EXTRAS din MO 01.12.2017

Î.M. „Balcas-BT”, în proces de faliment, anunță pentru data de 18 decembrie 2017, ora 10.00, mun. Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab 55, sediul B.C. „Banca Socială” S.A., desfășurarea licitației repetate „cu strigare” a următoarelor bunuri: 1) complex de prelucrare și conservare a fructelor și legumelor din or. Drochia, str. 27 August 1989, amplasat pe suprafața de 2,84 ha, teren în folosință, compus din: clădire de producere - 7556,3 m. p.; depozite, construcții accesorii - 3077,9 m. p.; utilaj de producere a conservelor; materiale etc. – 1 846 515 lei; 2) complex de producere din s. Pervomaiscoe, r-nul Drochia, amplasat pe suprafața de 0,77 ha, teren în folosință, compus din clădire administrativă - 147,8 m. p., depozite și construcții accesorii -1048,4 m. p. – 195 800 lei. Acontul – 10% din suma lotului se depune la Î.M. „Balcas-BT” S.R.L., c/f 1003607150014, c/d MD08ML000000002251516363, B.C. „Moldindconbank” S.A., fil. Drochia. Pentru participarea la licitaţie este necesar a prezenta: cererea; buletinul de identitate pentru persoanele fizice; copia certificatului de înregistrare al întreprinderii pentru persoanele juridice; procura pentru efectuarea tranzacţiilor de vînzare-cumpărare; dispoziţia de plată a acontului. Înregistrarea cumpărătorilor se termină cu 3 zile înainte de data licitaţiei. Organizatorul licitaţiei - lichidatorul Î.M. „Balcas-BT” S.R.L. Pentru informaţii suplimentare, adresaţi-vă la tel. 069182195.

Pe data de 12.12.2017, ora 11.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Tighina 49 (oficiul lichidatorului), se va desfăşură licitaţia publică „cu strigare” de comercializare a loturilor nr. 1 – 24, patrimoniul S.R.L. „Balsor Com” (or. Soroca, str. V. Stroescu 64), în procedura falimentului. Preţul iniţial de vînzare al loturilor şi lista loturilor sînt plasate pe pagina web http:// 999.md/45681337; 45681856; 45682702. Informaţii suplimentare referitor la lotul unic pot fi obţinute la tel. 079438549.

Administratorul insolvabilităţii S.C. „Casa Pîinii” S.R.L., în proces de insolvabilitate, anunţă pentru data de 15.12.2017, ora 14.00, desfășurarea licitaţiei „cu strigare” de vînzare a terenului cu suprafața totală de 0,1472 ha, nr. cadastral 3601105.304, a construcţiei comerciale (prestare servicii), nr. cadastral 3601105.304.01, suprafaţa 853,2 m.p., şi a construcţiei accesorii, nr. cadastral 3601105.304.02, suprafaţa 5,7 m.p., aflate în or. Drochia, str. 31 August 1989, nr. 20, preţul iniţial 5 223 258,76 lei. Pentru participarea la licitaţie trebuie depuse: cererea, actul ce identifică persoana cumpărătorului şi împuternicirile reprezentantului, copia de pe documentul care confirmă depunerea acontului în mărime de 2% din preţul iniţial la următoarele date bancare: c/f 44288015, administrator autorizat Timotin Veaceslav, IBAN MD94MO2224ASV90357277100, B.C. „Mobiasbancă – Groupe Societe Generale” S.A., BIC MOBBMD22. Cererile de participare la licitaţie se depun cel tîrziu cu trei zile înainte de începerea licitaţiei. Relaţii la tel. +37369249269.

