EXTRAS din MO 09.03.2018

Î.M. Balcas BT, în process de faliment, anunță pentru 26 martie 2018, ora 10.00, mun. Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab 55, sediul B.C. Banca Sociala S.A., desfăşurarea licitației repetate "cu strigare” a următoarelor bunuri: 1. Complex de prelucrare și conservare a fructelor şi legumelor din or. Drochia, str. 27 august, amplasat pe o suprafaţă de 2,84 ha, teren în folosință, compus din: clădire de producere - 7556,3 m.p; depozite, construcții accesorii - 3077,9 m.p.; utilaj de producere a conservelor; materiale etc. –1.667.250 lei; 2. Complex de producere din s. Pervomaiscoe, r-nul Drochia, amplasat pe o suprafață de 0,77 ha, teren în folosință, compus din clădire administrativă -147,8 m.p, depozite şi construcții accesorii -1048,4 m.p. – 150.750 lei. Acontul – 10% din suma lotului se depune la Î.M. "Balcas-BT” S.R.L., c/f: 1003607150014, c/d: MD08ML000000002251516363, în B.C. Moldindcombank S.A., fil. Drochia. Pentru participare la licitaţie este necesară prezentarea: cererii de participare la licitaţie; buletinului de identitate pentru persoanele fizice; copiei certificatului de înregistrare a întreprinderii pentru persoanele juridice; procurii pentru efectuarea tranzacţiilor de vînzare-cumpărare; dispoziţiei de plată a acontului. Înregistrarea cumpărătorilor se termină cu 3 zile înainte de data desfăşurării licitaţiei. Organizatorul licitaţiei lichidatorul Î.M. "Balcas-BT” S.R.L. Pentru informaţii suplimentare Vă adresaţi: tel. 069182195.

Pe data de 20.03.2018, ora 11.00, pe adresa: str. A. Puskin 22, of. 233, mun. Chişinău, va avea loc licitaţia repetată de vînzare „cu strigare” a patrimoniului „Raza Verde” S.R.L., în procedură de insolvabilitate, amplasat în r-nul Nisporeni, s. Boldureşti, ce include tehnică agricolă, în mod individual, format din loturi după destinaţia bunurilor, preţul de start 435 962,38 lei. Pentru participare la licitaţie, doritorii vor depune o cerere în scris, o copie a certificatului înregistrării de stat al întreprinderii (pentru persoanele juridice), o copie a buletinului de identitate (pentru persoanele fizice), documentul de achitare a acontului în mărime de 10 la sută din preţul de start pe contul IBAN MD10VI022241700000318MDL în B.C. „Victoriabank” S.A., cod bancar VICBMD2X457, cod fiscal 1009609001477. Depunerea cererilor şi a documentelor se încheie cu 3 zile înainte de data licitaţiei. Înregistrarea participanţilor la licitaţie se încheie cu 10 min. înainte de începutul procedurii de licitaţie. Persoanei căreia i s-a retras cererea de participare la licitaţie, cu 3 zile înainte de data licitaţiei ori cea întîrziată la înregistrare pentru participare la licitaţie, i se va restitui acontul. Taxa de participare la licitaţie - 180,00 lei. Doritorii pot lua cunoştinţă de bunurile expuse la vînzare şi starea lor în zilele de luni, miercuri şi vineri ale fiecărei săptămîni, între orele 10.00-16.00, apelînd la organizatorul licitaţiei. În ziua licitaţiei, persoana cîştigătoare va semna cu lichidatorul un proces-verbal care va avea valoare de contract. Pentru cîştigătorul licitaţiei acontul va fi inclus în preţul de cumpărare al bunurilor materiale, acontul celorlalţi participanţi va fi restituit. În cazul în care cîştigătorul va refuza să semneze procesul-verbal de adjudecare, el este privat de dreptul de a participa la această licitaţie, acontul nu i se va restitui, fiind inclus în masa debitoare a întreprinderii. Organizatorul licitaţiei – lichidatorul, GSM – 069132012.

 

