EXTRAS din MO 06.10.2017

Pe data de 16.10.2017, ora 12.00, pe adresa: mun. Chișinău, bd Decebal 139 B, of. 305, va avea loc licitația repetată „cu strigare” de vînzare a masei debitoare a S.R.L. „Grinvitas-Nord”, în proces de lichidare. La licitație se expun:

Lotul 1 - teren pentru construcții, nr. cadastral 5521212.174, construcție nefinisată, nr. cadastral 5521212.174.01, situat în r-nul Ialoveni, s. Piatra Albă, prețul 1 670 009,00 lei.

Lotul 2 - Mercedes Atego 815, prețul 220 583,00 lei.

Pentru participare la licitație, doritorii vor vira acontul în mărime de 10% la contul S.R.L. „Grinvitas-Nord”: c.f. 1004604005718, B.C. „Moldova Agroindbank” S.A., fil. 25 Chișinău, c.b. AGRNMD2X472, IBAN: MD76AG000000022512417553 MDL. La licitație sînt admise persoane fizice și juridice din RM, cetățeni străini, personae juridice străine. Doritorii de a participa la licitație vor depune lichidatorului: cererea, confirmarea achitării acontului la contul bancar indicat în aviz, dovada achitării taxei de participare de 500 lei, buletinul, certificatul de înregistrare, extrasul din Registrul persoanelor juridice al agentului economic, procura după caz. Depunerea cererilor se încheie pe data de 13.10.2017, ora 14.00. Informații suplimentare la tel. 069233317.

 

Pe data de 17.10.2017, ora 11.00, pe adresa: or. Drochia, str. Ghica Vodă 7, se vor desfăşura licitaţiile repetate „cu strigare” la care vor fi expuse spre vînzare bunurile întreprinderilor, aflate în proces de insolvabilitate: S.R.L. „Pirvencol”, în proces de faliment, s. Zguriţa, r-nul Drochia:

- lotul nr. 1 - complex de producere, situat în or. Drochia, str. Gudanov 51, ca lot patrimonial unic: bloc administrativ, nr. cadastral 3601104.168.01, Ss-330,9 m. p.; subsol, S=330,9 m. p., secţia de prelucrare primară a lînii, S=1225,1 m. p.; anexă S=617,1 m. p.; cazangerie, S=126,6 m. p.; fintînă arteziană; teren aferent, nr. cadastral 3601104.168, S=692,0 m. p.; utilaj tehnologic conform listei. Preţul de start 3 609 754,20 lei.

- Lotul nr. 2 - lot patrimonial unic: obiect comercial, nr. cadastral 3642208.007.049.01, S=216 m. p., situate în s. Zguriţa, r-nul Drochia; teren aferent, nr. cadastral 3642208.007.049, S=0,06 ha, preţul de start 142 202,0 lei.

- Lotul nr. 3 – depozit-hangar, nr. cadastral 3642208.178.01, Ss-387,6 m. p., situat în s. Zguriţa, r-nul Drochia; teren aferent, nr. cadastral 3642208.178, S=0,0856 ha, preţul de start 129 139,0 lei.

- Lotul nr. 4 – moară PCABM-7C, moară P6 AMM, utilaj tehnologic conform listei, situate în s. Zguriţa, r-nul Drochia, preţul de start 272 693,70 lei.

 

S.R.L. „Moara Spicului”, s. Zguriţa, r-nul Drochia:

- clădirea morii, număr cadastral 3642202.063.03, suprafaţa 487,0 m. p, clădirea depozitului, nr. cad. 3642202.063.02,suprafaţa 60,0 m. p.; clădirea laboratorului, nr. cad. 3642202.063.01, suprafaţa 55,1 m. p., situate în s. Zguriţa, r-nul Drochia, utilaj pentru producerea făinii din grîu, utilaj pentru producerea făinii din porumb, preţul de start 272 484,0 lei; - maşină de recoltat sfeclă MRS-6 - preţul de start 7998,0 lei; - maşină pentru strîns şi încărcat sfeclă - 10 660,0 lei.

