BC ''BANCA SOCIALĂ'' SA În proces de lichidare/ Licitație publică 24.10.2017

B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare anunţă pentru data de 24.10.2017, ora 11-00 desfăşurarea licitaţiei „cu strigare” de vînzare a următoarelor bunuri:

Lot nr.1 – Casă de locuit individuală cu suprafaţa la sol 174,4 m.p. şi cu suprafaţa totală 307,3 m.p. (nr. cadastral 5501203.087.01) şi  teren aferent cu suprafaţa 0,1361 ha (nr. cadastral 5501203.087), amplasate pe adresa or. Ialoveni, str. Alexandru Cristea, 9.
Preţul iniţial – 3 710 268 lei. (BS137)

Lot nr.2 – Încăpere locativă (apartament cu 3 odăi) cu suprafața 60,7 m. p., nr. cadastral 0100414.128.01.012, amplasată pe adresa   mun. Chișinău, str. Nicolae Dimo, 27/1, ap.12. Prețul inițial – 672 900 lei. (BS152)

Lot nr.3 – Teren agricol (nr. cadastral – 3444110.033) cu suprafaţa 0,5347 ha, garaj (nr. cadastral 3444110.033.01) cu suprafaţa 514,3 m.p., garaj (nr. cadastral 3444110.033.02) cu suprafaţa 228,0 m.p., construcţie (nr. cadastral 3444110.033.03) cu suprafaţa 78,0 m.p.,  amplasate pe adresa r-nul Donduşeni, com. Teleşeuca, extravilan.
Preţul iniţial – 167 713 lei. (BS121)

Lot nr.4 – Teren agricol (nr. cadastral – 3444105.044) cu suprafaţa 12,6579 ha, construcţie (nr. cadastral 3444105.044.01) cu suprafaţa 318,2 m.p., construcţie (nr. cadastral 3444105.044.02) cu suprafaţa 102,9 m.p., construcţie (nr. cadastral 3444105.044.03) cu suprafaţa 499,8 m.p., construcţie (nr. cadastral 3444105.044.04) cu suprafaţa 79,8 m.p., construcţie (nr. cadastral 3444105.044.05) cu suprafaţa 528,2 m.p., construcţie (nr. cadastral 3444105.044.06) cu suprafaţa 109,9 m.p., construcţie (nr. cadastral 3444105.044.07) cu suprafaţa 63,0 m.p., amplasate pe adresa r-nul Donduşeni, com. Teleşeuca, extravilan.
Preţul iniţial – 421 592 lei. (BS122)

Lot nr.5 – Teren agricol (nr. cadastral – 3444110.009) cu suprafaţa 5,373 ha, construcţie (nr. cadastral 3444110.009.01) cu suprafaţa 935,4 m.p., construcţie (nr. cadastral 3444110.009.02) cu suprafaţa 1575,8 m.p., construcţie (nr. cadastral 3444110.009.03) cu suprafaţa  964,2 m.p., construcţie (nr. cadastral 3444110.009.04) cu suprafaţa 154,7 m.p., construcţie (nr. cadastral 3444110.009.05) cu suprafaţa  627,2 m.p., construcţie (nr. cadastral 3444110.009.06) cu suprafaţa 216,0 m.p., construcţie (nr. cadastral 3444110.009.07) cu suprafaţa 350,8 m.p., amplasate pe adresa r-nul Donduşeni, com. Teleşeuca, extravilan.
Preţul iniţial – 1 187 500 lei. (BS124)

Lot nr.6 – Teren pentru construcţii (nr. cadastral 0131129.556) cu suprafaţa 0,0602 ha, amplasat pe adresa mun. Chişinău, or. Codru, str. Mioriţa, sect. 250.
Preţul iniţial – 349 210 lei. (BS125)

Lot nr.7 – Complexul de producere: construcţii cu suprafaţa la sol 1887,0  m.p. şi cu suprafaţa totală 3200,3 m.p.,teren cu suprafaţa 0,711 ha (nr. cadastrale  – 0100308.120.(01-03)) şi utilaj tehnologic pentru prelucrarea cărnii şi producerea mezelurilor, amplasate pe adresa: mun. Chişinău, str. Industrială, 27.
Preţul iniţial – 19 883 662 lei. (BS144)

Lot nr.8 – Clădire administrativă cu suprafața la sol 273,4 m.p. și cu suprafața totală 423,7 m.p. (nr. cadastral 6401207.100.01), construcție cu suprafața 1318,2 m.p. (nr. cadastral 6401207.100.02), construcție cu suprafața 32,2 m.p. (nr. cadastral 6401207.100.05), construcție cu suprafața 34,2 m.p. (nr.cadastral 6401207.100.06), construcție cu suprafața 42,2 m.p. (nr. cadastral 6401207.100.08), construcție cu suprafața 21,1 m.p. (nr. cadastral 6401207.100.09), teren pentru construcții cu suprafața 1,2398 ha (nr. cadastral 6401207.100) amplasate pe adresa or. Orhei, str. Eliberării, 162/1. Preţul iniţial – 2 624 470 lei. (BS156)

