EXTRAS din MO 10.11.2017

Î.M. „Balcas-BT”, în proces de faliment, anunță pentru data de 27.11.2017, ora 10.00, mun. Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab 55, sediul B.C. „Banca Socială” S.A., desfășurarea licitației repetate „cu strigare”a următoarelor bunuri: 1) complex de prelucrare și conservare a fructelor și legumelor din or. Drochia, str. 27 August, amplasat pe suprafața de 2,84 ha, teren în folosință, compus din: clădire de producere 7556,3 m.p.; depozite, construcții accesorii - 3077,9 m.p.; utilaj de producerea conservelor; materiale etc. – 1 943 700 lei; 2) complex de producere din s. Pervomaiscoe, r-nul Drochia, amplasat pe suprafața 0,77 ha, teren în folosință, compus din clădire administrativă - 147,8 m.p., depozite și construcții accesorii -1048,4 m.p. – 206 100 lei. Acontul – 10% din suma lotului se depune la Î.M. „Balcas-BT” S.R.L., c/f 1003607150014, c/d MD08ML000000002251516363, B.C. „Moldindconbank” S.A., fil. Drochia. Pentru participarea la licitaţie trebuie depuse: cererea; buletinul de identitate pentru persoanele fizice; copia certificatului de înregistrare al întreprinderii pentru persoanele juridice; procura pentru efectuarea tranzacţiilor de vînzare-cumpărare; dispoziţia de plată a acontului. Înregistrarea cumpărătorilor se termină cu 3 zile înainte de data licitaţiei. Organizatorul licitaţiei: lichidatorul Î.M. „Balcas-BT” S.R.L. Informaţii suplimentare la tel. 069182195.

Administratorul insolvabilităţii S.C. „Casa Pîinii” S.R.L., în proces de insolvabilitate, anunţă pentru data de 24.11.2017, ora 14.00, desfășurarea licitaţiei „cu strigare” de vînzare a terenului, suprafața totală 0,1472 ha, nr. cadastral 3601105.304, a construcţiei comerciale (prestare servicii), nr. cadastral 3601105.304.01, suprafaţa 853,2 m.p., a construcţiei accesorie, nr. cadastral 3601105.304.02, suprafaţa 5,7 m.p., aflate în or. Drochia, str. 31 August 1989, nr. 20, preţul iniţial 5 803 620,84 lei. Pentru participarea la licitaţie trebuie depuse: cererea, actul ce identifică persoana cumpărătorului şi împuternicirile reprezentantului, copia de pe documentul care confirmă depunerea acontului în mărime de 2% din preţul iniţial, la următoarele date bancare: Timotin Veaceslav, administrator autorizat, c/f 44288015, IBAN MD94MO2224ASV90357277100, B.C. „Mobiasbancă – Groupe Societe Generale” S.A., (BIC) MOBBMD22. Cererile de participare la licitaţie se depun cel tîrziu cu trei zile înainte de începerea licitaţiei. Relaţii la tel. +37369249269.

 

S.A. „Fabrica de Pîine din Orhei”, în proces de lichidare, anunță vînzarea prin negocieri directe a următoarelor active: lot unic AB-050 „fabrica de pîine cu teren aferent, or. Orhei, str. B. Glavan 5, nr. cadastral 6401105.001, 6401105.001.01-02, 04-06; moară P6-ABM-15; cuptor EF 180; cuptor BN 25”, prețul de start 7 163 000,00 lei. Informații la tel.: 022784033; mob. 079575573.

