EXTRAS din MO 05.01.2018

Pe data de 09.01.2018, ora 11.00, pe adresa: mun.Chişinău, str. Ştefan cel Mare 200, bir. 229, S.R.L.”Ihtionix”, în proces de insolvabilitate, va desfăşura licitaţia „cu reducere” de vînzare a terenului de pămînt din or. Ialoveni, str. V. Alecsandri 17, nr.cadastral 5501209.217, suprafaţa 0,1065 ha, preţul de start 220 000,00 lei, dar nu mai puţin de 200 000,00 lei. Acontul în mărime de 10% urmează a fi transferat în contul de acumulare din B.C.”Eximbank-Gruppo Veneto Banca” S.A., filiala nr.7, c/b EXMMD22420, c/d 2251607700MD, c/f 1002600050093, pînă pe data de 05.01.2018, ora 16.00. Informaţii la tel. 069057832.

Pe data de 18.01.2018, ora 11.00, pe adresa: str. A. Puskin 22, of. 233, mun. Chişinău, va avea loc licitaţia repetată de vînzare „cu strigare” a patrimoniului „Raza Verde” S.R.L., în procedură de insolvabilitate, amplasat în r-nul Nisporeni, s. Boldureşti, ce include tehnică agricolă, în mod individual, format în loturi după destinaţia bunurilor, preţul de start 585 828,74 lei. Pentru participare la licitaţie doritorii vor depune o cerere în scris, o copie a certificatului înregistrării de stat al întreprinderii (pentru persoanele juridice), o copie a buletinului de identitate (pentru persoane fizice), documentul de achitare a acontului în mărime de 10 la sută din preţul de start pe contul IBAN MD10VI022241700000318MDL în B.C. „Victoriabank” S.A., cod bancar VICBMD2X457, cod fiscal 1009609001477. Depunerea cererilor şi a documentelor se încheie cu 3 zile înainte de data licitaţiei. Înregistrarea participanţilor la licitaţie se încheie cu 10 min. înainte de începutul procedurii de licitaţie. Persoanei căreia i s-a retras cererea de participare la licitaţie, cu 3 zile înainte de data licitaţiei ori cea întîrziată la înregistrare pentru participare la licitaţie, i se va restitui acontul. Taxa de participare la licitaţie - 180,00 lei. Doritorii pot lua cunoştinţă de bunurile expuse la vînzare şi starea lor în zilele de luni, miercuri şi vineri ale fiecărei săptămîni, între orele 10.00-16.00, apelînd la organizatorul licitaţiei. În ziua licitaţiei persoana cîştigătoare va semna cu lichidatorul un proces-verbal care va avea valoare de contract. Pentru cîştigătorul licitaţiei acontul va fi inclus în preţul de cumpărare al bunurilor materiale, acontul celorlalţi participanţi va fi restituit. În cazul în care cîştigătorul va refuza să semneze procesul-verbal de adjudecare, el este privat de dreptul de a participa la această licitaţie, acontul nu i se va restitui, fiind inclus în masa debitoare a întreprinderii. Organizatorul licitaţiei – lichidatorul, GSM – 069132012.

Lichidatorul S.R.L. „SUCCES M”, în proces de faliment, în conformitate cu art. 120 din Legea insolvabilităţii nr.149, anunţă pentru data de 19.01.2018, ora 09.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Tighina 65, et. 2, desfăşurarea licitaţiei „cu reducere” a bunurilor din masa debitoare a S.R.L. „SUCCES M”: construcţie comercială, nr. cadastral 0100417009, teren, nr. cadastral 0100417009.01, echipament tehnologic şi mobilă ca un singur lot (restaurantul „Lebăda Albă). Preţul lotului unic – 18 755 869,61 lei. Pentru a participa în cadrul licitaţiei, trebuie depuse: cererea de participare, buletinul de identitate (pentru persoane fizice), copia certificatului de înregistrare (pentru persoane juridice), împuternicirile pentru efectuarea tranzacţiei de vînzare-cumpărare, confirmarea achitării avansului în mărime de 5% din preţul lotului unic şi taxa de participare în mărime de 1000 lei. Cererile se depun pînă pe data de 16.01.2018, ora 16.00, pe adresa lichidatorului: mun. Chişinău, str. Tighina 65, et. 2. Înregistrarea participanţilor se finisează cu 10 minute înainte de începerea licitaţiei. Participanţii trebuie să transfere pe următorul cont de acumulare al lichidatorului: AA Vasiliev Ruslan, cont 225107162717, IBAN MD89EC000000225107162717, B.C. „EuroCreditBank” S.A., ECBMMD2X, avansul în mărime de 5% din preţul lotului unic şi taxa de participare în mărime de 1000 lei. Lichidator: 069257353.