EXTRAS din MO 03.11.2017

Pe data de 21.11.2017, ora 11.00, pe adresa: or. Ungheni, str. Naţională 17, va avea loc licitaţia de comercializare „cu strigare” a patrimoniului F.P.C. „Speranţa MD” S.A., în proces de insolvabilitate: încăperi nelocative, nr. cadastrale 9201106.607.01 – 39,94%, preţul iniţial 5 194 125,00 MDL. Sînt admişi ca participanţi la licitaţie: persoane fizice sau juridice din Republica Moldova, precum şi persoane juridice sau fizice străine. Participanţii la licitaţie vor depune cererea în forma stabilită, la care se anexează obligatoriu: copia actului de identitate al participantului; pentru persoanele juridice – copia certificatului de înregistrare al întreprinderii, extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali, procura pentru dreptul de efectuare a tranzacţiilor, actul bancar de confirmare a depunerii unui acont de 10% din preţul iniţial de vînzare al lotului. Taxa de participare pentru persoane fizice – 500 lei, pentru persoane juridice – 1000 lei. Acontul se va transfera la contul de decontare: F.P.C. „Speranţa MD” S.A., în proces de insolvabilitate, c.f. 1003609007053, cod IBAN MD61AG000000022511510194, B.C. „Moldova Agroindbank” S.A. Achitarea lotului procurat se va face în termen de 10 zile după adoptarea deciziei Comisiei de licitaţie privind stabilirea cîştigătorului lotului. Termenul-limită de depunere a actelor este data de 17.11.2017, ora 17.00. Relaţii la tel. 069308372

Administratorul insolvabilităţii al S.R.L. „Tectonic” anunţă pentru data de 17.11.2017, ora 15.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Armenească 41 D, desfăşurarea licitaţiei „cu reducere” de vînzare a următoarelor bunuri: utilaj tehnologic pentru reproducerea şi sacrificarea păsărilor şi bunurile imobile 8701202.336.048701202.336.038701202.336.018701202.336.028701202.336.058701202.327.138701202.327.14, ca un complex patrimonial unic la preţul de start în mărime de 660 885,10 lei. Bunurile nominalizate se află pe adresa: or. Taraclia, str. Pervomaiscoe. Pentru participarea la licitaţie trebuie depuse, la sediul lichidatorului, nu mai tîrziu de data de 14.11.2017: cererea, certificatul de înregistrare, extrasul din Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor, actul ce confirmă dreptul de a efectua tranzacţii, documentele de constituire, actele care confirmă achitarea taxei de participare în mărime de 100 lei şi a acontului în mărime de 10% din preţul iniţial pe datele bancare: c/f 44288015, MD94MO2224ASV90357277100, B.C. „Mobiasbancă – Groupe Societe Generale” S.A., BIC MOBBMD22. Informaţii suplimentare la tel. 069249269.Lichidatorul S.R.L. „ŞEVŢOV-SERVERS” anunţă pentru data de 17.11.2017, ora 15.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Bucureşti 23 A, of. 1-2, desfăşurarea licitaţiei „cu reducere” a patrimoniului S.R.L. „ŞEVŢOV-SERVERS”: lotul nr. 1 - bunuri imobile din s. Piatra Albă, com. Mileştii Mici, r-nul Ialoveni, nr. cadastral 5521212.168 (suprafaţa totală 0,1305 ha), nr. cadastral 5521212.168.01 (suprafaţa totală 410,70 m.p.), preţul maxim de vînzare al lotului 1281218,00 MDL, pasul de reducere a preţului – 34 719,80 MDL, limita la care poate fi redus preţul – 934 020,00 MDL. Ca participanţi la licitaţie sînt admise: persoane fizice și persoane juridice. Participanţii la licitaţie vor depune cererea în formă stabilită, la care se anexează obligatoriu: copia actului de identitate al participantului; pentru persoanele juridice - copia certificatului de înregistrare al întreprinderii, extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, procura de reprezentare, copia actului de identitate al reprezentantului, actul bancar de confirmare a depunerii unui acont în sumă de 128121,80 MDL, actul bancar de confirmare a achitării costului biletului de participare în sumă de 1000 lei. Contul de