BC ''BANCA SOCIALĂ'' SA În proces de lichidare/ Licitație publică 12.12.2017

Lot nr.1 – clădire administrativă cu suprafaţa la sol 208,6 m.p. şi cu suprafaţa totală 439,3 m.p. (nr. cadastral 6401402.334.01) inclusiv bunuri mobile instalate, depozit cu suprafaţa 15,9 m.p. (nr. cadastral 6401402.334.02), garaj cu suprafaţa 45,7 m.p. (nr. cadastral 6401402.334.03), garaj cu suprafaţa 41,9 m.p. (nr. cadastral 6401402.334.04), teren aferent cu suprafaţa 0,1007 ha (nr. cadastral 6401402.334), inclusiv bunuri mobile instalate, amplasate pe adresa, or. Orhei, str. Scrisului Latin, 2/a. 
Preţul iniţial – 3 109 870 lei. (BS097)

Lot nr.2 – construcţie comercială cu suprafaţa la sol 536,2 m.p. şi suprafaţa totală 573,0 m.p. cu nr. cadastral 0100205.248.01, cu bunuri instalate, amplasată pe adresa mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcalab, 55.
Preţul iniţial – 25 650 000 lei. (BS075)

Lot nr.3 – încapere locativă (apartament cu 3 odăi), suprafaţa – 153,6 m.p.,  nr. cadastral– 0100510.147.01.009, amplasată pe adresa mun. Chișinău, sect. Buiucani,  str. Alba-Iulia, 81/4 ap. 9.
Prețul inițial – 1 392 807 lei.
(BS135)

Lot nr.4 – încăpere locativă (apartament cu 2 odăi) cu suprafața 30,4 m. p., nr. cadastral  7801104.243.01.006, amplasată pe adresa or.Soroca, str. V. Stroescu, 23/5, ap.6.
Prețul inițial – 64 354 lei. (BS109)

Lot nr.5 – casa de locuit cu suprafața 49,6 m.p. (nr. cadastral 6745101.015.01), construcție accesorie cu suprafața 10,2 m.p.(nr. cadastral 6745101.015.02), teren cu suprafața 0,45 ha (nr. cadastral 6745101.015), r-nul Rezina, com. Solonceni, s. Tarasova.
Prețul inițial – 36 654 lei.
(BS042)

Lot nr.6 – încăpere locativă (apartament nr. 37 cu 4 odăi) cu suprafața 84,5  m. p., nr. cadastral  0300205.003.01.037, amplasate pe adresa mun. Bălți,  str. Mihai Viteazul, 71.
Prețul inițial – 529 023 lei.
(BS138)

Lot nr.7– terenuri agricole cu plantaţii perene (livadă): nr. cadastral 4301103.001 cu suprafaţa 1,2199 ha (suprafaţa plantaţiei de piersici 12199 m.p. – 610 buc), nr. cadastral 4301103.003 cu suprafaţa 1,22 ha (suprafaţa plantaţiei de măr 12200 m.p. – 850 buc), nr. cadastral 4301103.010 cu suprafaţa 1,22 ha (suprafaţa plantaţiei de plantare de măr 12200 m.p. – 850 buc); amplasate pe adresa r-nul Făleşti, or. Făleşti, extravilan.
Prețul inițial – 211 708 lei.
(BS100)

Lot nr.8 – încapere locativă (apartament), suprafaţa – 113,3 m.p., nr. cadastral – 0100211.115.01.075, amplasată pe adresa mun. Chișinău, șos. Hîncești, 22a, ap. 22a.
Prețul inițial488 704 lei.
(BS142)

Lot nr.9 – încapere locativă (apartament), suprafaţa – 109,0 m.p., nr. cadastral – 0100211.115.01.088, amplasată pe adresa mun. Chișinău, șos. Hîncești, 22a, ap. 57a.
Prețul inițial – 478 931 lei.
(BS143)

Lot nr.10 – clădire de producere cu suprafața la sol 293,3 m.p. și cu suprafața totală 236,3 m.p. (nr. cadastral  8730207.075.01), amplasată pe adresa r-nul Taraclia, com. Vinogradovca, sat. Vinogradovca.
Prețul inițial – 82 399 lei. (BS147)

Lot nr.11 – 57 % din construcție cu suprafața la sol 344,0 m.p. și cu suprafața totală 522,6 m.p. (nr. cadastral 8730208.072.01), amplasată pe adresa r-nul Taraclia, com. Vinogradovca, sat. Ciumai, str. Chișiniovscaia.
Prețul inițial – 95 661 lei. (BS148)

Lot nr.12 – încăperi locative: apartament nr. 16 cu două odăi, cu suprafața 44,2 m.p., nr. cadastral 0100204.125.01.016; apartament nr. 17 cu 1 odaie, cu suprafața 24.9 m.p., nr. cadstral 0100204.125.01.017 – amplasate pe adresa mun. Chișinău, str. Armenească, 25.
Prețul inițial – 1 105 310 lei. (BS149)

Lot nr.13 - casă de locuit individuală cu suprafața 117,0 m.p. (nr. cadastral 0300303.014.01), casă de locuit individuală cu suprafața la sol 118,1 m.p. și cu suprafața totală 242,3 m.p. (nr. cadastral 0300303.014.02), teren aferent cu suprafața 0,0746 ha (nr. cadastral 0300303.014), amplasate pe adresa mun. Bălți, str. Mircea cel Bătrîn, 37. 
Preţul iniţial – 1 661 503 lei. (BS153)