Pe data de 27.11.2017, ora 16.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Armenească 44/2, bir. 23, „Invintorg” S.R.L., în proces de insolvabilitate, va desfăşura licitaţia repetată „cu strigare”. Pentru vînzare se expune lotul unic format din bunuri imobile: complex de construcții, nr. cadastrale: 9619202.290.03; 07; 10, şi utilaj tehnologic de prelucrare a strugurilor (37 poziții – 200 unit.), aflate în s. Chirsova, UTA Găgăuzia, preţul iniţial 7 220 000,00 lei. Acontul pentru participare este în mărime de 5% şi se achită, înaintea depunerii cererii, prin virament pe contul de acumulare al administratorului autorizat IBAN: MD59EC000000225177162725, Bic: ECBMMD2X, B.C. „EuroCreditBank” S.A. Termenul-limită de depunere a cererilor de participare expiră pe data de 24.11.2017, ora 16.00. Pentru participare la licitaţie este necesar a prezenta: cererea, buletinul de identitate (pentru persoanele fizice), copia extrasului din Registrul de stat al întreprinderilor (pentru persoanele juridice) şi, după caz, procura pentru efectuarea tranzacţiilor de vînzare-cumpărare, dovada achitării acontului în mărime de 5%. Informaţii suplimentare la tel.: 069434005; +373022835385.

Pe data de 24.11.2017, ora 11.00, pe adresa: str. A. Puskin 22, of. 233, mun. Chişinău, va avea loc licitaţia repetată de vînzare „cu strigare” a patrimoniului „Raza Verde” S.R.L., în procedură de insolvabilitate, amplasat în r-nul Nisporeni, s. Boldureşti, ce include tehnică agricolă, în mod individual, format în loturi după destinaţia bunurilor, preţul de start 585 828,74 lei. Pentru participare la licitaţie, doritorii vor depune o cerere în scris, o copie a certificatului înregistrării de stat al întreprinderii (pentru persoanele juridice), o copie a buletinului de identitate (pentru persoane fizice), documentul de achitare a acontului în mărime de 10 la sută din preţul de start pe contul IBAN MD10VI022241700000318MDL în B.C. „Victoriabank” S.A., cod bancar VICBMD2X457, cod fiscal 1009609001477. Depunerea cererilor şi a documentelor se încheie cu 3 zile înainte de data licitaţiei. Înregistrarea participanţilor la licitaţie se încheie cu 10 min. înainte de începutul procedurii de licitaţie. Persoanei căreia i s-a retras cererea de participare la licitaţie, cu 3 zile înainte de data licitaţiei ori cea întîrziată la înregistrare pentru participare la licitaţie, i se va restitui acontul. Taxa de participare la licitaţie - 180,00 lei. Doritorii pot lua cunoştinţă de bunurile expuse la vînzare şi starea lor în zilele de luni, miercuri şi vineri ale fiecărei săptămîni, între orele 10.00-16.00, apelînd la organizatorul licitaţiei. În ziua licitaţiei persoana cîştigătoare va semna cu lichidatorul un proces-verbal care va avea valoare de contract. Pentru cîştigătorul licitaţiei acontul va fi inclus în preţul de cumpărare al bunurilor materiale, acontul celorlalţi participanţi va fi restituit. În cazul în care cîştigătorul va refuza să semneze procesul-verbal de adjudecare, el este privat de dreptul de a participa la această licitaţie, acontul nu i se va restitui, fiind inclus în masa debitoare a întreprinderii. Organizatorul licitaţiei – lichidatorul, GSM – 069132012.

S.A. „Seminţe Agro”, în proces de faliment, anunţă pentru data de 23.11. 2017, ora 11.00, licitaţia „cu strigare” a fabricii de prelucrare a seminţelor de porumb ce conţin construcţii, nr. cadastral 270122600201-40, reţele de comunicaţii inginereşti, instalaţii, drumuri, edificii şi utilaj folosit în procesul tehnologic. Preţul de start 18 638 227,80 lei. Pentru participarea la licitaţie ofertantul va depune o cerere la biroul administratorului pe str. Ivan Zaikin 60 şi va achita pe contul de acumulare acontul în mărime de 5% din preţul de start. La aceeaşi adresă se va putea lua cunoştinţă de paşaportul lotului. Se va considera cîştigător ofertantul ce a oferit cel mai mare preţ. Relaţii suplimentare la tel. 022290991. Termenul de depunere a cererilor de participare la licitaţie expiră pe data de 20.11. 2017, ora 17.30. S.A. „Seminţe Agro”, în proces de faliment, anunţă pentru data de 23.11.2017, ora 11.00, licitaţia „cu strigare” a transportului şi tehnicii agricole, 16 unităţi, şi anume: autocar PAZ-672, PAZ-3205, microbuz RAF 2203, autocamion GAZ- 52, 5307, 53, 31029, UAZ-469B, IJ-2715, IJ-2715,GAZ-53, remorcă T-p 5804A, 2PTS-4, tractor T16, Chevrolet CD 30903, distribuitor de apă APV-3. Preţul de start per total 177 025 lei. Bunurile pot fi vîndute şi separat. Pentru participarea la licitaţie ofertantul va depune o cerere la biroul administratorului pe str. Ivan Zaikin 60 şi va achita pe contul de acumulare acontul în mărime de 5% din preţul de start. La aceeaşi adresa se va putea lua cunoştinţă de paşaportul lotului. Se va considera cîştigător ofertantul ce a oferit cel mai mare preţ. Relaţii suplimentare la tel. 022290991. Termenul de depunere a cererilor de participare la licitaţie expiră pe data de 20.11. 2017, ora 17.30.

