BC ''BANCA SOCIALĂ'' SA În proces de lichidare/ Licitație publică 28.11.2017

B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare anunţă pentru data de 28.11.2017, ora 11-00 desfăşurarea licitaţiei „cu strigare” de vînzare a următoarelor bunuri:

Lot nr.1 – Construcţie comercială cu suprafaţa la sol 119,4 m.p. și suprafața totală 382,8 m.p., inclusiv bunuri mobile instalate (nr. cadastral 3601109.279.01)  şi construcţie accesorie cu nr. cadastral 3601109.279.02 cu suprafaţa la sol 8,2 m.p., amplasate pe adresa: or. Drochia, bul. Independenţii 28a.
Preţul iniţial – 2 164 958 lei. (BS093)

Lot nr.2 – ½ construcției cu suprafața la sol 690,0 m.p. și cu suprafața totală ocupată de către bancă 416,2 m.p. (nr. cadastral 6701205.090.01) inclusiv bunuri mobile instalate,  garaj cu suprafața 25,9 m.p. cu  nr. cadastral 6701205.090.02 și 1/3 terenului aferent cu suprafața 0,318 ha (nr. cadastral 6701205.090), amplasate pe adresa or. Rezina, str. Mihai Eminescu, 2.
Prețul inițial – 1 777 823 lei. (BS098)

Lot nr.3 – 1/3 încăperii administrative cu suprafața 532,2 m.p. (nr. cadastral 5301206.080.01.001), încăpere cu suprafața 49,9 m.p. (nr. cadastral  5301206.080.01.002),  încăpere cu suprafața 107,6 m.p. (nr. cadastral 5301206.080.01.003), încăpere cu suprafața 107,4 m.p. (nr. cadastral 5301206.080.01.006), inclusiv bunuri mobile instalate, amplasate pe adresa or. Hîncești, str. M.Hîncu 120. 
Prețul inițial – 1 731 886 lei. (BS056)

Lot nr.4 – Încăpere locativă (apartament cu 1 odaie) cu suprafața 17,3 m.p., nr. cadastral - 9602217.178.01.074,  amplasată pe adresa UTA Gagauzia, or. Ceadîr-Lunga, str. K. Marx, 13, ap.74.
Preţul iniţial – 43 985 lei. (BS041)

Lot nr.5 – Casă de locuit individuală cu suprafaţa la sol 174,4 m.p. şi cu suprafaţa totală 307,3 m.p. (nr. cadastral 5501203.087.01) şi  teren aferent cu suprafaţa 0,1361 ha (nr. cadastral 5501203.087), amplasate pe adresa or. Ialoveni, str. Alexandru Cristea, 9.
Preţul iniţial – 3 524 755 lei. (BS137)

Lot nr.6 – Teren agricol (nr. cadastral – 3444105.044) cu suprafaţa 12,6579 ha, construcţie (nr. cadastral 3444105.044.01) cu suprafaţa 318,2 m.p., construcţie (nr. cadastral 3444105.044.02) cu suprafaţa 102,9 m.p., construcţie (nr. cadastral 3444105.044.03) cu suprafaţa 499,8 m.p., construcţie (nr. cadastral 3444105.044.04) cu suprafaţa 79,8 m.p., construcţie (nr. cadastral 3444105.044.05) cu suprafaţa 528,2 m.p., construcţie (nr. cadastral 3444105.044.06) cu suprafaţa 109,9 m.p., construcţie (nr. cadastral 3444105.044.07) cu suprafaţa 63,0 m.p., amplasate pe adresa r-nul Donduşeni, com. Teleşeuca, extravilan.
Preţul iniţial – 421 592 lei. (BS122)

Lot nr.7 – Teren agricol (nr. cadastral – 3444110.009) cu suprafaţa 5,373 ha, construcţie (nr. cadastral 3444110.009.01) cu suprafaţa 935,4 m.p., construcţie (nr. cadastral 3444110.009.02) cu suprafaţa 1575,8 m.p., construcţie (nr. cadastral 3444110.009.03) cu suprafaţa  964,2 m.p., construcţie (nr. cadastral 3444110.009.04) cu suprafaţa 154,7 m.p., construcţie (nr. cadastral 3444110.009.05) cu suprafaţa  627,2 m.p., construcţie (nr. cadastral 3444110.009.06) cu suprafaţa 216,0 m.p., construcţie (nr. cadastral 3444110.009.07) cu suprafaţa 350,8 m.p., amplasate pe adresa r-nul Donduşeni, com. Teleşeuca, extravilan.
Preţul iniţial – 1 187 500 lei.
(BS124)

Lot nr.8 – Teren pentru construcţii (nr. cadastral 0131129.556) cu suprafaţa 0,0602 ha, amplasat pe adresa mun. Chişinău, or. Codru, str. Mioriţa, sect. 250.
Preţul iniţial – 331 750 lei. (BS125)

Lot nr.9 – Complexul de producere: construcţii cu suprafaţa la sol 1887,0  m.p. şi cu suprafaţa totală 3200,3 m.p.,teren cu suprafaţa 0,711 ha (nr. cadastrale  – 0100308.120.(01-03)) şi utilaj tehnologic pentru prelucrarea cărnii şi producerea mezelurilor, amplasate pe adresa: mun. Chişinău, str. Industrială, 27.
Preţul iniţial
18 889 479 lei. (BS144)

Lot nr.10 – Сonstrucţie cu suprafaţa la sol 357,8 m.p. şi cu suprafaţa totală 573,5 m.p. (nr. cadastral 4339000.057.01), amplasată pe adresa: r-nul Făleşti, com. Işcălău, s. Işcălău.
Preţul iniţial – 146 653 lei. (BS111)