decontare pentru transferarea acontului şi a costului biletului de participare: beneficiar A. A. „Dogot Constantin”, c/f 44202014, IBAN MD89PR002251177346001498, B.C. „ProCredit Bank” S.A., PRCBMD22. Termenul-limită de depunere a actelor este data de 14.11.2017, ora 15.00. Examinarea obiectelor expuse la vînzare se efectuează zilnic la locul lor de amplasare. Informaţii suplimentare la tel. 069220116.Pe data de 14.11.2017, ora 13.30, pe adresa: or. Drochia, str. Ghica Vodă 7, se vor desfăşura licitaţiile repetate „cu strigare” la care vor fi expuse spre vînzare bunurile întreprinderilor, aflate în proces de insolvabilitate: S.R.L. „Pirvencol”, în proces de faliment, s. Zguriţa, r-nul Drochia: - lotul nr. 1 - complex de producere, situat în or. Drochia, str. Gudanov 51, ca lot patrimonial unic: bloc administrativ, nr. cadastral 3601104.168.01, S-330,9 m. p.; subsol, S=330,9 m. p., secţia de prelucrare primară a lînii, S=1225,1 m. p.; anexă S=617,1 m. p.; cazangerie, S=126,6 m. p.; fîntînă arteziană; teren aferent, nr. cadastral 3601104.168, S=0,0692 ha; utilaj tehnologic conform listei. Preţul de start 3 609 754,20 lei; - lotul nr. 2 - lot patrimonial unic: obiect comercial, nr. cadastral 3642208.007.049.01, S=216 m. p., situat în s. Zguriţa, r-nul Drochia; teren aferent, nr. cadastral 3642208.007.049, S=0,06 ha, preţul de start 142 202,0 lei. - lotul nr. 3 – moară PCABM-7C, moară P6 AMM, utilaj tehnologic conform listei, situate în s. Zguriţa, r-nul Drochia, preţul de start 272 693,70 lei. S.R.L. „Moara Spicului”, s. Zguriţa, r-nul Drochia: - clădirea morii, număr cadastral 3642202.063.03, suprafaţa 487,0 m. p., clădirea depozitului, nr. cad. 3642202.063.02, suprafaţa 60,0 m. p.; clădirea laboratorului, nr. cad. 3642202.063.01, suprafaţa 55,1 m. p., situate în s. Zguriţa, r-nul Drochia, utilaj pentru producerea făinii de grîu, utilaj pentru producerea făinii de porumb, preţul de start 272 484,0 lei; - maşină de recoltat sfeclă MRS-6, preţul de start 7998,0 lei; - maşină pentru strîns şi încărcat sfeclă - 10 660,0 lei. Pentru participare la licitaţie este necesar a prezenta: cererea, copia certificatului de înregistrare pentru persoanele juridice, copia buletinului - pentru persoanele fizice, procura pentru efectuarea tranzacţiilor de vînzare-cumpărare, dispoziţia de plată a acontului în mărime de 10% din preţul de start al obiectului. Informaţii suplimentare la tel. 069143893.Lichidatorul S.R.L. „Grinvitas”, în proces de faliment, anunţă pentru data de 17.11.2017, ora 14.00, pe adresa: mun. Chișinău, bd Dacia 55, desfăşurarea licitaţiei „cu reducere” privind vînzarea patrimoniului debitorului S.R.L. „Grinvitas”, în proces de faliment, şi anume: Lot 1 - teren pentru construcţii, nr. cadastral 3436211010, suprafaţa 0,286 ha, din r-nul Soroca, s. Rudi, preţul de start 78 239,48 lei; construcţie-depozit, nr. cadastral 3436211010.01, suprafaţa 1153,5 m. p., din r-nul Soroca, s. Rudi, preţul de start 1 321 362,31 lei; lot 2 - teren neproductiv, nr. cadastral 9602206058, suprafaţa 0,535 ha, din UTA Găgăuzia, or. Ceadîr-Lunga, str. Bugeacului 18, preţul de start 247 447,87 lei; construcţie-depozit, nr. cadastral 9602206058.01, suprafaţa 1808 m. p., din UTA Găgăuzia, or. Ceadîr-Lunga, str. Bugeacului 18, încăperi nelocative, nr. cadastral 9602206058.01.001, suprafaţa 280,8 m. p., din UTA Găgăuzia, or. Ceadîr-Lunga, str. Bugeacului 18, preţul de start 2 399 366,57 lei; construcţie comercială, prestarea serviciilor, nr. cadastral 9602206058.02, suprafaţa 134 m. p., din UTA Găgăuzia, or. Ceadîr-Lunga, str. Bugeacului 18, preţul de start 355 658,36 lei; lot 3 - teren agricol, nr. cadastral 3434108479, suprafaţa 0,1512 ha, din r-nul Donduşeni, s. Pocrovca, preţul de start 56 468,47 lei; construcţie comercială, prestarea serviciilor, nr. cadastral 3434108479.01, suprafaţa 