Lichidatorul S.R.L. „SUCCES M”, în proces de faliment, anunţă pentru data de 24.11.2017, ora 10.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Tighina 65, et. 2, licitaţia repetată „cu strigare” a bunurilor din masa debitoare a S.R.L. „SUCCES M”: construcţie comercială, nr. cadastral 0100417009, teren, nr. cadastral 0100417009.01, echipament tehnologic şi mobilă ca un singur lot (restaurantul „Lebăda Albă). Preţul lotului unic – 18 755 869,61 lei. Pentru a participa în cadrul licitaţiei, trebuie depuse: cererea de participare, buletinul de identitate (pentru persoane fizice), copia certificatului de înregistrare (pentru persoane juridice), împuterniciri pentru efectuarea tranzacţiei de vînzare-cumpărare, confirmarea achitării avansului în mărime de 5% din preţul lotului unic şi taxa de participare în mărime de 1000 lei. Cererile se depun pînă pe data de 20.11.2017, ora 16.00, pe adresa lichidatorului: mun. Chişinău, str. Tighina 65, et. 2. Înregistrarea participanţilor se finisează cu 10 minute înainte de începerea licitaţiei. Participanţii trebuie să transfere pe următorul cont de acumulare al lichidatorului: AA Vasiliev Ruslan, cont 225107162717, IBAN MD89EC000000225107162717, B.C. „EuroCreditBank” S.A., ECBMMD2X, avansul în mărime de 5% din preţul lotului unic şi taxa de participare în mărime de 1000 lei. Lichidator: 069257353.

S.R.L. „Vis Construct Grup” anunță pentru data de 23 noiembrie 2017, ora 12.00, desfășurarea licitaţiei „cu strigare”: lot nr. 1 - apartament tip mansardă nr. 144 A, situat în mun. Chișinău, str. Sucevița 41, prețul de start 131 174 lei; lot nr. 2 - apartament tip mansardă 122 A, situat în mun. Chișinău, str. Sucevița 41, prețul de start 131 174 lei; lot nr. 3 - apartament tip mansardă nr. 123 A, situat în mun. Chișinău, str. Sucevița 41, prețul de start 131 174 lei; lot nr. 4 - apartament tip mansardă nr. 129 A, situat în mun. Chișinău, str. Sucevița 41, prețul de start 131 174 lei; lot nr. 5 - apartament tip mansardă nr. 138 A, situat în mun. Chișinău, str. Sucevița 41, prețul de start 131 174 lei; lot nr. 6 – apartament tip mansardă nr. 142 A, situat în mun. Chișinău, str. Sucevița 41, prețul de start 131 174 lei; lot nr. 7 - apartament tip mansardă nr. 143, situat în mun. Chișinău, str. Sucevița 41, prețul de start 131 174 lei; lot nr. 8 - apartament tip mansardă nr. 144 A, situat în mun. Chișinău, str. Sucevița 41, prețul de start 131 174 lei; lot nr. 9 - apartament tip mansardă nr. 45 A, situat în mun. Chișinău, sector Centru, șos. Hîncești 22 B, prețul de start 791 803 lei; lot nr. 10 - apartament tip mansardă nr. 803 A, situat în mun. Chișinău, str. Maria Drăgan 2/1, prețul de start 504 927 lei. Pentru participarea la licitaţie ofertantul va depune o cerere la biroul administratorului, str. Ivan Zaikin 60, şi va achita pe contul de acumulare acontul în mărime de 5% din preţul de start și taxa pentru participare de 1000 lei. Modelul cererii de participare la licitație și numărul contului de acumulare pot fi primite pe adresa lichidatorului. La aceeaşi adresă se va putea lua cunoştinţă de paşaportul lotului. Se va considera cîştigător ofertantul ce a oferit cel mai mare preţ. Relaţii suplimentare la tel. 022290991. Termenul de depunere a cererilor de participare la licitaţie expiră cu 3 zile pînă la licitație.

