EXTRAS din MO 19.01.2018

Pe data de 30. 01.2018, ora 11.00, pe adresa: mun. Chişinău, bd Decebal 139b, of. 305, va avea loc licitaţia repetată „cu strigare” de vînzare a masei debitoare a S.R.L. „Agroimpuls”, în proces de lichidare. La licitaţie se expune lotul: autoturism AUDI A6 (benzin), tip sedan, a.p. 2011, culoarea argintiu, preţul unic 236 408,20 lei. Pentru participare la licitaţie doritorii vor vira acontul în mărime de 10% din preţul bunului expus la vînzare la contul de acumulare: beneficiar S.R.L. „Agroimpuls”, c/f 1009600025382, B.C. „Moldova Agroindbank” S.A., fil. 25 Chişinău, c/b AGRNMD2X472, c/f 1002600003778, IBAN: MD84AG000000022512859341 MDL. Doritorii de a participa la licitaţie vor depune lichidatorului: cererea, confirmarea achitării acontului la contul bancar indicat în aviz şi a taxei de participare de 500 de lei, buletinul, certificatul de înregistrare, extrasul din Registrul persoanelor juridice al agentului economic, procura, după caz. Depunerea cererilor se încheie pe data de 26.01.2018, ora 16.00, pe adresa: MD-2060, mun. Chişinău, bd Decebal 139 B, of. 305. Informaţii suplimentare la tel. 069233317.

Pe data de 25.01.2018, ora 11.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Tighina 49 (oficiul lichidatorului), se va desfăşura licitaţia repetată „cu strigare” de comercializare a loturilor nr. 1 – 24, patrimoniul S.R.L. ,, Balsor Com” (or. Soroca, str. V. Stroescu 64), în procedura falimentului. Preţul iniţial de vînzare al loturilor şi lista loturilor sînt plasate pe pagina web http:// 999.md / 45681337; 45681856; 45682702. Informaţii suplimentare referitor la loturi la tel. 079438549.

S.R.L. „ Asetorin Agro”, în procedura falimentului, c.f. 1003610001314, anunţă pentru 6 februarie 2018, ora 12.00, pe adresa: mun. Chişinău, bd Iu. Gagarin 10, desfăşurarea licitaţiei ,,cu strigare” a bunurilor amplasate în s. Valea Perjei, r-nul Taraclia: construcţii agricole, nr.cadastrale 8729304.319(.01 ), (.02), (.03), suprafaţa 1545,1 m.p., pr. de start 822.510,00 lei; complex de semănat „Terminator”, pr. de start 2.246.049,00 lei; decompactor (plug cultivator „Delta-New”), pr. de start 314.848,00 lei; boroană Striegel AB 12m, pr. de start 118.989,00 lei; tractor MT3-82 TR-A 139, pr. de start 65.513,00 lei; combină CK- 5M-1 1601, TR-A 964, pr. de start 232.073,00 lei; boroană cu discuri BП-4, pr. de start 106. 353,00 lei; boroană cu discuri БH-2.4, pr. de start 42.120,00 lei; tăvălug crestat K-6, pr. de start 48.438,001ei; ciro 600 LT 2D, pr. de start 37.908,00 lei; cultivator Pinocchio 300 Ruleo, pr. de start 73.710,00 lei; cultivator KПC – 4ПH, pr. de start 85.293,00 lei; tractor T-150, 60-73 JIИ, pr. de start 73.450,00 lei; semănătoare de cereale C3T, pr. de start 94.770,00 lei; boroană cu discuri БДН -1.8, pr. de start 16.848,00 lei; combină CK - 5, M-l, н.з. TR-B 142, pr. de start 230.040,00 lei; combină CK - 5, M-l, н.з. TR- B 141, pr. de start 230.040,00 lei; tractor T-150K, 140 TR-A, pr. de start 68.769,00 lei; tractor T-150, 60-72 JIИ , pr. de start 65.775,00 lei, secerătoare opticorn470, pr. de start 320.731,00 lei; instalaţie de introdus îngrăşăminte (12 bunchere), pr. de start 27.535,00 lei; presă, pr. de start 34.905,00 lei. Participanţii vor depune: cererea, copia actului de identitate, copia extrasului de la C.Î.S., dovada achitării acontului de 2% din preţul iniţial al lotului şi taxa de participare 200 lei pentru persoanele juridice, 100 lei pentru persoanele fizice, pînă pe data de 2 februarie 2018, ora 16.00. Informaţii la tel. 079408699.

Pe data de 06.02.2018, ora 16.00, pe adresa: or.Vulcăneşti, str. Kirov 34, se va desfăşura licitaţia „cu strigare” pentru comercializarea bunurilor S.R.L. „Medion-TC”, în proces de insolvabilitate, contra mijloacelor băneşti: utilaj pentru producerea plasei, rabița și utilaj pentru producerea plăcilor din polistirol. Preț inițial 54 850,00 lei. Cererile se vor depune pînă pe data de 02.02.2018, ora 17.00. Relaţii la tel. 069397825.

