L. ,,Aurelia Brno”, în proces de faliment, şi anume: Lotul nr.1 – teren, nr. cadastral 0100404.439, suprafaţa 0.487 ha, pentru construcţii: constructie depozit şi oficii, nr.cadastral 0100404.439.01, suprafaţa 3 208,2 ha; teren, nr. cadastral 0100404.440 – ½ cotă- parte, suprafaţa 0,088 ha, pentru construcţie; utilajul Complexului situate în mun.Chisinau, str. Ankara 6, preţul de start 14 275 617 lei; Lotul nr. 2- remorcă CNOT 71 TT, Y797IT000CAB65087- preţul de start 27 540 lei; Lotul nr. 3 - remorcă CNOT 71 TT, Y7971T000CAB65088 - preţul de start 27 540 lei; Lotul nr. 4 - remorcă CNOT 7 1 TT, Y797IT000CAB65089 - preţul de start 27 540 lei; Lotul nr. 5 - remorcă CNOT 71 TT, Y797IT000CAB65062 - preţul de start 27 540 lei. Doritorii de a participa la licitaţie urmează să prezinte pîna pe data de 26.03.2018 umătoarele acte: cererea; actul de identitate al persoanei cumpărătorului şi împuternicirile reprezentantului; documentul bancar ce confirmă depunerea acontului de 10% din preţul iniţial de vîzare a lotului. Costul biletului de participare - 500 lei pentru persoanele fizice, 1 000 lei pentru persoanele juridice. Organizatorul licitaţiei: lichidatorul. Relaţii la tel.: 069944084. Lichidatorul S.R.L. ,,Aurelia Brno”, în proces de faliment, anunţă vînzarea prin negocieri directe a 5 189 de sticle de vodcă Staraia Marca 0,5 l, angro, la preţul de 45 lei sticla şi Scutece Pine, mărimile 2 şi 3, la preţ de 57 lei - 23 buc. şi 109 lei - 46 buc.

C.A.P. „Corten”, în procedură de faliment, IDNO 1002610000170, anunţă pentru data 28.03.2018, ora 11.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Independenţei 9/2 A, organizarea licitaţiei repetate ,,cu strigare” a loturilor: 1 - construcţie comercială, prestări servicii, nr. cad. 8723203.130.01, teren aferent, nr. cad. 8723203.130, preţul iniţial – 383 040 lei; 2 -construcţie comercială, prestare servicii, nr. cad. 8723203.040.01, 02, 03, terenul aferent, nr. cad. 8723203.040, preţul iniţial – 1 241 760 lei; 3- încărcător ПВ-6, preţul iniţial – 4500 lei; 4 - semănătoare SUPN-8, preţul iniţial – 18 720 lei; 5 - utilaj pentru altoire „Sadopit”, 5 unităţi, preţul iniţial – 9945 lei/unitatea; 6- stropitoare ОПВ-2000, preţul iniţial – 36 450 lei; 7- cisternă mobilă BP-3, preţul iniţial – 6570 lei; 8- cîntar 10 tone cu construcţie accesorie şi acoperiş, preţul iniţial – 20 700 lei; 9 - cîntar 10 tone, preţul iniţial – 20 700 lei; 10 - construcţie agricolă, agroindustrială, nr. cad. 8723114.562.01, preţul iniţial – 36 385 lei; la fel şi organizarea licitaţiei ,,cu reducere” a bunurilor, lot nr.: 1- utilaj pentru producerea polistirenului, preţul iniţial – 6970 lei; 2 - 2 construcţii, nr. cad. 8723203.065.01, 02, preţul iniţial 75 365 lei; 3 - construcţie, nr. cad. 8723203.035.01, preţul iniţial – 120 035 lei; 4 - construcţie comercială cu teren aferent, nr. cad. 8723207.312, 8723207.312.01, preţul iniţial – 28 785 lei; 5- construcţie comercială cu terenul aferent, nr. cad. 8723206.230, 8723206.230.01, preţul iniţial – 25 080 lei; 6- construcţie comercială, cu terenul aferent, nr. cad. 8723203.278, 8723203.278.01, preţul iniţial – 25 840 lei; 7- construcţie comercială cu terenul aferent, nr. cad. 8723203.193, 8723203.193.01, preţul iniţial – 36 100 lei; 8- apartament cu 2 camere, nr. cad. 8723203.001.01.016, str. Kirov 54, ap. 16, s. Corten, r-nul Taraclia, suprafaţa 36,7 m.p., preţul iniţial – 13 020 lei; 9- 3 construcţii agricole, agroindustriale, nr. cad. 8723106.029.01, 02, 03, preţul iniţial – 213 850 lei; 10 - combină Fortschritt E-302, preţul iniţial – 46 000 lei. Bunurile sînt amplasate în s. Corten, r-nul Taraclia. Condiţiile pentru participare la licitaţie: cererea, documentul de identitate, extrasul de la C.Î.S., dovada achitării acontului de 10 % din preţ şi taxa de participare – 600 lei pentru persoane fizice şi 1200 lei pentru persoane juridice la contul IBAN: MD73ML000000022514092155, MOLDMD2X309, B.C. ,,Moldindconbank”, fil. Centru. Depunerea cererilor de participare şi a documentelor se încheie cu 3 zile înainte de data licitaţiei. Informaţii suplimentare la tel.: 079102636; 069570037 sau la adresa sus-numită.