Pe data de 27 noiembrie 2017, ora 11.30, mun. Chişinău, Piața Negruzzi 2, et. 17, sala de ședințe, va avea loc licitaţia “cu strigare” a următoarelor bunuri a patrimoniului O.P. „Klassica Force” S.R.L., în proces de faliment Nr. Denumirea bunului, anul producerii Nr. înmatr. Prețul, lei Lot Nr. Denumirea bunului, anul producerii Nr. înmatr. Prețul, lei 3 Chevrolet Trax, a.2013 C RG 305 148750 45 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 283 156700 6 Chevrolet Trax, a.2013 C RG 308 148800 47 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 285 157200 7 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 461 162450 48 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 286 155500 8 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 462 159850 51 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 289 157600 10 Chevrolet Trax,a.2014 C RH 465 160850 52 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 290 156100 11 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 466 157300 53 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 291 156800 12 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 467 161450 54 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 292 156550 15 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 470 159800 56 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 294 158050 17 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 472 163650 58 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 296 152650 18 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 473 163450 61 Chevrolet Orlando, a.2014 C RL 461 149950 19 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 474 158600 68 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 302 140300 20 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 475 160650 69 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 304 152105 21 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 476 165400 71 Chevrolet Orlando, a.2013 C RH 441 150950 22 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 477 160600 75 Chevrolet Trax, a. 2013 C RG 309 166100 23 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 478 161350 76 Chevrolet Trax, a. 2013 C RG 310 165500 24 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 479 162700 78 Chevrolet Trax, a. 2013 C RG 312 165100 25 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 480 163250 80 Chevrolet Trax, a. 2013 C RG 315 161200 29 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 260 155350 81 Chevrolet Trax, a. 2013 C RH 436 165600 34 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 265 155050 82 Chevrolet Trax, a. 2013 C RH 438 168300 35 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 266 154050 83 Chevrolet Trax, a. 2013 C RH 439 163750 36 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 267 157850 88 Chevrolet Trax, a. 2013 C RH 448 168150 37 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 268 155000 89 Chevrolet Trax, a. 2013 C RH 449 165300 38 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 276 151750 90 Chevrolet Trax, a. 2013 C RH 450 166500 39 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 277 152550 91 Chevrolet Trax, a. 2013 C RH 451 165400 40 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 278 134650 92 Chevrolet Trax, a. 2013 C RH 452 166400 43 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 281 154300 93 Chevrolet Trax, a. 2013 C RH 459 165350 44 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 282 154600 Pentru participarea la licitaţie, este necesar a prezenta: cererea; buletinul de identitate pentru persoanele fizice; copia certificatului de înregistrare al întreprinderii pentru persoanele juridice; procura pentru efectuarea tranzacţiilor de vînzare-cumpărare; dispoziţia de plată a acontului. Acontul – 10% din suma lotului se depune la „Klassica Force” S.R.L., c/f 1013600029998, c/d MD33VI000002224817910MDL, B.C. „Victoriabank” S.A., fil. nr. 17 Chișinău. Înregistrarea cumpărătorilor se termină cu 3 zile înainte de data licitaţiei. Organizatorul licitaţiei: lichidatorul O.P. „Klassica Force” S.R.L. Pentru informaţii suplimentare adresaţi-vă la nr. de tel. 069182195. De asemenea, sînt expuse spre vînzare: pistoale: Makarov, TT, Viking, Baikal: preț de la 2500 – 5500 lei, comercializare prin intermediului magazinului specializat Î.S. „Pulbere”; veste antiglonț: 2250 lei; girofare: 1350 – 2025 lei; girofar – 8100 lei; bastoane de cauciuc: 40 – 180 lei; huse pistoale: 70 – 125 lei; port spray-uri: 40 – 63 lei; videoregistratoare X3000Б: 405 – 550 lei; alte materiale și bunuri.