Lot nr.9 – Сonstrucţie cu suprafaţa la sol 357,8 m.p. şi cu suprafaţa totală 573,5 m.p. (nr. cadastral 4339000.057.01), amplasată pe adresa: r-nul Făleşti, com. Işcălău, s. Işcălău.
Preţul iniţial – 146 653 lei.
(BS111)

Lot nr.10 Încăpere comercială, suprafaţă 638,6 m.p. (nr. cadastral 4339000.031.01.002), şi construcţie – garaj, suprafaţa 92,6 m.p. (nr. cadastral – 4339000.031.02), amplasate pe adresa: r-nul Făleşti, com. Işcălău, s. Işcălău.
Preţul iniţial – 145 954 lei. (BS112)

Lot nr.11 – Construcţie cu nr. cadastral 9603201.528.02 cu suprafaţa 860,8 m.p.; construcţie cu nr. cadastral 9603201.528.05 cu suprafaţa 455,3 m.p.; construcţie cu nr. cadastral 9603201.528.06 cu suprafaţa 17,9 m.p. şi teren cu nr. cadastral 9603201.528 cu suprafaţa 1,1894 ha, amplasate pe adresa UTA Găgăuzia, or. Vulcăneşti, str. Lenina, 1a.
Preţul iniţial – 416 800 lei. (BS118)

Lot nr.12 – Construcţie administrativa cu nr. cadastral 0100518.458.01 cu suprafaţa la sol 564,7 m.p. şi cu suprafaţa totală 1680,3 m.p. cu teren aferent cu nr.cadastral 0100518.458 cu suprafaţa 0,1661 ha, amplasate în mun.Chişinău, str. Calea Ieşilor, 14/2.
Preţul iniţial – 8 556 389 lei. (BS074)

Lot nr.13 – Construcţie de sănătate (asistenţă socială) cu suprafaţa la sol 141,1 m.p. şi cu suprafaţa totală 389,6 m.p., nr. cadastral 4101208.254.01 şi teren aferent cu suprafaţa 0,0472 ha, nr. cadastral 4101208.254, amplasate pe adresa r-nul Edineţ, or. Edineţ, str. Independenţei, 39/a.
Preţul iniţial – 1 624 500 lei. (BS116)

Lot nr.14 Construcţie (nr. cadastral 4373105.109.01) cu suprafaţa la sol 158,6 m.p., construcţie (nr. cadastral 4373105.109.02) cu suprafaţa la sol 243,9 m.p., construcţie (nr. cadastral 4373105.109.03) cu suprafaţa la sol 1617,4 m.p., construcţie (nr. cadastral 4373105.109.04) cu suprafaţa la sol 596,5 m.p., construcţie (nr. cadastral 4373105.109.05) cu suprafaţa 83,1 m.p., construcţie (nr. cadastral 4373105.109.06) cu suprafaţa 1586,3 m.p., construcţie (nr. cadastral 4373105.109.07) cu suprafaţa 8,1 m.p., construcţie (nr. cadastral 4373105.109.08) cu suprafaţa 28,1 m.p., construcţie (nr. cadastral 4373105.109.09) cu suprafaţa la sol 10,5 m.p. şi teren cu nr. cadastral 4373105.109 cu suprafaţa 1,836 ha, amplasate pe adresa or. Făleşti, str. Iaşi, 1.
Preţul iniţial – 1 834 456 lei. (BS151)

Lot nr.15 – Complexul imobiliar: construcțiile cu nr. cadastrale 0300212.009.01-05, 0300212.017.01-02 cu suprafața la sol conform registrul bunurilor imobile 11 043,6 m.p. și cu suprafața totală 10 943,2 m.p., teren cu nr. cadastral 0300212.009 cu suprafața 1,6957 ha, teren cu nr.cadastral 0300212.017 cu suprafața 1,0621 ha, amplasate pe adresa mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare și Sfînt, 170.
Preţul iniţial – 20 178 000 lei. (BS006)

Condiţiile pentru participare la licitaţie: 1) Cerere 2) Dovadă achitării acontului în mărime de 10 % din preţul iniţial, şi taxei de participare în mărime de 50 lei pentru loturi cu preţ pînă la 100000 lei, 100 lei pentru loturi cu preţ de la 100000 lei pînă la 1000000 lei şi 500 lei pentru loturi cu preţ mai mare de 1000000 lei, 3)Document de identitate, extras de la C.Î.S., procura specială autentificată notarial. Rechizitele bancare: Beneficiar: BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare, Codul IBAN: MD68NB000000000035269703, Codul fiscal: 1002600035719, BIC: NBMDM2X, Prestatorul Beneficiar: Banca Naţională a Moldovei. Termenul limită pentru depunerea cererilor de participare este data de 23.10.2017, ora 16-00. Înregistrarea participanţilor se încheie cu 10 min. înainte de începutul licitaţiei. Licitaţia va avea loc la oficiul al B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare pe adresa: mun. Chişinău, str. V. Pîrcalab, 55. Informaţii suplimentare la tel 068 88 18 18, cuznetov@socbank.md – şef al Secţiei Realizarea Activelor  B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare Iurii Cuzneţov www.bancasociala.md, vzaloge.md.