EXTRAS din MO 02.03.2018

Administratorul insolvabilităţii S.C. „Casa Pîinii” S.R.L., în proces de insolvabilitate, anunţă pentru data de 16.03.2018, ora 14.00, desfășurarea licitaţiei „cu strigare” de vînzare a terenului cu suprafața totală de 0,1472 ha, nr. cadastral 3601105.304, a construcţiei comerciale (prestare servicii), nr. cadastral 3601105.304.01, suprafaţa 853,2 m.p., a construcţiei accesorii, nr. cadastral 3601105.304.02, suprafaţa 5,7 m.p., aflate în or. Drochia, str. 31 August 1989, nr. 20, preţul iniţial 4 478 291,45 lei. Pentru participare la licitaţie se depun: cererea de participare la licitaţie, actul ce identifică persoana cumpărătorului şi împuternicirile reprezentantului, copia de pe documentul care confirmă depunerea acontului în mărime de 2% din preţul iniţial, la următoarele date bancare: c/f 44288015, Timotin Veaceslav - administrator autorizat, IBAN MD94MO2224ASV90357277100, B.C. „Mobiasbancă – Groupe Societe Generale” S.A., (BIC) MOBBMD22. Cererile de participare la licitaţie se depun cel tîrziu cu trei zile înainte de începerea licitaţiei. Relaţii la tel. +37369249269.

S.R.L. „Conuc Com”, în procedură de faliment, anunță pentru data de 14.03.2018, ora 10.00, în mun. Chișinău, bd Decebal 76, of.1009, organizarea licitației repetate „cu strigare” pentru vînzarea bunului imobil, nr. cadastral 1001204.032.01, suprafața la sol 317.7 m.p., și a terenului, numărul cadastral 1001204.032, suprafața 0,1323 ha, amplasate în or. Anenii Noi, str. Chişinăului 44b, prețul inițial 166 045,80 lei. Acontul – 10% din valoarea bunului expus la licitație. Pasul de ridicare – 10% din valoarea bunului. Taxa de participare pentru persoanele fizice – 100,00 lei și 200,00 lei pentru persoanele juridice. Pentru participare la licitaţie se vor depune: cererea, copia buletinului de identitate (pentru persoanele fizice), copia certificatului înregistrării de stat, copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice, copia buletinului de identitate al administratorului (pentru persoanele juridice), procura specială pentru participare la licitație, dovada achitării acontului. Actele se depun în copii autentificate corespunzător la adresa lichidatorului: mun. Chișinău, bd Decebal 76, of.1009. Depunerea cererilor şi a documentelor se încheie cu 3 zile înainte de data licitaţiei. Sumele supra se vor depune pe contul de acumulare al lichidatorului IBAN: MD07EN000000222498721858, deschis în B.C. „ENERGBANK” S.A. Chişinău, c/b ENEGMD22858, c/f 2000042188917, beneficiar MAZUR Anna. Informații suplimentare la tel. 069 392 160.

Î.I. ”Orhideia Nani”, în procedură de faliment, anunţă pentru data de 16 martie 2018, ora 13.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab 55, licitaţia „cu strigare” a următoarelor bunuri incluse în masa debitoare: Lotul nr. 1: Construcții –clădire şi edificii - Complex de creştere şi sacrificare a păsărilor, suprafața 12 411 m.p., nr. cadastral 3136117.002.01-3136117.002.03, terenul aferent, suprafața 14, 95 ha, nr. cadastral 3136117.002, şi utilaj tehnologic, amplasat în r-nul Criuleni, com. Hruşova, s. Chetroasa, preţul de start 13 900 000, 00 lei. Pentru participarea la licitaţie ofertantul va depune o cerere pe adresa: str. Vlaicu Pîrcălab 55, împreună cu împuternicirile legale şi va achita pe contul de acumulare acontul în mărime de 2 % din preţul de start, prezentînd o confirmare în acest sens. La aceeaşi adresă se va putea lua cunoştinţă de paşaportul lotului. Se va considera cîştigător ofertantul care a oferit cel mai mare preţ. Relaţii suplimentare la tel. 069010202. Termenul de depunere a cererilor de participare la licitaţie expiră pe data de 13.03.2018, ora. 17.00.