Lichidatorul „Dumbrava-Nord” S.R.L., în procedură de faliment, anunţă pentru data de 24.11.2017, ora 12.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Ion Inculeţ 105/2, of. 1, se va desfăşura licitaţia „cu strigare” repetată de comercializare a bunurilor „Dumbrava-Nord” S.R.L., în procedură de faliment, după cum urmează: Nr. lot Adresa Obiectul Cod cadastral Suprafaţa, m.p./ha Valoarea de piaţă, lei 7 mun. Bălţi, str. Feroviarilor 72 4 clădiri + terenul aferent 0300101.134. – 01; 02; 03; 04; 30,0; 109,1; 65,6; 125,9; 1,0253 ha 3 533 050 mun. Bălţi, str. Feroviarilor 60 calea ferată + terenul aferent 0300101.424.01; 0300101.424 384,3; 0,0949 ha mun. Bălţi, str. Feroviarilor 72 calea ferată + terenul aferent 0300101.447 0,0738 ha mun. Bălţi, str. Feroviarilor 60 calea ferată + terenul aferent 0300101.542.01; 0300101.542 50,1; 0,0149 ha mun. Bălţi, str. Feroviarilor f/n calea ferată 0300101.545.01 80 mun. Bălţi, str. Feroviarilor 72 Cisterne de metal - (5t - 1 un.; 7t - 6 un.; 50t - 1 un.; 10t - 2 un.; 8 t - 2 un.) 8 mun. Bălţi, str. Feroviarilor 60 calea ferată + terenul aferent 0300101.539.01; 0300101.539 413,6; 0,0982 ha 15 976 615 mun. Bălţi, str. Feroviarilor f/n calea ferată 0300101.544.01 55 mun. Bălţi, str. Feroviarilor 139 calea ferată + teren aferent 0300102.384.01; 0300102.384 564,6; 0,1119 ha mun. Bălţi, str. Feroviarilor 133 teren aferent 0300102.268 0,0806 ha mun. Bălţi, str. Feroviarilor 133 teren aferent + 40% din şopron 0300102.335 0,0686 ha mun. Bălţi, str. Feroviarilor 131 1 clădire (demolată) + teren aferent + 60% din şopron 0300102.060.01; 0300102.060 340,1; 0,1345 ha mun. Bălţi, str. Feroviarilor 139 19 clădiri + teren aferent, grindă de macara 1.5t - 2 buc., cisternă anti-incendiară pe roţi 5t, transformator electric 600 kvt, cîntar auto mecanic 30t, cîntar auto electronic 60t, chioşc staţia de alimentare cu petrol cu coloane, chioşc din metal staţia de alimentare cu petrol, şură (construcţie metalică) cca 150 m2, cîntar, cisternă de metal (antiincendiară subterană) 10t, compresor electric 37 kwt - 5 buc., instalație de pregătire a betonului, silozuri p/u ciment 50t - 4 buc., macara cu grindă pe şenile КК 12,5 t, nr.11318, ferăstrău cu lentă „Ясень” - 5 buc., ferăstrău circular p/u lemn - 4 buc., strung de retezat capetele - 4 buc., plug ПЛH-3-35, motor p/u piese de schimb DAF, pînze p/u ferăstrăul cu lentă – 109 buc., strung de ascuţit pânze – 9 buc., strung şmirghel – 4 buc., strung de găurit – 3 buc., instalaţie de sudat pînze Fulgor, ferăstrău electric, ferăstrău cu lentă „Ясень” – 2 buc., malaxor p/u beton – 4 buc., strung de spart buturugi, aparat de sudat electric, aparat de sudat cu gaz, strung p/u lemn „Умка” – 2 buc., strung p/u tîmplărie VD1100N, nr. 580607, aparat de șlefuit Korvet, aparat de șlefuit, strung de rabotat ФСШ 1А, nr. 4310, strung de rabotat ФС 1, nr. 582, strung de găurit ВС-410, antebrăzdar electric – 3 buc., ferăstrău circular p/u lemn, strung reismus СРМ-4, strung reismus СРМ-5, strung de retezat capetele – 2 buc., ferăstrău cu lentă, strung multifuncțional. 