EXTRAS din MO 22.12.2017

Executorul judecătoresc Chirtoacă Petru, cu adresa biroului: mun. Chișinău, str. Ion Creangă 39, în scopul executării titlului executoriu nr. 2-2085/2010 din 30.11.2010, emis de Judecătoria Ungheni, anunță pentru data de 17 ianuarie 2018, ora 12.00, licitația publică ce se va desfășura la birou, pe adresa: mun. Chișinău, str. Ion Creangă 39, privind vînzarea lotului de bunuri sechestrate: imobil, situat în r-nul Ungheni, or. Corneşti, str. Eroilor f/n, fiind format din lotul de pămînt cu suprafaţa totală de 0,5427 ha, cod cad. 9233406.350, hală pentru creşterea puilor, S.tot.=926 m.p., cod cad. 9233406.350.01, hală pentru creşterea puilor, S.tot.=650,2 m.p., cod cad. 9233406.350.02, ce aparţin cu drept de proprietate debitorului „Pivelcat” S.R.L., cu sediul în r-nul Ungheni, s. Bumbăta, preţul iniţial de vînzare al bunurilor este de 551 200 lei. Forma de plată se va efectua în lei moldoveneşti. Depunerea cererilor, documentelor şi a acontului de 5% din preţul iniţial al bunurilor scoase la licitaţie se încheie cu o zi înainte de data licitaţiei. Acontul se depune la contul special al executorului judecătoresc Chirtoacă Petru, c/f 43211012, cont curent special IBAN MD92EX0000002251656763MD, B.C. „Eximbank - Gruppo Veneto Banca” S.A., filiala nr. 20, cod bancar EXMMMD22477. Înregistrarea prezenţei şi ridicarea biletului de participare la licitaţie se încheie cu 10 minute înainte de începutul procedurii de licitare. Cuantumul taxei de participare la licitaţie (cu eliberarea biletului de participant) pentru fiecare participant înscris constituie 3 u. c. (60 lei). Doritorii de a lua cunoştinţă în prealabil de bunurile expuse la licitaţie pot contacta executorul judecătoresc Chirtoacă Petru la tel. 022859881, tel. mob. 068401022, fax 022592060, sau să se prezinte la birou, pe adresa: mun. Chișinău, str. Ion Creangă 39, în orele de primire 09.00-11.30, în fiecare zi lucrătoare.

Pe data de 02.01.2018, ora 10.00, pe adresa: mun. Chișinău, bd Decebal 139 B, of. 305, va avea loc licitația repetată „cu strigare” de vînzare a masei debitoare a S.R.L. „Agroimpuls”, în proces de lichidare. La licitație se expune unitatea de transport de tip AUDI A6, prețul unic 262 675,70 lei. Pentru participare la licitație, doritorii vor vira acontul în mărime de 10% lei la contul de acumulare: beneficiar: S.R.L. „Agroimpuls”, c/f 1009600025382, B.C. „Moldova Agroindbank” S.A., fil. 25 Chișinău, c/b AGRNMD2X472, c/f 1002600003778, IBAN: MD84AG000000022512859341 MDL. Doritorii de a participa la licitație vor depune lichidatorului: cererea, confirmarea achitării acontului la contul bancar indicat în aviz și a taxei de participare de 500 de lei, buletinul, certificatul de înregistrare, extrasul din Registrul persoanelor juridice al agentului economic, procura, după caz. Depunerea cererilor se încheie pe data de 29.12.2017, ora 15.00, pe adresa: MD-2060, mun. Chișinău, bd Decebal 139 B, of. 305. Informații suplimentare la tel. 069233317.

Pe data de 02.01.2018, ora 12.00, pe adresa: mun. Chişinău, bd Decebal 139 B, of. 305, va avea loc licitaţia repetată „cu strigare” de vînzare a masei debitoare a S.R.L. „Gustos-S”, în proces de lichidare. La licitaţie este expus lotul unic - complex de producere: secţie de mezeluri cu abator, utilaj la preţul total de 1 140 785,00 lei. Pentru participare la licitaţie, doritorii vor vira acontul în mărime de 10% la contul de acumulare: c.f. 1009607003260, B.C. „Moldova Agroindbank” S.A., fil. 25 Chişinău, c.b. AGRNMD2X472, IBAN: AG000000022512872700 MDL. Doritorii de a participa la licitaţie vor prezenta lichidatorului: cererea, confirmarea achitării acontului la contul bancar indicat în aviz, dovada achitării taxei de participare de 500 lei, buletinul, certificatul de înregistrare, extrasul din Registrul persoanelor juridice a agentului economic, procura, după caz. Depunerea cererilor se încheie pe data de 29.12.2017, ora 15.00, pe adresa: MD-2060, mun. Chişinău, bd Decebal 139 B, of. 305, Informaţii suplimentare la tel. 069233317.