EXTRAS din MO 23.02.2018

Pe data de 15.03.2018, ora 16.00, pe adresa: mun. Chişinău, bd Moscova 3/6, et. 2, S.R.L. „Fina”, în proces de faliment, va desfăşura licitaţia repetată „cu strigare” a bunurilor după cum urmează: lotul nr. 1 - construcţii de producere (5 hale), nr. cad. 3122213.030.01;02, amplasate pe un teren în folosinţă, suprafaţa de 6,0895 ha, nr. cad. 3122213.030, amplasate în r-nul Criuleni, s. Cimişeni, terenurile agricole, nr. cad. 1023101.491; 1023101.492, S - 0,2524 ha, amplasate în r-nul Anenii Noi, s. Cobusca Veche – suma 22 081 796 lei; lotul nr.1a - utilajul tehnologic al fermei pentru creşterea păsărilor pentru 5 hale – 1 539 315 lei; lotul nr. 2 - construcţie, nr. 312221303.01, S - 1068,5 m.p., inclusiv acoperişul, groapa de primire, amplasate în r-nul Criuleni, s. Cimişeni – 1 013 412 lei; lotul nr. 2a - utilajul pentru producerea nutreţurilor concentrate granulate de origine Olanda – 4 437 674 lei. Pentru participarea la licitaţie este necesar de a prezenta: cererea de participare la licitaţie, buletinul de identitate (pentru persoane fizice), copia certificatului de înregistrare al întreprinderii (pentru persoane juridice), procura pentru efectuarea tranzacţiilor de vînzare-cumpărare, dovada achitării acontului în mărime de 10% din preţul iniţial al bunului. Biletul de participare pentru persoanele fizice – 500 lei, pentru persoanele juridice – 1000 lei. Sumele menţionate se depun pe contul bancar MD22VI022241200000035, deschis în B.C. „Victoriabank” S.A., filiala nr. 12 Chişinău, cod bancă VICBMD2X884, beneficiar - administrator autorizat Popa Ion, cod fiscal 0972312029317. Depunerea cererilor şi a documentelor se încheie pe data de 12.03.2018, ora 16.00. Relaţii suplimentare la tel. 079514541, e-mail: aoalarm@gmail.com.

S.A. „Seminţe-Agro”, în proces de faliment, anunţă pentru data de 3 martie 2018, ora 11.00, licitaţia „cu strigare” a fabricii de prelucrare a seminţelor de porumb ce conţin construcţii, nr. cadastral 270122600201- 40, reţele de comunicaţii inginereşti, instalaţii, drumuri, edificii şi utilaj folosit în procesul tehnologic. Preţul de start 18 638 227,8 lei. Pentru participarea la licitaţie ofertantul va depune o cerere la biroul administratorului pe str. Ivan Zaikin 60 şi va achita pe contul de acumulare acontul în mărime de 5 % din preţul de start. La aceeaşi adresă se va putea lua cunoştinţă de paşaportul lotului. Se va considera cîştigător ofertantul ce a oferit cel mai mare preţ. Relaţii suplimentare la tel. 022290991. Termenul de depunere a cererilor de participare la licitaţie expiră cu trei zile pînă la licitaţie.

S.A. „Seminţe-Agro”, în proces de faliment, anunţă pentru data de 03.03.2018, ora 11.00, licitaţia „cu strigare” a transportului şi tehnicii agricole, şi anume: autocar PAZ-672, PAZ-3205, Microbus RAF 2203, autocamion GAZ- 52, 5307, 53, 31029, UAZ-469B, IJ-2715, IJ-2715,GAZ-53, remorcă T-p 5804A, 2PTS-4, Tractor T16, Chevrolet CD 30903, distribuitor de apă APV-3. Preţul de start per total 118 086 lei. Bunurile pot fi vîndute şi separat. Pentru participarea la licitaţie, ofertantul va depune o cerere la biroul administratorului: str. Ivan Zaikin 60 şi va achita pe contul de acumulare acontul în mărime de 5 % din preţul de start. La aceeaşi adresă se va putea lua cunoştinţă de paşaportul lotului. Se va considera cîştigător ofertantul ce a oferit cel mai mare preţ. Relaţii suplimentare la tel. 022290991. Termenul de depunere a cererilor de participare la licitaţie expiră cu trei zile pînă la licitaţie.