Pentru participare la licitaţie este necesar a prezenta: cererea, copia certificatului de înregistrare pentru persoanele juridice, copia buletinului - pentru persoanele fizice, procura pentru efectuarea tranzacţiilor de vînzare-cumpărare, dispoziţia de plată a acontului în mărime de 10% din preţul de start al obiectului. Informaţii suplimentare la tel. 069143893.

 

Pe data de 13.10.2017, ora 11.00, pe adresa: str. A. Puskin 22, of. 233, mun. Chişinău, va avea loc licitaţia repetată de vînzare „cu strigare” a patrimoniului „Raza Verde” S.R.L., în procedură de insolvabilitate, amplasat în r-nul Nisporeni, s. Boldureşti, ce include tehnică agricolă, în mod individual, format în loturi după destinaţia bunurilor, preţul de start 1 584 728,00 lei. Pentru participare la licitaţie doritorii vor depune o cerere în scris, o copie a certificatului înregistrării de stat al întreprinderii (pentru persoanele juridice), o copie a buletinului de identitate (pentru persoane fizice), documentul de achitare a acontului în mărime de 10 la sută din preţul de start pe contul IBAN MD10VI022241700000318MDL în B.C. „Victoriabank” S.A., cod bancar VICBMD2X457, cod fiscal 1009609001477.

Depunerea cererilor şi a documentelor se încheie cu 3 zile înainte de data licitaţiei. Înregistrarea participanţilor la licitaţie se încheie cu 10 min. înainte de începutul procedurii de licitaţie.

Persoanei căreia i s-a retras cererea de participare la licitaţie, cu 3 zile înainte de data licitaţiei ori cea întîrziată la înregistrare pentru participare la licitaţie, i se va restitui acontul. Taxa de participare la licitaţie - 180,00 lei.

Doritorii pot lua cunoştinţă de bunurile expuse la vînzare şi starea lor în zilele de luni, miercuri şi vineri ale fiecărei săptămîni, între orele 10.00-16.00, apelînd la organizatorul licitaţiei.

În ziua licitaţiei persoana cîştigătoare va semna cu lichidatorul un proces-verbal care va avea valoare de contract.

Pentru cîştigătorul licitaţiei acontul va fi inclus în preţul de cumpărare al bunurilor materiale, acontul celorlalţi participant va fi restituit. În cazul în care cîştigătorul va refuza să semneze procesul-verbal de adjudecare, el este privat de dreptul de a participa la această licitaţie, acontul nu i se va restitui, fiind inclus în masa debitoare a întreprinderii. Organizatorul licitaţiei – lichidatorul, GSM – 069132012.

 

 

S.A. „Seminţe Agro”, în proces de faliment, anunţă pentru data de 17.10. 2017, ora 11.00, licitaţia „cu strigare”a fabricii de prelucrare a seminţelor de porumb ce conţin construcţii, nr. cadastral 270122600201-40, reţele de comunicaţii inginereşti, instalaţii, drumuri, edificii şi utilaj folosit în procesul tehnologic. Preţul de start 20 709 142 lei. Pentru participarea la licitaţie, ofertantul va depune o cerere la biroul administratorului, str. Ivan Zaikin 60, şi va achita pe contul de acumulare acontul în mărime de 5 % din preţul de start. La aceeaşi adresă se va putea lua cunoştinţă de paşaportul lotului. Se va considera cîştigător ofertantul ce a oferit cel mai mare preţ. Relaţii suplimentare la tel. 022290991. Termenul de depunere a cererilor de participare la licitaţie expiră pe data de 17.10. 2017, ora 11.00.

