EXTRAS din MO 09.02.2018

Pe data de 19.02.2018, ora 11.00, pe adresa: mun. Chişinău, bd Decebal 139 B, of. 305, va avea loc licitaţia repetată „cu strigare” de vînzare a masei debitoare a S.R.L. „Agroimpuls”, în proces de lichidare. La licitaţie se expune lotul: unitatea de transport de tip AUDI A6, benzină, tip sedan, anul producerii 2011, culoarea argintiu, preţul unic 224 587,70 lei. Pentru participare la licitaţie, doritorii vor vira acontul în mărime de 10% din preţul bunului expus la vînzare la contul de acumulare: beneficiar S.R.L. „Agroimpuls”, c/f 1009600025382, B.C. „Moldova Agroindbank” S.A., fil. 25 Chişinău, c/b AGRNMD2X472, c/f 1002600003778, IBAN: MD84AG000000022512859341 MDL. Doritorii de a participa la licitaţie vor depune lichidatorului: cererea, confirmarea achitării acontului la contul bancar indicat în aviz şi a taxei de participare de 1000 de lei, buletinul, certificatul de înregistrare, extrasul din Registrul persoanelor juridice al agentului economic, procura, după caz. Depunerea cererilor se încheie pe data de 16.02.2018, ora 16.00, pe adresa: MD-2060, mun. Chişinău, bd Decebal 139 B, of. 305. Informaţii suplimentare la tel. 069233317.

 Administratorul insolvabilităţii S.C. „Casa Pîinii” S.R.L., în proces de insolvabilitate, anunţă pentru data de 23.02.2018, ora 14.00, desfășurarea licitaţiei „cu strigare” de vînzare a terenului cu suprafața totală de 0,1472 ha, nr. cadastral 3601105.304, a construcţiei comerciale (prestare servicii), nr. cadastral 3601105.304.01, suprafaţa 853,2 m.p., şi a construcţiei accesorii, nr. cadastral 3601105.304.02, suprafaţa 5,7 m.p., aflate în or. Drochia, str. 31 August 1989, nr. 20, preţul iniţial 4 713 991 lei. Pentru participarea la licitaţie trebuie depuse: cererea, actul ce identifică persoana cumpărătorului şi împuternicirile reprezentantului, copia de pe documentul care confirmă depunerea acontului în mărime de 2% din preţul iniţial la următoarele date bancare: c/f 44288015, „Timotin Veaceslav administrator autotrizat”, IBAN MD94MO2224ASV90357277100, B.C. „Mobiasbancă – Groupe Societe Generale” S.A., (BIC) MOBBMD22. Cererile de participare la licitaţie se depun cel tîrziu cu trei zile înainte de începerea licitaţiei. Relaţii la tel.: +37369249269.

Pe data de 20 februarie 2018, ora 12.00, pe adresa: or. Drochia, str. Ghică Vodă 7, se vor desfăşura licitaţiile repetate „cu strigare ” la care vor fi expuse spre vînzare bunurile întreprinderilor, aflate în proces de insolvabilitate: S.R.L. „Pirvencol”, în proces de faliment, s. Zguriţa, r-nul Drochia: lotul nr. l - complex de producere, situat în or. Drochia, str. Gudanov 51 ca lot patrimonial unic: bloc administrativ, nr. cadastral 3601104.168.01, Ss =330,9 m.p.; subsol , S= 330,9 m.p., secţia de prelucrare primară a lînii, S= 1225,1 m.p.; anexă, S= 617,1 m.p.; cazangerie, S = 126, 6 m.p.; fîntînă arteziană; teren aferent, nr. cadastral 3601104.168, S= 0,692 ha.; utilaj tehnologic conform listei. Preţul de start 3 429 267,0 lei; Lotul nr. 2 - lot patrimonial unic: obiect comercial, nr. cadastral 3642208.007.049.01, S = 216 m.p. , situate în s. Zguriţa, r-nul Drochia; teren aferent, nr. cadastral 3642208.007.049, S= 0,06 ha. Preţul de start 135 092,0 lei; Lotul nr. 3 - moară PCABM-7C, moară P6 AMM, utilaj tehnologic conform listei, situate în s. Zguriţa, r-nul Drochia. Preţul de start 259 059,0 lei. S.R.L. „Moara Spicului”, s. Zguriţa, r-nul Drochia: clădirea morii, nr. cadastral 3642202.063.03, suprafaţa 487,0 m.p.; clădirea depozitului, nr.cad. 3642202.063.02 , suprafaţa 60,0 m.p.; clădirea laboratorului, nr.cad. 3642202.063.01, suprafaţa 55,1 m.p., situate în s. Zguriţa, r-nul Drochia, utilaj pentru producerea făinii din grîu, utilaj pentru producerea făinii din porumb, preţul de start 258 860,0 lei; maşină de recoltat sfecla MRS-6 - preţul de start 7599,0 lei; maşină pentru strîns şi încărcat sfecla – 10 127,0 lei. Pentru participare la licitaţie este necesar de prezentat: cererea de participare la licitaţie, copia certificatului de înregistrare - pentru persoanele juridice, copia buletinului - pentru persoanele fizice, procura pentru efectuarea tranzacţiilor de vînzare cumpărare, dispoziţia de plată a acontului în mărime de 5% din preţul de start al obiectului care va fi transferat la contul MD71VI022243100000081MDL, fil.31 Drochia B.C. ,,Victoriabank” S.A., codul băncii VICBMD2X502, S.R.L. ,,Pirvencol”, c.f. 1003607001688. Depunerea cererilor se încheie cu 3 zile înainte de data licitaţiei. Relaţii suplimentare la tel. 0691 43 893.