Lot nr.14 – încăpere locativă (apartament nr.15 cu 4 odăi) cu suprafața 131,3 m. p., nr. cadastral 0100418.130.01.015 și 2/39 a încăperii cu suprafața 1325,4 m.p. (două locuri de parcare) cu nr. cadastral 0100418.130.01.077, amplasate pe adresa mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, 108.
Prețul inițial – 2 132 608 lei. (BS154)

Lot nr.15 – construcție agricolă cu suprafața 206,0 m.p. (nr. cadastral 5501205.447.01) și teren agricol cu suprafața 0,922 ha (nr. cadastral 5501205.447), amplasate pe adresa or. Ialoveni, str. Mihai Viteazul, 3/b.
Preţul iniţial – 527 191 lei. (BS155)

Lot nr.16 – încăpere locativă (apartament nr.48 cu 1 odaie) cu suprafața 35,3 m. p., nr. cadastral 0100110.119.01.048, amplasată pe adresa mun. Chișinău, str. Butucului, 16.
Prețul inițial – 490 200 lei.
(BS157)

Lot nr.17 – complexul de producere: Fabrica de prelucrare a cerealelor pentru producerea de alcool etilic: construcții cu nr. cadastrale 8501212.010.01-20, cu suprafața la sol 4392,7 m.p. și suprafața totală 4136,66 m.p., teren (nr. cadastral 8501212.010) cu suprafața 1,8534 ha, cu utilaj tehnologic, amplasate pe adresa or. Ștefan Vodă, str. Florilor și Fabrica de prelucrare a poamei și îmbutelierea vinului: construcții cu nr. cadastrale 8514200.024.01-23, 30 cu suprafața la sol 9 350,5  m.p. și suprafața totală 8531,7  m.p., teren (nr. cadastral 8514200.024) cu suprafața 3,698 ha, teren (cu nr. cadastral 8514311.002) cu suprafața 1,2109 ha, construcție (nr. cadastral 8514311.002.01) cu suprafața 124,7 m.p., cu utilaj tehnologic, amplasate pe adresa r-nul Ștefan Vodă, s. Carahasani, extravilan.
Preţul iniţial – 73 586 000 lei. (BS158)

Lot nr.18 – construcție (căsuță de vacanța) nr. cadastral  0146120.068.01 cu suprafața la sol 103,1 m.p. și suprafața totală 109,3 m.p., teren (nr. cadastral  0146120.068) cu suprafața 0,0593 ha, amplasate pe adresa mun. Chișinău, com. Tohatin (IP Poiana Nucului, lot. 165).
Prețul inițial – 439 834 lei.
(BS077)

Lot nr.19 – construcție (depozit) cu suprafața 265,4 m.p. cu nr. cadastral 0100301.044.01 și teren aferent cu suprafața 0,095 ha (nr. cadastral 0100301.044), amplasate pe adresa mun. Chișinău, str. Haltei, 21.
Preţul iniţial – 1 947 159 lei. (BS159)

Lot nr.20 – autoturism Mitsubishi Pajero, anul 2006,  numărul de înmatriculare – COB 999.
Preţul iniţial – 277 099 lei. (BS150)

Lot nr.21 – autoturism VAZ 21074, anul 2008,  numărul de înmatriculare – FLAL 142.
Preţul iniţial – 25 979 lei. (BS134)

Lot nr.22 – camion GAZ 3507, anul 1991,  numărul de înmatriculare – FLAJ 791.
Preţul iniţial – 40 500 lei. (BS161)

Lot nr.23 cota parte din capitalul social al SRL Moldmediacard (IDNO-1002600056187) în mărime – 31,703 %.
Preţul iniţial – 4 021 089 lei. (BS079)

Lot nr.24 - cota parte din capitalul social al ”Bursa de Valori a Moldovei” S.A.(IDNO 1003600004978) în mărime – 2,5641 %.
Prețul inițial –
308 341 lei. (BS114)

Lot nr.25 – cota parte din capitalul social IM Biroul de credit SRL (IDNO-1008600017816) în mărime – 8,9311%. La licitaţie sînt invitate persoanele care corespund cerinţelor faţă de asociaţii birourilor istoriilor de credit, stipulate în art. 16 alin. (2) subalin.(2) lit. (b) din Legea nr. 122-XVI din 29.05.2008 privind birourile de credit şi Capitolul II din Regulamentul privind licenţierea activităţii biroului istoriilor de credit, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 7/4 din 20 februarie 2009.
Preţul iniţial – 2 815 494 lei. (BS080)

 Condiţiile pentru participare la licitaţie: 1) cererea; 2) dovada achitării acontului în mărime de 10% din preţul iniţial şi a taxei de participare în mărime de 50 de lei pentru loturi cu preţ pînă la 100000 lei, 100 lei pentru loturi cu preţ de la 100000 lei pînă la 1000000 lei şi 500 lei pentru loturi cu preţ mai mare de 1000000 lei;  3) documentul de identitate, extrasul de la C.Î.S., procura specială autentificată notarial.

Datele bancare: beneficiar: B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A., în proces de lichidare, codul IBAN MD68NB000000000035269703, codul fiscal 1002600035719, BIC NBMDM2X, prestatorul beneficiar: Banca Naţională a Moldovei.

Termenul - limită pentru depunerea cererilor de participare este data de 11.12.2017, ora 16.00. Înregistrarea participanţilor se încheie cu 10 min. înainte de începutul licitaţiei. Licitaţia va avea loc la oficiul B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A., în proces de lichidare, pe adresa: mun. Chişinău, str. V. Pîrcălab 55. Informaţii suplimentare la tel. 068881818, cuznetov@socbank.md – şeful Secţiei realizarea activelor B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A., în proces de lichidare, Iurii Cuzneţov www.bancasociala.md, vzaloge.md.