 

S.A. „Seminţe Agro”, în proces de faliment, anunţă pentru data de 17.10. 2017, ora 11.00, licitaţia „cu strigare” a transportului şi tehnicii agricole 16 unităţi, şi anume: autocar PAZ-672, PAZ-3205, microbuz RAF 2203, autocamion GAZ- 52, 5307, 53, 31029, UAZ-469B, IJ-2715, IJ-2715,GAZ-53, remorcă T-p 5804A, 2PTS-4, tractor T16, Chevrolet CD 30903, distribuitor de apă APV-3. Preţul de start per total 196 688,70 lei. Bunurile pot fi vîndute şi separat. Pentru participarea la licitaţie, ofertantul va depune o cerere la biroul administratorului, str. Ivan Zaikin 60, şi va achita pe contul de acumulare acontul în mărime de 5% din preţul de start. La aceeaşi adresă se v a putea lua cunoştinţă de paşaportul lotului. Se va considera cîştigător ofertantul ce a oferit cel mai mare preţ. Relaţii suplimentare la tel. 022290991. Termenul de depunere a cererilor de participare la licitaţie expiră pe data de 17.10.2017, ora 11.00.

 

 

Administratorul insolvabilităţii al S.R.L. „TECTONIC” anunţă pentru data de 20.10.2017, ora 15.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Armenească 41 D, desfăşurarea licitaţiei „cu reducere” de vînzare a următoarelor bunuri: utilaj tehnologic pentru reproducerea şi sacrificarea păsărilor şi bunurile imobile: 8701202.336.04, 8701202.336.03, 8701202.336.01, 8701202.336.02, 8701202.336.05, 8701202.327.13, 8701202.327.14, ca un complex patrimonial unic la preţul de start în mărime de 734 316,78 lei. Bunurile nominalizate se află pe adresa: or. Taraclia, str. Bulgară 13. Pentru participarea la licitaţie trebuie depuse la sediul lichidatorului, pînă pe data de 17.10.2017: cererea, certificatul de înregistrare, extrasul din Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor, actul ce confirmă dreptul de a efectua tranzacţii, documentele de constituire, actele care confirmă achitarea taxei de participare de 100 lei şi a acontului de 10% din preţul iniţial al licitaţiei.

Informaţii suplimentare la tel. + 37369249269.

 

S.R.L. „Vis Construct grup” anunță pentru data de 17 octombrie 2017, ora 12.00, licitaţia „cu strigare”: lot nr. 1 - apartament tip mansardă nr. 144a, situat în mun. Chișinău, str. Sucevița 41, prețul de start 145 749 lei; lot. nr. 2 - apartament tip mansardă 122a, situat în mun. Chișinău, str. Sucevița 41, prețul de start 197 924 lei; lot nr. 3 - apartament tip mansardă nr. 123a, situat în mun. Chișinău, str. Sucevița 41, prețul de start 197 924 lei; lot nr. 4 - apartament tip mansardă nr. 129a, situat în mun. Chișinău, str. Sucevița 41, prețul de start 197 924 lei; lot nr. 5 - apartament tip mansardă nr. 138a, situat în mun. Chișinău, str. Sucevița 41, prețul de start 197 924 lei; lot nr. 6 - apartament tip mansardă nr. 142 a, situat în mun. Chișinău, str. Sucevița 41, prețul de start 197 924 lei; lot nr. 7 - apartament tip mansardă nr. 143, situat în mun. Chișinău, str. Sucevița 41, prețul de start 197 924 lei; lot nr. 8 - apartament tip mansardă nr. 144a, situat în mun. Chișinău, str. Sucevița 41, prețul de start 197 924 lei; lot nr. 9 - apartament tip mansardă nr. 45a, situat în mun. Chișinău, sector Centru, șos. Hîncești nr. 22b, prețul de start 879 782 lei; lot nr. 10 - apartament tip mansardă nr. 803a, situat în mun. Chișinău, str. Maria Drăgan 2/1, prețul de start 561 030 lei. Pentru participarea la licitaţie, ofertantul va depune la biroul administratorului, pe str. Ivan Zaikin 60, o cerere şi va achita pe contul de acumulare acontul în mărime de 5% din preţul de start și taxa pentru participare de 1000 lei. Modelul cererii de participare la licitație și numărul contului de acumulare pot fi depuse pe adresa lichidatorului. La aceeaşi adresă se va putea lua cunoştinţă de paşaportul lotului. Se va considera cîştigător ofertantul ce a oferit cel mai mare preţ. Informații suplimentare la tel. 022290991. Termenul de depunere a cererilor de participare la licitaţie expiră cu trei zile pînă la licitație.