108,2 m. p., din r-nul Donduşeni, s. Pocrovca, preţul de start 786 917,62 lei; lot 4 - teren agricol. nr. cadastral 3434108452, suprafaţa 0,2744 ha, din r-nul Donduşeni, s. Pocrovca, preţul de start 126 821,10; construcţie comercială, prestarea serviciilor, nr. cadastral 3434108452.01-05, suprafaţa totală 792,6 m. p., din r-nul Donduşeni, s. Pocrovca, preţul total de start 4 059 297,72 lei; teren agricol, nr. cadastral 3434108447, din r-nul Donduşeni, s. Pocrovca, preţul de start 16 234,38 lei; teren agricol, nr. cadastral 3434108448, din r-nul Donduşeni, s. Pocrovca, preţul de start 16 153,8 lei; teren agricol, nr. cadastral 3434108475, din r-nul Donduşeni, s. Pocrovca, preţul de start 36 005,99 lei; teren agricol, nr. cadastral 3434108476, din r-nul Donduşeni, s. Pocrovca, preţul de start 15 858 lei; teren agricol, nr. cadastral 3434108477, din r-nul Donduşeni, s. Pocrovca, preţul de start 8063,6 lei; lot 5 - teren pentru construcţii, nr. cadastral 4102106052, suprafaţa 0,0787 ha, din r-nul Edineţ, or. Cupcini, str. Alexei Mateevici 5, preţul de start 33 863,7 lei; construcţie depozit, nr. cadastral 410210605201, suprafaţa 332,7 m. p., din r-nul Edineţ, or. Cupcini, str. Alexei Mateevici 5, preţul de start 151 302,68 lei; lot 6 – construcţie-garaj, nr. cadastral 344411003201, suprafaţa 121 m. p., din r-nul Donduşeni, s. Teleşeuca, preţul de start 4821,01 lei; lot 7 - autocamion VOLVO FIO, nr. de înmatriculare CEV 308, anul producerii 1990, tip combustibil-motorină, capacitatea motorului 10500 cm. cub., preţul de start 59 448,49 lei; lot 8 - furgon Volksvagen Transporter, nr. de înmatriculare CMM 980, anul producerii 2000, tip combustibil motorină, capacitatea motorului 2461 cm. cub., preţul de start 27 552,37 lei; lot 9 - camion MAN 18430, nr. de înmatriculare CLB 204, anul producerii 1996, capacitatea motorului 6595 cm. cub., preţul de start 61 543,07 lei. Doritorii de a participa la licitaţie urmează să prezinte pînă pe data de 15.11.2017, următoarele acte: cererea; actul de identitate al persoanei cumpărătorului și împuternicirile reprezentantului; documentul bancar ce confirmă depunerea acontului de 5% din preţul iniţial de vînzare al lotului. Costul biletului de participare - 500 lei pentru persoanele fizice, 1000 lei pentru persoanele juridice. Organizatorul licitaţiei: lichidatorul. Relaţii la tel. 069944084.S.R.L. „Conuc Com”, în procedură de faliment, anunță pentru data de 16.11.2017, ora 10.00, în mun. Chișinău, bd Decebal 76, of. 1009, organizarea licitației repetate „cu strigare” pentru vînzarea bunului imobil, nr. cadastral 1001204.032.01, suprafața la sol 317,7 m.p. și a terenului, nr. cadastral 1001204.032, suprafața 0,1323 ha, amplasate în or. Anenii Noi, str. Chişinăului 44 B. Prețul inițial 184 495,32 lei. Acontul – 10% din valoarea bunului expus la licitație. Pasul de ridicare – 10% din valoarea bunului. Taxa de participare – 100,00 lei pentru persoanele fizice și 200,00 lei pentru persoanele juridice. Pentru participare la licitaţie se vor depune: cererea, copia buletinului de identitate (pentru persoanele fizice), copia certificatului înregistrării de stat, copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice, copia buletinului de identitate al administratorului (pentru persoanele juridice), procura specială pentru participarea la licitație, dovada achitării acontului. Actele se depun în copii autentificate corespunzător la adresa lichidatorului: mun. Chișinău, bd Decebal 76, of. 1009. Depunerea cererilor şi a documentelor se încheie cu 3 zile înainte de data licitaţiei. Sumele indicate se vor depune pe contul de acumulare al lichidatorului IBAN: MD07EN000000222498721858, deschis în B.C. „ENERGBANK” S.A. Chişinău, c/b ENEGMD22858, c/f 2000042188917, beneficiar Mazur Anna. Informații suplimentare la tel. 069392160.