Pe data de 26 martie 2018, ora 11.30, mun. Chi[in=u, Pia\a Negruzzi 2, et.17, sala de [edin\=, va avea loc licita\ia ,,cu strigare” a urm=toarelor bunuri ale patrimoniului OP Klassica Force S.R.L., ]n proces de faliment: Lot nr. Denumirea bunului, anul producerii nr. ]nmatr. Preául, lei Lot nr. nr. ]nmatr. Preául, lei 3 Chevrolet Trax, a.2013 C RG 305 148750 48 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 286 155500 6 Chevrolet Trax, a.2013 C RG 308 148800 52 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 290 156100 7 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 461 162450 53 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 291 156800 8 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 462 159850 54 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 292 156550 10 Chevrolet Trax,a.2014 C RH 465 160850 56 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 294 158050 11 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 466 157300 58 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 296 152650 12 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 467 161450 61 Chevrolet Orlando, a.2014 C RL 461 149950 15 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 470 159800 18 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 473 163450 68 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 302 126350 19 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 474 158600 69 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 304 130150 20 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 475 160650 75 Chevrolet Trax, a. 2013 C RG 309 149950 21 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 476 165400 76 Chevrolet Trax, a. 2013 C RG 310 149400 22 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 477 160600 78 Chevrolet Trax, a. 2013 C RG 312 148700 212 Nr. 77-83 (6472-6478) 9 martie 2018 www.monitorul.md , , 23 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 478 161350 80 Chevrolet Trax, a. 2013 C RG 315 145350 24 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 479 162700 81 Chevrolet Trax, a. 2013 C RH 436 149700 29 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 260 155350 82 Chevrolet Trax, a. 2013 C RH 438 151950 34 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 265 155050 83 Chevrolet Trax, a. 2013 C RH 439 147850 35 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 266 154050 88 Chevrolet Trax, a. 2013 C RH 448 151800 38 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 276 151750 89 Chevrolet Trax, a. 2013 C RH 449 149300 39 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 277 152550 90 Chevrolet Trax, a. 2013 C RH 450 150300 40 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 278 134650 92 Chevrolet Trax, a. 2013 C RH 452 150200 43 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 281 154300 93 Chevrolet Trax, a. 2013 C RH 459 149250 Pentru participarea la licita\ie este necesar de prezentat: cererea de participare la licita\ie; buletinul de identitate pentru persoanele fizice; copia certificatului de ]nregistrare al ]ntreprinderii pentru persoanele juridice; procura pentru efectuarea tranzac\iilor de v]nzare-cump=rare; dispozi\ia de plat= a acontului. Acontul – 10% din suma lotului se depune la ,,Klassica Force” S.R.L., 

Executorul judecătoresc Chirtoacă Petru cu sediul biroului: mun. Chișinău, str. Ion Creangă 39, în scopul executării titlului executoriu nr. 2-2085/2010 din 30.11.2010, emis de Judecătoria Ungheni, anunță pentru data de 30 martie 2018, ora 12.00, licitația publică ce se va desfășura la sediul biroului pe adresa: mun. Chișinău, str. Ion Creangă 39, privind vînzarea lotului de bunuri sechestrate: - imobil, situat în r-nul Ungheni, or. Corneşti, str. Eroilor f/n, fiind format din lotul de pămînt, suprafaţa totală 0,5427 ha, cod cad. 9233406.350, hală pentru creşterea puilor, suprafaţa totală 926 m. p., cod cad. 9233406.350.01, hală pentru creşterea puilor, suprafaţa totală 650,2 m. p., cod cad. 9233406.350.02, ce aparţin cu drept de proprietate debitorului "Pivelcat” S.R.L., cu sediul: r-nul Ungheni, s. Bumbăta, preţul iniţial de vînzare al bunurilor este de 496 080 lei. Forma de plată se va efectua în lei moldoveneşti. Depunerea cererilor, documentelor şi a acontului de 5% din preţul iniţial al bunurilor scoase la licitaţie se încheie cu o zi înainte de data licitaţiei. Acontul se depune la contul special al executorului judecătoresc Chirtoacă Petru, c/f 43211012, cont curent special IBAN MD92EX0000002239656763MD în B.C. "Eximbank-Gruppo Veneto Banca” S.A., filiala nr. 20, cod bancar EXMMMD22477. Înregistrarea prezenţei şi ridicarea biletului de participare la licitaţie se încheie cu 10 min. înainte de începutul procedurii de licitare. Cuantumul taxei de participare la licitaţie (cu eliberarea biletului de participant) pentru fiecare participant înscris constituie 3 u. c. (60 de lei). Doritorii de a lua cunoştinţă în prealabil de bunurile expuse la licitaţie pot contacta executorul judecătoresc Chirtoacă Petru la tel.: (022)859881, mob. 068401022, fax (022)592060, sau să se prezinte la sediul biroului: mun. Chișinău, str. Ion Creangă 39, în orele de primire 09.00-11.30, în fiecare zi lucrătoare.

Pe data de 23.03.2018, ora 10.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Veronica Micle 2, administratorul insolvabilităţii S.R.L. ,,Vinăria Zîmbreni” va desfăşură licitaţia de vînzare „cu strigare” a următoarelor loturi: 1- bunuri imobile, nr. cadastrale: 0100518.144; 0100518.144.01; 0100518.144.02, situate în mun. Chişinău, str. Bucuriei 7, preţul iniţial - 9 478 854 lei; 2 - bunul imobil, nr. cadastral 0100205177.01.032, situat în mun. Chişinău, str. 31 august 1989 nr. 79/1, preţul iniţial - 1 148 994 lei. Pentru participare la licitaţie este necesar a prezenta: cererea de participare la licitaţie, buletinul de identitate sau extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, procura autentificată în modul stabilit, dovada achitării acontului în mărime de 2 % din preţul iniţial al bunului la contul bancar IBAN: MD74MO2224ASV50301527100, B.C. ,,Mobiasbanca - Groupe Societe Generale” S.A. MOBBMD22, beneficiar S.R.L. „Vinăria Zîmbreni”, IDNO 1003600039482. Cererile de participare se vor depune pe adresa: mun. Chişinău, str. Veronica Micle 2. Depunerea cererilor şi a documentelor se încheie pe data de 19.03.2018, ora 17.00. Relaţii suplimentare la tel. 069259224.