Lichidatorul S.R.L. „ȘEVȚOV- SERVERS” anunță pentru data de 05.03.2018, ora 10.00, pe adresa: mun. Chișinău, str. București 23A, of. 1-2, desfășurarea licitației „cu reducere” a patrimoniului S.R.L. „ȘEVȚOV-SERVERS”: lotul nr. 1- bunuri imobile din s. Piatra Albă, com. Mileștii Mici, r-nul Ialoveni, nr. cadastral 5521212.168 (suprafața totală 0,1305 ha), nr. cadastral 5521212.168.01 (suprafața totală de 410,70 m.p.), prețul maxim de vînzare al lotului 1 281 218,00 MDL, pasul de reducere a prețului 40 021,20 MDL, limita la care poate fi redus preţul 680 900,00 MDL. Ca participanți la licitație sînt admise: persoane fizice sau juridice. Participanții la licitație vor depune cererea în forma stabilită, la care se anexează obligatoriu: copia actului de identitate al participantului; pentru persoane juridice – copia certificatului de înregistrare al întreprinderii, extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, procura de reprezentare, copia actului de identitate a reprezentantului, actul bancar de confirmare a depunerii unui acont în sumă de 128 121,80 MDL, actul bancar de confirmare a achitării costului biletului de participare în sumă de 1000 lei. Contul de decontare pentru transferarea acontului și costului biletului de participare: beneficiar - A.A. „Dogot Constantin”, c/f 44202014, IBAN: MD89PR002251177346001498, B.C. „ProCredit Bank” S.A., PRCBMD22. Termenul-limită de depunere a actelor este data de 02.03.2018, ora 10.00. Examinarea obiectelor expuse la vînzare se efectuează zilnic la locul lor de amplasare. Informații suplimentare la tel. 069220116.

Lichidatorul S.R.L. „SUCCES M”, în proces de faliment, anunţă pentru data de 07.03.2018, ora 10.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Tighina 65, et. 2, desfăşurarea licitaţiei repetate „cu strigare” a bunurilor din masa debitoare a S.R.L. „SUCCES M”: construcţie comercială, nr. cadastral 0100417009, teren, nr. cadastral 0100417009.01, echipament tehnologic şi mobilă ca un singur lot (restaurantul „Lebăda Albă). Preţul lotului unic – 16 080 814, 3 lei. Pentru a participa la licitaţie trebuie depuse: cererea de participare, buletinul de identitate (pentru persoane fizice), copia certificatului de înregistrare (pentru persoane juridice), împuternicirile pentru efectuarea tranzacţiei de vînzare-cumpărare, confirmarea achitării avansului în mărime de 5% din preţul lotului unic şi taxa de participare în mărime de 1000 lei. Cererile se depun pînă pe data de 02.03.2018, ora 16.00, pe adresa lichidatorului: mun. Chişinău, str. Tighina 65, et. 2. Înregistrarea participanţilor se încheie cu 10 minute înainte de începerea licitaţiei. Participanţii trebuie să transfere sumele băneşti pe următorul cont de acumulare al lichidatorului: AA Vasiliev Ruslan, cont 225107162717, IBAN MD89EC000000225107162717, B.C. „EuroCreditBank” S.A., ECBMMD2X, avansul în mărime de 5% din preţul lotului unic şi taxa de participare în mărime de 1000 lei. Lichidator: 069257353.

S.R.L. „Vis Construct Grup” anunţă pentru data de 3 martie 2018, ora 12.00, licitaţia repetata „cu strigare” a lotul nr. 1 – apartament tip mansardă nr. 144a, situat în mun. Chişinău, str. Suceviţa 41, preţul de start 131 174 lei; lotul nr. 2 - apartament tip mansardă 122a, situat în mun. Chişinău, strada Suceviţa 41, la preţul de start 178 131 lei; lotul nr. 3 - apartament tip mansardă nr. 123a, situat în mun. Chişinău, str. Suceviţa 41, preţul de start 178 131 lei; lotul nr. 4 - apartament tip mansardă nr. 129a, situat în mun. Chişinău, str. Sucevița 41, preţul de start 178 131 lei, lotul nr. 5 - apartament tip mansardă nr. 138a, situat în mun. Chişinău, str. Suceviţa 41, preţul de start 178 131 lei; lotul nr. 6 - apartament tip mansardă nr. 142a, situat în mun. Chişinău, str. Suceviţa 41, preţul de start 178 131 lei; lotul nr. 7 - apartament tip mansardă nr. 143, situat în mun. Chişinău, str. Suceviţa 41, preţul de start 178 131 lei, lotul nr. 7 - apartament tip mansardă nr. 144a, situat în mun. Chişinău, str. Suceviţa 41, preţul de start 178 131 lei; lotul nr. 8 - apartament tip mansardă nr. 45a, situat în mun. Chişinău, sector Centru, şos. Hînceşti nr. 22b, preţul de start 791 803 lei; lotul nr. 9 - apartament tip mansardă nr. 803a, situat în mun. Chişinău, str. Maria Drăgan 2/1, preţul de start 504 927 lei. Pentru participarea la licitaţie ofertantul va depune o cerere la biroul administratorului pe str. Ivan Zaikin 60 şi va achita pe contul de acumulare acontul în mărime de 5% din preţul de start şi taxa pentru participare de 1000 lei. Modelul cererii de participare la licitaţie şi numărul contului de acumulare pot fi primite la adresa lichidatorului. La aceeaşi adresă se va putea lua cunoştinţă de paşaportul lotului. Se va considera cîştigător ofertantul ce a oferit cel mai mare preţ. Relaţii suplimentare la tel. 022290991. Termenul de depunere a cererilor de participare la licitaţie expiră cu trei zile pînă la licitaţie.