C.C. „Camelia” S.A. anunță pentru data de 21.11.2017, ora 11.00, desfășurarea licitației de vînzare a următoarelor bunuri: construcție comercială (nr. cadastral 0100413.196.01), suprafața la sol 1273,2 m.p., suprafața totală 2361,6 m.p., teren (nr. cadastral 0100413.196), suprafața 0,1274 ha; construcție comercială (nr. cadastral 0100413.249.01), suprafața la sol 265,6 m.p., suprafața totală 605,2 m.p., teren (nr. cadastral 0100413.249), suprafața 0,0286 ha, amplasate pe adresa: mun. Chișinău, bd Moscova 11/1. Prețul inițial 108 460 000 lei. Condițiile pentru participare la licitație: 1) cererea; 2) dovada achitării acontului în mărime de 10% din prețul inițial și a taxei de participare în mărime de 500 lei; 3) documentul de identitate, extrasul de la C.Î.S., procura specială autentificată notarial. Bunurile sînt gajate în favoarea B.C. „Banca Socială” S.A., în proces de lichidare, și se vînd sub controlul băncii. Datele bancare: beneficiar: C.C. „Camelia” S.A., c/f 1003600020189, TVA 0600952, IBAN MD67ML000000002251629373, B.C. „Moldindconbank” S.A., fil. Invest, MOLDMD2X329. Termenul-limită pentru depunerea cererilor de participare este data de 20.11.2017, ora 16.00. Înregistrarea participanților se încheie cu 10 min. înainte de începutul licitației. Licitația va avea loc în incinta C.C. „Camelia” S.A., pe adresa: mun. Chișinău, bd Moscova 11/1, tel. 069116496, 067563044.Lichidatorul S.R.L. „Aurelia Brno”, în proces de faliment, anunţă pentru data de 17.11.2017, ora 13.30, pe adresa: mun. Chișinău, bd Dacia 55, desfăşurarea licitaţiei „cu strigare” privind vînzarea patrimoniului debitorului S.R.L. „Aurelia Brno”, în proces de faliment, şi anume: lot. 1 – teren, nr. cadastral 0100404.439, suprafaţa 0,487 ha, pentru construcţii: construcţie - depozit şi oficii, nr. cadastral 0100404.439.01, suprafaţa 3208,2 ha; teren, nr. cadastral 0100404.440 - 1/2 cotă-parte, suprafaţa 0,088 ha, pentru construcţie; utilajul complexului, situate în mun. Chișinău, str. Ankara 6, preţul de start 17 575 398 lei; lot. 2 - remorcă CNOT 71 TT, Y797IT000CAB65087, preţul de start 33 902 lei; lot. 3 - remorcă CNOT 71 TT, Y7971T000CAB65088, preţul de start 33 902 lei; lot. 4 - remorcă CNOT 71 TT, Y797IT000CAB65089, preţul de start 33 902 lei; lot. 5 - remorcă CNOT 71 TT, Y797IT000CAB65062, preţul de start 33 902 lei. Vînzarea prin negocieri directe a 5189 sticle de vodcă „Staraia Marca” 0,5 l, angro la preţul de 45 lei/sticla. Doritorii de a participa la licitaţie urmează să prezinte pînă pe data de 15.11.2017 următoarele acte: cererea: actul de identitate al persoanei cumpărătorului și împuternicirile reprezentantului; documentul bancar ce confirmă depunerea acontului de 10% din preţul iniţial de vînzare al lotului. Costul biletului de participare - 500 lei pentru persoanele fizice, 1000 lei pentru persoanele juridice. Organizatorul licitaţiei: lichidatorul. Relaţii la tel. 069944084.