EXTRAS din MO 29.12.2017

Administratorul insolvabilităţii S.C. „Casa Pîinii” S.R.L., în proces de insolvabilitate, anunţă pentru data de 11.01.2018, ora 14.00, desfăşurarea licitaţiei „cu strigare” de vînzare a terenului, suprafața totală de 0,1472 ha, nr. cadastral 3601105.304, a construcţiei comerciale (prestare servicii), nr. cadastral 3601105.304.01, suprafaţa de 853,2 m.p., a construcţiei accesorie, nr.cadastral 3601105.304.02, suprafaţa de 5,7 m.p., aflate în or. Drochia, str. 31 August 1989, nr. 20, la preţul iniţial de 4 962 095,82 lei. Pentru participarea la licitaţie trebuie depuse: cererea de participare la licitaţie, actul ce identifică persoana cumpărătorului şi împuternicirile reprezentantului, copia de pe documentul care confirmă depunerea acontului în mărime de 2% din preţul iniţial, la următoarele rechizite bancare: c/f 44288015, „TIMOTIN VEACESLAV ADMINISTRATOR AUTOTRIZAT”, IBAN MD94MO2224ASV90357277100, BC „Mobiasbancă – Groupe Societe Generale” S.A., (BIC): MOBBMD22. Cererile de participare la licitaţie se depun cel tîrziu cu trei zile înainte de începerea licitaţiei. Relaţii la telefonul: (+373) 69249269.

C.A.P. „CORTEN”, în procedură de faliment, IDNO: 1002610000170, anunță pentru data 10.01.2018, ora 15.00, pe adresa: str. Independenței, 9/2 A, mun. Chișinău, desfăşurarea licitaţiei „cu strigare” a loturilor: 1) Apartament cu 2 odăi, nr. cad. 8723203.001.01.016, str. Kirov, 54, ap. 16, s. Corten, r-nul Taraclia, cu suprafața 36,7 m2, preț inițial – 13 700 lei; 2) 3 construcții agricole, agroindustriale, nr. cad. 8723106.029.01, 02, 03, preț inițial – 225 100 lei; 3) Combină Fortschritt E-302, preț inițial – 51 000 lei; la fel şi organizarea licitaţiei repetate cu strigare a loturilor: 1) Construcție comercială, prestări servicii, nr. cad. 8723203.130.01 cu terenul aferent nr. cad. 8723203.130, preț inițial – 424 422 lei; 2) Construcție comercială, prestare servicii, nr. cad. 8723203.040.01, 02, 03 cu terenul aferent nr. cad. 8723203.040, preț inițial – 1 375 910 lei; 3) Încărcător ПВ-6, preţ iniţial – 5517 lei; 4) Semănătoare SUPN-8, preţ iniţial – 23 031 lei; 5) Utilaj pentru altoire „Sadopit”, 5 unități, preţ inițial – 12 240 lei/unitatea; 6) Stropitoare ОПВ-2000, preţ iniţial – 45 000 lei; 7) Cisternă mobilă BP-3, preț inițial – 8100 lei; la fel şi organizarea licitaţiei cu reducere a bunurilor: 1) Utilaj pentru producerea polistirenului, preț inițial – 8600 lei; 2) Încăpere nelocativă, cu nr. cad. 8723205.020.01.003, preț inițial – 11 100 lei; 3) 2 Construcții cu num. cad. 8723203.065.01, 02, preț inițial 83 500 lei; 4) Complex de construcții agricole, nr. cad. 8723206.044.01, 02, 03 cu terenul aferent nr. cad. 8723206.044, cu cîntar cu fixare 10 t, cîntar cu fixare 30 t, complex selectoare de cereale ЗАВ-10, complex selectoare de cereale ЗАВ-20, prețul inițial – 794 500 lei; 5) Complex de construcții agroindustriale, nr. cad. 8723205.018.01-03, preț inițial – 218 400 lei; 6) Construcție, nr. cad. 8723203.035.01, preț inițial – 133 000 lei; 7) Construcție comercială cu terenul aferent, nr. cad. 8723207.312, 8723207.312.01, preț inițial – 31 900 lei; 8) Construcție comercială cu terenul aferent, nr. cad. 8723206.230, 8723206.230.01, preț inițial – 27 800 lei; 9) Construcție comercială cu terenul aferent, nr. cad. 8723203.278, 8723203.278.01, preț inițial – 28 600 lei; 10) Construcție comercială cu terenul aferent, nr. cad. 8723203.193, 8723203.193.01, preț inițial – 40 000 lei. Bunurile sînt amplasate în s. Corten, r-nul Taraclia. Condiţiile pentru participare la licitaţie: cerere, documentul de identitate, extras de la C.Î.S., dovada achitării acontului de 10 % din preţ. Taxa de participare constituie 600 lei pentru persoane fizice şi 1200 lei - persoane juridice şi se transferă la contul IBAN: MD73ML000000022514092155, MOLDMD2X309, BC Moldinconbank fil. Centru. Depunerea cererilor de participare şi a documentelor se încheie cu 3 zile înainte de data licitației. Informaţii suplimentare la tel: 069570037 sau la adresa sus-numită.