Pe data de 18 decembrie 2017, ora 11.30, mun. Chişinău, Piața Negruzzi 2, et. 17, sala de ședințe, va avea loc licitaţia „cu strigare” a următoarelor bunuri ale patrimoniului O.P. „Klassica Force” S.R.L., în proces de faliment. Pentru participarea la licitaţie este necesar a prezenta: cererea; buletinul de identitate pentru persoanele fizice; copia certificatului de înregistrare al întreprinderii pentru persoanele juridice; procura pentru efectuarea tranzacţiilor de vînzare-cumpărare; dispoziţia de plată a acontului. Acontul – 10% din suma lotului se depune la „Klassica Force” S.R.L., c/f 1013600029998, c/d MD33VI000002224817910MDL, B.C. „Victoriabank” S.A., fil. nr. 17 Chișinău. Înregistrarea cumpărătorilor se termină cu 3 zile înainte de data licitaţiei. Organizatorul licitaţiei lichidatorul O.P. „Klassica Force” S.R.L. Pentru informaţii suplimentare, adresaţi-vă la tel. 069182195. De asemenea sînt expuse spre vînzare: pistoale: Makarov, TT, Viking, Baikal: prețul de la 2500 – 5500 lei, comercializate prin intermediului magazinului specializat Î.S. „Pulbere”; veste antiglonț: 2250 lei; girofare: 1350 – 2025 lei; girofar – 8100 lei; bastoane de cauciuc: 40 – 180 lei; huse pistoale: 70 – 125 lei; portspray-uri: 40 – 63 lei; videoregistratoare X3000Б: 405 – 550 lei; alte materiale și bunuri. Lot nr. Denumirea bunului, anul producerii Nr. înmatr. Pre܊ul, lei Lot nr. Denumirea bunului, anul producerii Nr. înmatr. Pre܊ul, lei 3 Chevrolet Trax, a.2013 C RG 305 148750 47 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 285 157200 6 Chevrolet Trax, a.2013 C RG 308 148800 48 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 286 155500 7 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 461 162450 51 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 289 157600 8 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 462 159850 52 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 290 156100 10 Chevrolet Trax,a.2014 C RH 465 160850 53 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 291 156800 11 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 466 157300 54 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 292 156550 12 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 467 161450 56 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 294 158050 15 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 470 159800 58 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 296 152650 18 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 473 163450 61 Chevrolet Orlando, a.2014 C RL 461 149950 19 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 474 158600 68 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 302 133000 20 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 475 160650 69 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 304 137000 21 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 476 165400 71 Chevrolet Orlando, a.2013 C RH 441 143000 22 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 477 160600 75 Chevrolet Trax, a. 2013 C RG 309 157800 23 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 478 161350 76 Chevrolet Trax, a. 2013 C RG 310 157250 24 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 479 162700 78 Chevrolet Trax, a. 2013 C RG 312 156500 25 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 480 163250 80 Chevrolet Trax, a. 2013 C RG 315 153000 29 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 260 155350 81 Chevrolet Trax, a. 2013 C RH 436 157500 34 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 265 155050 82 Chevrolet Trax, a. 2013 C RH 438 159900 35 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 266 154050 83 Chevrolet Trax, a. 2013 C RH 439 155600 36 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 267 157850 88 Chevrolet Trax, a. 2013 C RH 448 159750 38 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 276 151750 89 Chevrolet Trax, a. 2013 C RH 449 157100 39 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 277 152550 90 Chevrolet Trax, a. 2013 C RH 450 158200 40 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 278 134650 91 Chevrolet Trax, a. 2013 C RH 451 157150 43 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 281 154300 92 Chevrolet Trax, a. 2013 C RH 452 158100 44 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 282 154600 93 Chevrolet Trax, a. 2013 C RH 459 157100 45 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 283 156700

Pentru participarea la licitaţie este necesar a prezenta: cererea; buletinul de identitate pentru persoanele fizice; copia certificatului de înregistrare al întreprinderii pentru persoanele juridice; procura pentru efectuarea tranzacţiilor de vînzare-cumpărare; dispoziţia de plată a acontului. Acontul – 10% din suma lotului se depune la „Klassica Force” S.R.L., c/f 1013600029998, c/d MD33VI000002224817910MDL, B.C. „Victoriabank” S.A., fil. nr. 17 Chișinău. Înregistrarea cumpărătorilor se termină cu 3 zile înainte de data licitaţiei. Organizatorul licitaţiei lichidatorul O.P. „Klassica Force” S.R.L. Pentru informaţii suplimentare, adresaţi-vă la tel. 069182195. De asemenea sînt expuse spre vînzare: pistoale: Makarov, TT, Viking, Baikal: prețul de la 2500 – 5500 lei, comercializate prin intermediului magazinului specializat Î.S. „Pulbere”; veste antiglonț: 2250 lei; girofare: 1350 – 2025 lei; girofar – 8100 lei; bastoane de cauciuc: 40 – 180 lei; huse pistoale: 70 – 125 lei; portspray-uri: 40 – 63 lei; videoregistratoare X3000Б: 405 – 550 lei; alte materiale și bunuri.