Pe data de 28 martie 2018, ora 11.00, pe adresa: or. Drochia, str. Ghică Vodă 7, se vor desfăşura licitaţiile repetate „cu strigare ” la care vor fi expuse spre vînzare bunurile întreprinderilor, aflate în proces de insolvabilitate: S.R.L. „Pirvencol”, în proces de faliment, s. Zguriţa, r-nul Drochia: lotul nr. l - complex de producere, situat în or. Drochia, str. Gudanov 51 ca lot patrimonial unic: bloc administrativ, nr. cadastral 3601104.168.01, Ss =330,9 m.p.; subsol , S= 330,9 m.p., secţia de prelucrare primară a lînii, S= 1225,1 m.p.; anexă, S= 617,1 m.p.; cazangerie, S = 126, 6 m.p.; fîntînă arteziană; teren aferent, nr. cadastral 3601104.168, S= 0,692 ha.; utilaj tehnologic conform listei. Preţul de start 3 429 267,0 lei; lotul nr. 2 - lot patrimonial unic: obiect comercial, nr. cadastral 3642208.007.049.01, S = 216 m.p. , situate în s. Zguriţa, r-nul Drochia; teren aferent, nr. cadastral 3642208.007.049, S= 0,06 ha. Preţul de start 135 092,0 lei; lotul nr. 3 - moară PCABM-7C, moară P6 AMM, utilaj tehnologic conform listei, situate în s. Zguriţa, r-nul Drochia. Preţul de start 259 059,0 lei.

S.R.L. „Moara Spicului”, s. Zguriţa, r-nul Drochia: clădirea morii, nr. cadastral 3642202.063.03, suprafaţa 487,0 m.p.; clădirea depozitului, nr.cad. 3642202.063.02 , suprafaţa 60,0 m.p.; clădirea laboratorului, nr.cad. 3642202.063.01, suprafaţa 55,1 m.p., situate în s. Zguriţa, r-nul Drochia, utilaj pentru producerea făinii din grîu, utilaj pentru producerea făinii din porumb, preţul de start 258 860,0 lei; maşină de recoltat sfecla MRS-6 - preţul de start 7599,0 lei; maşină pentru strîns şi încărcat sfecla – 10 127,0 lei. Pentru participare la licitaţie este necesar de prezentat: cererea de participare la licitaţie, copia certificatului de înregistrare - pentru persoanele juridice, copia buletinului - pentru persoanele fizice, procura pentru efectuarea tranzacţiilor de vînzare cumpărare, dispoziţia de plată a acontului în mărime de 5% din preţul de start al obiectului care va fi transferat la contul MD71VI022243100000081MDL, fil.31 Drochia B.C. ,,Victoriabank” S.A., codul băncii VICBMD2X502, S.R.L. ,,Pirvencol”, c.f. 1003607001688. Depunerea cererilor se încheie cu 3 zile înainte de data licitaţiei. Relaţii suplimentare la tel. 0691 43 893.