0300102.317.01 - 19; 0300102.317 9206,7; 3,3655 ha 9 1 clădire + teren aferent 0300102.031.01; 0300102.031 898,2; 0,4705 ha 1 556 040 mun. Bălţi, str. Feroviarilor 131 1 clădire + teren aferent 0300102.314.01; 0300102.314 358,0; 0,2886 ha 10 or. Rîşcani, str. Independenţei 142/E 3 clădiri (una demolată) 7101114.014.03 - 05 55,5; 28,8; 40,5; 9 585 11 MERCEDES 410 D Vagon BLCF 091 19 125 13 FORD TRANZIT Vagon BLAW 166 2 210 16 MAZ 5334 Automacara BLCF 513 45 080 17 ZIL 431412 Automacara BLAN 577 38 330 18 MAZ 543240 2120 Autotractor BLCL 441 26 300 26 SAZ 350701 Basculantă BLCL 458 14 460 27 SAZ 3507 Basculantă BLAK 779 15 960 28 GAZ SAZ 350701 Basculantă BLCL 918 14 550 29 GAZ SAZ 3507 Basculantă BLAN 697 12 870 Nr. 390–395 (6313–6318) 10 noiembrie 2017 182 www.monitorul.md 33 MERCEDES 709 D Furgon BLCO 617 41 570 34 VOLKSWAGEN GOLF Hatchback BLBV 669 5 970 35 VOLKSWAGEN GOLF Furgon BLBV 673 6 030 63 ZIL 130 Benă BLCM 609 4 745 67 MAN 18.463FLS TGA4 Autotractor BLDN 007 104 475 68 Semiremorcă KOGEL SNC 024 Benă BL007 DN 45 120 69 DAF TE 95XF Autotractor BLDN 004 143 940 70 Semiremorcă KRONE SDP27 Benă BL004 DN 37 175 71 DAF TE 95XF Autotractor BLDN 003 109 620 72 Semiremorcă KRONE SDP27 Benă BL003 DN 37 170 73 DAF TE 95XF Autotractor BLDN 002 104 985 74 Semiremorcă KRONE SDP27 Benă BL002 DN 37 175 75 Autocamion MERCEDES 817 Benă BLDN 008 105 100 Pentru a participa la licitaţie, trebuie achitată taxa de participare la licitaţie – 500 lei pentru persoanele fizice, 1000 lei pentru persoanele juridice şi acontul în mărime de 20% din preţul iniţial al lotului la următoarele date bancare: B.C. „FinComBank” S.A., cod bancar FTMDMD2X848, cod IBAN MD37FT222490400000241498, beneficiar: „Dumbrava Nord” S.R.L., cod fiscal 1003602001063. Cererile se depun la oficiul lichidatorului, pe adresa: mun. Chişinău, str. Ion Inculeţ 105/2, of. 1, cu anexarea obligatorie a următoarelor acte: actul de identitate al participantului; pentru persoanele juridice - copia certificatului de înregistrare al întreprinderii, extrasul din Registrul persoanelor juridice şi al întreprinzătorilor individuali, procura pentru dreptul de participare la licitaţie, actul bancar de confirmare a achitării acontului şi taxei de participare. Depunerea cererilor şi a documentelor se încheie cu 3 zile înainte de data licitaţiei. Înregistrarea participanţilor la licitaţie se va efectua în ziua desfăşurării licitaţiei între orele 11.30 – 11.50. Participanţii care au întîrziat nu se admit la licitaţie. Informaţii suplimentare cu privire la posibilitatea de a examina bunurile la tel. +37379771751.