„Plimed-VG” S.R.L., în procesul de faliment, în conformitate cu art.117 din Legea insolvabilităţii nr.149, anunţă pentru data de 16.03.2018, ora 16.00, pe str. Ghioceilor 1, Salon - Magazin „Casa Modernă”, desfăşurarea licitaţiei repetate „cu strigare” a următoarelor bunuri: Lot nr. 1: str. Ghioceilor 1, mun. Chişinău - complex comercial şi depozitar, suprafaţa 7628, 2 m.p., n/c 0100201.558.01, 0100201.558.02, 0100201.558.03, 0100201.558.04.001, 0100201.558.04.002, 0100201.558.04.003, clădire temporară (pavilion expoziţional) cu 2 etaje, suprafaţa 1400 m.p., clădire temporară (pavilion expoziţional) cu 2 etaje, suprafaţa 750 m.p., clădire temporară (pavilion administrativ), suprafaţa 472 m.p., clădire temporară (depozit), suprafaţa 400 m.p.; Şos. Munceşti 801, mun. Chişinău - ZAL Expo-Business-Chişinău: complex administrativ, depozitar şi de producere, suprafaţa totală 5 497,8 m.p., n/c 0100120.024.28., 0100120.024.53, macara cu traseu, n/c 0100120.024.65, utilaj pentru producerea articolelor din profil din aluminiu şi termopanelor, compus din 22 unităţi, utilaj pentru prelucrarea plăcilor de ceramică şi pietrei naturale, compus din 17 unităţi, utilaj pentru producerea betonului, compus 1 unităţi, utilaj pentru producerea uşilor şi geamurilor din profil din lemn, compus din 8 unităţi, cărucior electro-propulsat FB-18, a/p 2007, cărucior electro-propulsat TE10A30, a/p 2005, electro-propulsat EV654.25, a/p 2005, cărucior electro-propulsat EV720, a/p 2004; s. Solonceni, r-nul Rezina, casă de locuit, suprafaţa 65,8 m.p., teren aferent, suprafaţa 0,0814 ha, nr. cadastral 6744212.164, 6744212.164.01. Suma totală 52 200 323 MDL. Lot nr. 2: str. Ghioceilor 1, mun. Chişinău - stocuri de bunuri (materiale finisare pentru construcţii: teracotă, decor, mobilă, faianţă şi tehnică sanitară; accesorii pentru producerea mobilei şi termopan), autoturism Cadillac SRX, a/p 2005, cărucior electro-propulsat FBT18G, a/p 2008, generatoare, în suma totală de 18 475 681 MDL; Şos. Munceşti 801- stocuri de bunuri (materiale finisare pentru construcţii: teracotă, decor, mobilă, faianţă şi tehnică sanitară, suma totală - 8 102 245 MDL. Bunurile indicate în anunţ se află pe adresa: str. Munceşti 801, mun. Chişinău (Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chişinău”). În caz dacă obiectele, ce fac parte din lotul achiziționat prin licitație, se află pe teritoriul Zonei Libere în regimul vamal respectiv, cumpărătorul urmează să achite toate impozitele, taxele vamale și alte plăți necesare conform legislației în vigoare, suplimentar la suma achitată pentru achiziția lotului. Pentru a participa la licitaţie, ofertanţii vor prezenta cererea de modelul stabilit de lichidator, copia buletinului de identitate pentru persoanele fizice, extrasul din Registrul persoanelor juridice şi dovada achitării pe contul de acumulare al lichidatorului a acontului în mărime de 3% din preţul de start şi taxei de participare în mărime de 400 lei. Ultima zi de depunere a documentelor de participare la licitaţie este 12.03.2018, ora 16.00, la adresa menţionată. Organizatorul licitaţiei: lichidatorul societăţii. Relaţii la tel. 022810260; 069257353.

S.R.L. Raiax Paper Company,IDNO: 1006605005661, în procedură de faliment, anunţă pentru data de 14.03.2018, ora 12.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Independenței 9/2A, desfăşurarea repetată a licitaţiei „cu strigare” a loturilor: 1.-complex de bunuri imobile și mobile: a) Complex patrimonial construcții comerciale (1255,3 m.p.) și teren aferent (0,2095 ha), nr. cad. 5301205.776.01, 5301205.776.02, 5301205.776; b) mobilă și utilaj hotelier – 69 poziții; c) bazin acvatic (488,3 m.p.), nr. cad. 5301205.986.01; d) utilajul bazinului – 50 poziții, amplasate pe str. A. Marinescu 4, or. Hîncești, preţ iniţial 22 909 796 lei; 2. Complet de utilaj pentru producerea hîrtiei igienice – 13 poziții, preţ iniţial 2 057 871 lei; 3.Complet de utilaj pentru producerea șervețelelor umede – 7 poziții, preţ iniţial 2 018 505 lei; 4.Camion IVECO STRALIS AS44, nr./î. HNAR 670, anul producerii 2003, preţ iniţial 101 536 lei; 5. Semiremorcă MIELE 7-19, nr./î. HNAA 978, anul producerii 2003, preţ iniţial 76 153 lei. Condiţii de participare: cererea, documentul de identitate, extrasul de la C.Î.S., dovada achitării acontului în mărime de 2% din preţ şi a taxei de participare în mărime de 1000 lei la contul de decontare IBAN: MD38ML000000022515092079, MOLDMD2X309, B.C. Moldinconbank S.A. Depunerea cererilor de participare și a documentelor se încheie cu 3 zile înainte de data licitației. Informaţii suplimentare la tel.: 069570037, 022500541.