EXTRAS din MO 24.11.2017

Pe data de 07.12.2017, ora 15.00, pe adresa: mun. Chișinău, bd Decebal 139 B, of. 305, va avea loc licitația repetată „cu strigare” de vînzare a masei debitoare a S.R.L. „Agroimpuls”, în proces de lichidare. La licitație se expune unitatea de transport de tip AUDI A6, prețul unic 291 861,90 lei. Pentru participare la licitație, doritorii vor vira acontul în mărime de 10% lei la contul de acumulare: beneficiar: S.R.L. „Agroimpuls”, c/f 1009600025382, B.C. „Moldova Agroindbank” S.A., fil. 25 Chișinău, c/b AGRNMD2X472, c/f 1002600003778, IBAN: MD84AG000000022512859341 MDL. Doritorii de a participa la licitație vor depune lichidatorului: cererea, confirmarea achitării acontului la contul bancar indicat în aviz și a taxei de participare de 500 de lei, buletinul, certificatul de înregistrare, extrasul din Registrul persoanelor juridice al agentului economic, procura, după caz. Depunerea cererilor se încheie pe data de 05.12.2017, ora 15.00, pe adresa: MD-2060, mun. Chișinău, bd Decebal 139 B, of. 305. Informații suplimentare la tel. 069233317.

Pe data de 07.12.2017, ora 10.00, pe adresa: mun. Chişinău, bd Moscova 3/6, et. 2, S.R.L. „Fina”, în proces de faliment, va desfăşura licitaţia repetată „cu strigare” a bunurilor, după cum urmează: lotul nr. 1 - construcţii de producere (5 hale), nr. cad. 3122213.030.01;02, amplasate pe un teren în folosinţă, suprafața 6,0895 ha, nr. cad. 3122213.030, amplasate în r-nul Criuleni, s. Cimişeni, terenuri agricole, nr. cad. 1023101.491; 1023101.492, S-0,2524 ha, amplasate în r-nul Anenii Noi, s. Cobusca Veche, suma 24 535 328,49 lei; lotul nr. 1a - utilajul tehnologic al fermei pentru creşterea păsărilor pentru 5 hale – 1 620 331 lei; lotul nr. 2 - construcție, nr. 312221303.01, S-1068,5 m.p., inclusiv acoperișul, groapa de primire, amplasate în r-nul Criuleni, s. Cimişeni, – 1 126 012,35 lei; lotul nr. 2a - utilajul pentru producerea nutrețurilor concentrate granulate de origine Olanda – 4 930 749 lei. Pentru a participa la licitaţie, este necesar a prezenta: cererea, buletinul de identitate (pentru persoanele fizice), copia certificatului de înregistrare al întreprinderii (pentru persoanele juridice), procura pentru efectuarea tranzacţiilor de vînzare-cumpărare, dovada achitării acontului în mărime de 10% din preţul iniţial al bunului. Biletul de participare – 500 lei pentru persoanele fizice, 1000 lei pentru persoanele juridice. Sumele menţionate se depun pe contul bancar MD22VI022241200000035, B.C. „Victoriabank” S.A., filiala nr. 12 Chişinău, cod bancă VICBMD2X884, beneficiar administrator autorizat Popa Ion, cod fiscal 0972312029317. Depunerea cererilor şi a documentelor se încheie pe data de 04.12.2017, ora 10.00. Informații suplimentare la tel.: 022403890; GSM 079514541, e-mail: aoalarm@gmail.com.

 

Pe data de 11.12.2017, ora 10.00, pe adresa: mun. Chișinău, bd Decebal 139 B, of. 305, va avea loc licitația repetată „cu strigare” de vînzare a masei debitoare a S.R.L. „Grinvitas-Nord”, în proces de lichidare. La licitație se expun: Lotul 1 - teren pentru construcții, nr. cadastral 5521212.174, construcție nefinisată, nr. cadastral 5521212.174.01, situat în r-nul Ialoveni, s. Piatra Albă, prețul 1 503 008,10 lei. Lotul 2 - Mercedes Atego 815, prețul 198 524,70 lei. Pentru participare la licitație, doritorii vor vira pentru fiecare lot separat acontul în mărime de 10% la contul S.R.L. „Grinvitas-Nord”: c.f. 1004604005718, B.C. „Moldova Agroindbank” S.A., fil. 25 Chișinău, c.b. AGRNMD2X472, IBAN MD76AG000000022512417553. La licitație sînt admise persoane fizice și juridice din RM, cetățeni străini, persoane juridice străine. Doritorii de a participa la licitație vor depune lichidatorului, pe adresa: MD-2060, mun. Chișinău, bd Decebal 139 B, of. 305: cererea, confirmarea achitării acontului la contul bancar indicat în aviz, dovada achitării taxei de participare de 500 lei pentru fiecare lot, buletinul, certificatul de înregistrare, extrasul din Registrul persoanelor juridice al agentului economic, procura, după caz. Depunerea cererilor se încheie pe data de 08.12.2017, ora 15.00. Informații suplimentare la tel. 069233317.