EXTRAS din MO 02.02.2018

Pe data de 9 februarie 2018, ora 10.00, pe adresa: mun. Chișinău, str. Calea Orheiului 20/1, et. 1, bir. 105, va avea loc licitaţia „cu reducere” a bunurilor S.A. „Fabrica de Pîine din Orhei”, în proces de lichidare. Pentru vînzare se expun loturile: Nr. lot. Denumirea lotului Preţul iniţial, lei AB-043 Încăpere nelocativă, suprafața 128,6 m.p., or. Orhei, str. C. Negruzzi 80 142 255,00 AB-044 Încăpere nelocativă, suprafața 360,4 m.p., or. Orhei, str. C. Negruzzi 80 1 097 393,00 Pentru a participa la licitaţie este necesar a prezenta: cererea, documentul de identitate (pentru persoana juridica – copia adeverinţei de înregistrare a întreprinderii, extrasul şi procura de a efectua afacerea), documentul de plată despre transfer în suma de 15% din preţul iniţial al lotului și al biletului de participare, organizatorului licitaţiei pe c/d MD78MO2224ASV10325807100, B.C. “Mobiasbancă - Group Societe Generale” S.A., c/f 1003606004947. Cererile de participare se depun pînă pe data de 6 februarie 2018, ora 17.00. Biletul de participant pentru persoanele fizice - 200 lei, pentru persoanele juridice - 1000 lei. Informații la tel.: 022784033; mob. 079575573.

Lichidatorul S.R.L. „Succes M”, în proces de faliment, anunţă pentru data de 12.02.2018, ora 10.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Tighina 65, et.2, desfăşurarea licitaţiei repetate „cu strigare” a bunurilor din masa debitoare a S.R.L.’’Succes M”: construcţie comercială, nr. cadastral 0100417009, teren, nr. cadastral 0100417009.01, echipament tehnologic şi mobilă ca un singur lot (restaurantul „Lebăda Albă”). Preţul lotului unic -16 927 173 lei. Pentru a participa la licitaţie este necesar de a prezenta: cererea de participare, buletinul de identitate (pentru persoane fizice), copia certificatului de înregistrare (pentru persoane juridice), împuterniciri pentru efectuarea tranzacţiei de vînzare-cumpărare, confirmarea achitării avansului în mărime de 5% din preţul lotului unic şi taxa de participare în mărime de 1000 lei. Cererile se depun pînă pe data de 09.02.2018, ora 16.00, pe adresa lichidatorului: mun. Chişinău, str. Tighina 65, et.2. Înregistrarea participanţilor se finisează cu 10 minute înainte de începerea licitaţiei. Participanţii trebuie să transfere pe următorul cont de acumulare a lichidatorului: AA Vasiliev Ruslan, cont 225107162717, IBAN MD89EC000000225107162717, B.C.”EuroCreditBank” S.A., ECBMMD2X, avansul în mărime de 5% din preţul lotului unic şi taxa de participare în mărime de 1000 lei. Lichidator - 069257353.