Pe data de 06.02.2017, ora 11.00, pe adresa: or. Glodeni, str. Eminescu 6, se va desfăşura licitaţia „cu strigare” pentru comercializarea bunurilor S.R.L. „Roalvivo”, în proces de insolvabilitate, contra mijloace băneşti: Lot unic patrimonial - complex imobiliar (nr. cad. 4801112.005, S=0,8452 hа, nr.cad. 4801112.005.01, S=640,4 m.p, nr.cad. 4801112.005.02, S=406,6 m.p, nr.cad. 4801112.005.05, S=57,1 m.p, nr.cad. 4801112.005.06, S=31,6 m.p), or. Glodeni, str. Eminescu, 6. Prețul inițial 1 918 502,00 lei. Cererile se depun pînă pe data de 02.02.2018, ora 17.00. Relaţii la tel. 069397825

 

S.A. „Seminţe Agro”, în proces de faliment, anunţă pentru data de 2 februarie 2018, ora 11.00, licitaţia „cu strigare” a fabricii de prelucrare a seminţelor de porumb ce conţine construcţii, nr. cadastral 270122600201-40, reţele de comunicaţii inginereşti, instalaţii, drumuri, edificii şi utilaj folosit în procesul tehnologic. Preţul de start 18 638 227,8 lei. Pentru participarea la licitaţie ofertantul va depune o cerere la biroul administratorului, str. Ivan Zaikin 60, şi va achita pe contul de acumulare acontul în mărime de 5 % din preţul de start. La aceeaşi adresă se va putea lua cunoştinţă de paşaportul lotului. Se va considera cîştigător ofertantul ce a oferit cel mai mare preţ. Relaţii suplimentare la tel. 022290991.Termenul de depunere a cererilor de participare la licitaţie expiră cu trei zile pînă la licitaţie. S.A. „Seminţe Agro”, în proces de faliment, anunţă pentru data de 02.02.2018, ora 11.00, licitaţia „cu strigare” a transportului şi tehnicii agricole şi anume: autocar PAZ-672, PAZ-3205, Microbus RAF 2203, autocamion GAZ- 52, 5307, 53, 31029, UAZ-469B, IJ-2715, IJ-2715, GAZ-53, remorcă T-p 5804A, 2PTS-4, Tractor T16, Chevrolet CD 30903, distribuitor de apă APV-3. Preţul de start per total 159 323 lei. Bunurile pot fi vîndute şi separat. Pentru participarea la licitaţie ofertantul va depune o cerere la biroul administratorului, str. Ivan Zaikin 60, şi va achita pe contul de acumulare acontul în mărime de 5 % din preţul de start. La aceeaşi adresă se va putea lua cunoştinţă de paşaportul lotului. Se va considera cîştigător ofertantul ce a oferit cel mai mare preţ. Relaţii suplimentare la tel. 022290991. Termenul de depunere a cererilor de participare la licitaţie expiră cu trei zile pînă la licitaţie.

Lichidatorul S.R.L. „Șevțov-Servers” anunță pentru data de 02.02.2018, ora 10.00, pe adresa: mun. Chișinău, str. București 23A, of. 1-2, desfășurarea licitației „cu reducere” a patrimoniului S.R.L. „Șevțov-Servers”:lotul nr. 1:bunuri imobile din s. Piatra Albă, com. Mileștii Mici, r-nul Ialoveni, nr. cadastral 5521212.168 (suprafața totală 0,1305 ha), nr. cadastral 5521212.168.01 (suprafața totală 410,70 m.p.),prețul maxim de vînzare al lotului 1281218,00 MDL, pasul de reducere a prețului 26233,10 MDL, limita la care poate fi redus preţul 756556,00 MDL. La licitație sînt admise: persoane fizice şi juridice. Participanții la licitație vor depune cererea în formă stabilită, la care se va anexa obligatoriu: copia actului de identitate al participantului; pentru persoane juridice – copia certificatului de înregistrare a întreprinderii, extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, procura de reprezentare, copia actului de identitate al reprezentantului, actul bancar de confirmare a depunerii unui acont în sumă de 128121,80 MDL, actul bancar de confirmare a achitării costului biletului de participare în sumă de 1000 lei. Contul de decontare pentru transferarea acontului și costului biletului de participare: beneficiar A.A. „Dogot Constantin”, c/f 44202014, IBAN MD89PR002251177346001498, B.C.„ProCredit Bank” S.A., PRCBMD22. Termenul-limită de depunere a actelor este data de 30.01.2018, ora 10.00.Examinarea obiectelor expuse la vînzare se efectuează zilnic la locul lor de amplasare. Informații suplimentare la tel.069220116.