Pe data de 12.12.2017, ora 13.30, pe adresa: or. Drochia, str. Ghică Vodă 7, se vor desfăşura licitaţiile repetate „cu strigare” la care vor fi expuse spre vînzare bunurile întreprinderilor aflate în proces de insolvabilitate: S.R.L. „Pirvencol”, în proces de faliment, s. Zguriţa, r-nul Drochia: Lotul nr. 1 - complex de producere, situat în or. Drochia, str. Gudanov 51, ca lot patrimonial unic: bloc administrativ, nr. cadastral 3601104.168.01, Ss-330,9 m.p.; subsol, S- 330,9 m.p., secţia de prelucrare primară a lînii, S-1225,1 m. p.; anexă, S-617,1 m.p.; cazangerie, s - 126,6 m.p.; fintînă arteziană; teren aferent, nr. cadastral 3601104.168, S-0,692 ha; utilaj tehnologic conform listei. Preţul de start 3 429 267,0 lei. Lotul nr. 2 - lot patrimonial unic: obiect comercial, nr. cadastral 3642208.007.049.01, S-216 m.p., situate în s. Zguriţa, r-nul Drochia; teren aferent, nr. cadastral 3642208.007.049, S-0,06 ha. Preţul de start 135 092,0 lei. Lotul nr. 3 - moară PCABM-7C, moară P6 AMM, utilaj tehnologic conform listei, situate în s. Zguriţa, r-nul Drochia. Preţul de start 259 059,0 lei. S.R.L. „Moara Spicului”, s. Zguriţa, r-nul Drochia: - clădirea morii, nr. cadastral 3642202.063.03, suprafaţa 487,0 m.p.; clădirea depozitului, nr. cad. 3642202.063.02, suprafaţa 60,0 m.p.; clădirea laboratorului, nr. cad. 3642202.063.01, suprafaţa 55,1 m. p., situate în s. Zguriţa, r-nul Drochia, utilaj pentru producerea făinii din grîu, utilaj pentru producerea făinii din porumb, preţul de start 258 860,0 lei; - maşină de recoltat sfeclă MRS-6, preţul de start 7599,0 lei; - maşină pentru strîns şi încărcat sfeclă -10 127,0 lei. Pentru participare la licitaţie este necesar a prezenta: cererea, copia certificatului de înregistrare - pentru persoanele juridice, copia buletinului - pentru persoanele fizice, procura pentru efectuarea tranzacţiilor de vînzare-cumpărare, dispoziţia de plată a acontului în mărime de 10% din preţul de start al obiectului. Informații suplimentare la tel. 069143893.

 

Pe data de 15.12.2017, ora 11.00, pe adresa: str. A. Pușkin 22, of. 233, mun. Chişinău, va avea loc licitaţia repetată de vînzare „cu strigare” a patrimoniului „Raza Verde” S.R.L., în procedură de insolvabilitate, amplasat în r-nul Nisporeni, s. Boldureşti, ce include tehnică agricolă, în mod individual, format în loturi după destinaţia bunurilor, preţul de start 585 828,74 lei. Pentru participare la licitaţie doritorii vor depune o cerere în scris, o copie a certificatului înregistrării de stat al întreprinderii (pentru persoanele juridice), o copie a buletinului de identitate (pentru persoanele fizice), documentul de achitare a acontului în mărime de 10 la sută din preţul de start pe contul IBAN MD10VI022241700000318MDL în B.C. „Victoriabank” S.A., cod bancar VICBMD2X457, cod fiscal 1009609001477. Depunerea cererilor şi a documentelor se încheie cu 3 zile înainte de data licitaţiei. Înregistrarea participanţilor la licitaţie se încheie cu 10 min. înainte de începutul procedurii de licitaţie. Persoanei căreia i s-a retras cererea de participare la licitaţie cu 3 zile înainte de data licitaţiei ori cea întîrziată la înregistrare pentru participare la licitaţie i se va restitui acontul. Taxa de participare la licitaţie - 180,00 lei. Doritorii pot lua cunoştinţă de bunurile expuse la vînzare şi starea lor în zilele de luni, miercuri şi vineri ale fiecărei săptămîni, între orele 10.00-16.00, apelînd la organizatorul licitaţiei. În ziua licitaţiei persoana cîştigătoare va semna cu lichidatorul un proces-verbal care va avea valoare de contract. Pentru cîştigătorul licitaţiei acontul va fi inclus în preţul de cumpărare al bunurilor materiale, acontul celorlalţi participanţi va fi restituit. În cazul în care cîştigătorul va refuza să semneze procesul-verbal de adjudecare, el este privat de dreptul de a participa la această licitaţie, acontul nu i se va restitui, fiind inclus în masa debitoare a întreprinderii. Organizatorul licitaţiei – lichidatorul, GSM – 069132012.

Pe data de 14.12.2017, ora 11.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Armenească 45 A, bir. 301, va avea loc licitaţia „cu strigare”, la care se expun bunurile S.C. „MAXINIC” S.R.L.: construcţii hidrotehnice, S-224,2 m. p. - 19 123,00 lei; S-220,1 m. p. - 20 776,00 lei; S-212,1 m. p. - 25 422,00 lei; S-1200 m. p. - 11 661,00 lei; S-215,20 m. p. - 40 703,00 lei. Persoanele care vor să participe la licitație trebuie să achite taxa de participare - 500,00 lei pentru persoanele juridice, 200,00 lei pentru persoanele fizice, acontul în mărime de 10% din preţul de vînzare al loturilor la contul B.C. „Moldindconbank” S.A., fil. Stabil, c/f 44284016, IBAN MD50ML0000000022519001052. Participanţii vor depune lichidatorului cererea de participare, copia achitării acontului, procura pentru dreptul de a participa la licitaţie, pe adresa: mun. Chişinău, str. Ginta Latină 3/2, ap. 44, cu 3 zile înainte de data licitaţiei. Informaţii la tel. 069154650, lichidator Nacu Anatolie.