Lot nr.11 Încăpere comercială, suprafaţă 638,6 m.p. (nr. cadastral 4339000.031.01.002), şi construcţie – garaj, suprafaţa 92,6 m.p. (nr. cadastral – 4339000.031.02), amplasate pe adresa: r-nul Făleşti, com. Işcălău, s. Işcălău.
Preţul iniţial – 145 954 lei. (BS112)

Lot nr.12 – Construcţie cu nr. cadastral 9603201.528.02 cu suprafaţa 860,8 m.p.; construcţie cu nr. cadastral 9603201.528.05 cu suprafaţa 455,3 m.p.; construcţie cu nr. cadastral 9603201.528.06 cu suprafaţa 17,9 m.p. şi teren cu nr. cadastral 9603201.528 cu suprafaţa 1,1894 ha, amplasate pe adresa UTA Găgăuzia, or. Vulcăneşti, str. Lenina, 1a.
Preţul iniţial – 416 800 lei. (BS118)

Lot nr.13 – Construcţie de sănătate (asistenţă socială) cu suprafaţa la sol 141,1 m.p. şi cu suprafaţa totală 389,6 m.p., nr. cadastral 4101208.254.01 şi teren aferent cu suprafaţa 0,0472 ha, nr. cadastral 4101208.254, amplasate pe adresa r-nul Edineţ, or. Edineţ, str. Independenţei, 39/a.
Preţul iniţial – 1 543 275 lei. (BS116)

Lot nr.14 Construcţie (nr. cadastral 4373105.109.01) cu suprafaţa la sol 158,6 m.p., construcţie (nr. cadastral 4373105.109.02) cu suprafaţa la sol 243,9 m.p., construcţie (nr. cadastral 4373105.109.03) cu suprafaţa la sol 1617,4 m.p., construcţie (nr. cadastral 4373105.109.04) cu suprafaţa la sol 596,5 m.p., construcţie (nr. cadastral 4373105.109.05) cu suprafaţa 83,1 m.p., construcţie (nr. cadastral 4373105.109.06) cu suprafaţa 1586,3 m.p., construcţie (nr. cadastral 4373105.109.07) cu suprafaţa 8,1 m.p., construcţie (nr. cadastral 4373105.109.08) cu suprafaţa 28,1 m.p., construcţie (nr. cadastral 4373105.109.09) cu suprafaţa la sol 10,5 m.p. şi teren cu nr. cadastral 4373105.109 cu suprafaţa 1,836 ha, amplasate pe adresa or. Făleşti, str. Iaşi, 1.
Preţul iniţial – 1 651 011 lei. (BS151)

Lot nr.15 – Complexul imobiliar: construcțiile cu nr. cadastrale 0300212.009.01-05, 0300212.017.01-02 cu suprafața la sol conform registrul bunurilor imobile 11 043,6 m.p. și cu suprafața totală 10 943,2 m.p., teren cu nr. cadastral 0300212.009 cu suprafața 1,6957 ha, teren cu nr.cadastral 0300212.017 cu suprafața 1,0621 ha, amplasate pe adresa mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare și Sfînt, 170.
Preţul iniţial – 18 160 200 lei. (BS006)

Lot nr.16 Trei terenuri agricole: teren cu suprafaţa 25,06 ha cu nr. cadastral – 8512135.001, teren cu suprafaţa 7,6128 ha cu nr. cadastral – 8512136.185, teren cu suprafaţa 2,6197 ha cu nr. cadastral – 8512136.186; amplasate pe adresa: r-nul Ştefan Vodă, s. Antoneşti extravilan.
Preţul iniţial
– 807 003 lei. (BS099)

Lot nr.17 – Generator diesel FG Wilson P 135 – 1996 anul producerii, nr. B4895A/001, capacitatea 108 kw.
Preţul iniţial –  85 677 lei. (BS160)

Lot nr.18 – Încapere locativă (apartament cu 3 odăi), suprafaţa – 72,5 m.p.,  nr. cadastral – 0100404.163.01.052, amplasată pe adresa mun. Chișinău, str. Iazului, 72/1 ap. 52.
Prețul inițial – 849 000 lei. (BS162)

Lot nr.19  – Încapere locativă (apartament cu 2 odăi), suprafaţa – 53,2 m.p.,  nr. cadastral – 0100417.292.01.005, amplasată pe adresa mun. Chișinău, str. Colina Pușkin, 13a, ap. 5. Prețul inițial – 740 000 lei. (BS163)

 

Condiţiile pentru participare la licitaţie: 1) Cerere 2) Dovadă achitării acontului în mărime de 10 % din preţul iniţial, şi taxei de participare în mărime de 50 lei pentru loturi cu preţ pînă la 100000 lei, 100 lei pentru loturi cu preţ de la 100000 lei pînă la 1000000 lei şi 500 lei pentru loturi cu preţ mai mare de 1000000 lei, 3)Document de identitate, extras de la C.Î.S., procura specială autentificată notarial. Rechizitele bancare: Beneficiar: BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare, Codul IBAN: MD68NB000000000035269703, Codul fiscal: 1002600035719, BIC: NBMDM2X, Prestatorul Beneficiar: Banca Naţională a Moldovei. Termenul limită pentru depunerea cererilor de participare este data de 27.11.2017, ora 16-00. Înregistrarea participanţilor se încheie cu 10 min. înainte de începutul licitaţiei. Licitaţia va avea loc la oficiul al B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare pe adresa: mun. Chişinău, str. V. Pîrcalab, 55. Informaţii suplimentare la tel 068 88 18 18, cuznetov@socbank.md – şef al Secţiei Realizarea Activelor  B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare Iurii Cuzneţov www.bancasociala.md, vzaloge.md.