EXTRAS din MO 29.09.2017

S.R.L. „Conuc Com”, în procedură de faliment, anunță pentru data de 13.10.2017, ora 13.00, în mun. Chișinău, bd Decebal 99, of. 1008, organizarea licitației repetate „cu strigare” pentru vînzarea bunului imobil, nr. cadastral 1001204.032.01, suprafața la sol 317,7 m. p., și a terenului, nr. cadastral 1001204.032, suprafața 0,1323 ha, amplasate în or. Anenii Noi, str. Chişinăului 44 B, prețul inițial 204 994,80 lei. Acontul – 10% din valoarea bunului expus la licitație. Pasul de ridicare – 10% din valoarea bunului. Taxa de participare – 100,00 lei pentru persoanele fizice și 200,00 lei pentru persoanele juridice. Pentru participare la licitaţie se vor depune: cererea, copia buletinului de identitate (pentru persoanele fizice), copia certificatului înregistrării de stat, copia deciziei fondatorului(-lor) de a participa și a procura bunul imobil expus la licitație, extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, copia buletinului de identitate al administratorului (pentru persoanele juridice), procura specială pentru participarea la licitație, dovada achitării acontului. Actele se depun în copii autentificate pe adresa lichidatorului: mun. Chișinău, bd Decebal 76, of. 1009. Depunerea cererilor şi a documentelor se încheie cu 3 zile înainte de data licitaţiei. Sumele respective se vor depune pe contul de acumulare al lichidatorului, IBAN MD07EN000000222498721858, deschis în B.C. „Energbank” S.A. Chişinău, c/b ENEGMD22858, c/f 2000042188917. Informații suplimentare la tel. 069392160.

 
 
Pe data de 19.10.2017, ora 11.00, pe adresa: or. Ungheni, str. Decebal 3, of. 8, (oficiul administratorului autorizat Casian Tamara) va avea loc licitaţia „cu strigare” a bunurilor S.R.L. „Poducei”, în proces de faliment: 1. Lot unic, compus din: secerătoare la combina model JD-950, secerătoare la combina model JD-8820, seceră- toare model CSP-5, 2 pluguri model PLN 3-35, utilaj pentru producerea furajului, moara de porumb model P-6-AMM-1, 2 semiremorci model ODAZ 9370, utilaj pentru încărcarea cerealelor model CȘP, utilaj pentru producerea uleiului, utilaj de morărit (set) model OMAS (Italia), utilaj pentru curățarea cerealelor, model OBC-25, autocamion model Volkswagen LT 28, combină model John Deer 950, combină model John Deer 8820, autocamion model Kamaz 55102, tractor model MTZ-82.0, tractor model T-150K. Prețul inițial 2 773 830 lei. 2. Autoturism model Mitsubishi Pajero, prețul inițial 135 000 lei. Pentru participare la licitaţie se vor depune pînă pe data de 18.10.2017, ora 17.00, următoarele documente: cererea de participare, buletinul de identitate, copia certificatului înregistrării de stat (pentru persoanele juridice), procura pentru reprezentant, dispoziţia de plată a acontului de 10% din valoarea preţului iniţial al bunului şi a taxei de participare. Informaţii la tel.: 023626360; 068130301; 060577077.
 
S.R.L. „Raiax Paper Company”, în procedură de faliment, IDNO 1006605005661, anunţă pentru data de 11.10.2017, ora 15.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Independenței 9/2A, desfăşurarea repetată a licitaţiei „cu strigare” a loturilor: 1) complex de bunuri imobile și mobile: a) complex patrimonial construcții comerciale (1255,3 m2) și teren aferent (0,2095 ha), nr. cad. 5301205.776.01, 5301205.776.02, 5301205.776; b) mobilă și utilaj hotelier – 69 poziții; c) bazin acvatic (488,3 m2), nr. cad. 5301205.986.01; d) utilajul bazinului – 50 poziții, amplasate pe str. A. Marinescu 4, or. Hîncești, preţul iniţial 22 909 796 lei; 2) complet de utilaj pentru producerea hîrtiei igienice – 13 poziții, preţul iniţial 2 057 871 lei; 3) complet de utilaj pentru producerea șervețelelor umede – 7 poziții, preţul iniţial 2018505 lei; 4) camion IVECO STRALIS AS44, nr./î. HNAR 670, anul producerii 2003, preţul iniţial 101 536 lei; 5) semiremorcă MIELE 7-19, nr./î. HNAA 978, anul producerii 2003, preţul iniţial 76 153 lei. Condiţii de participare: cererea, documentul de identitate, extrasul de la C.Î.S., dovada achitării acontului în mărime de 2% din preţ şi a taxei de participare în mărime de 1000 lei la contul de decontare IBAN: MD38ML000000022515092079, MOLDMD2X309, B.C. „Moldindconbank” S.A. Depunerea cererilor de participare și a documentelor se încheie cu 3 zile înainte de data licitației. La fel, se anunță organizarea concursului în vederea alegerii companiei licențiate pentru evaluarea bunurilor mobile. Depunerea ofertelor pe adresa: mun. Chişinău, str. Independenței 9/2A, pînă pe data de 13.10.2017 inclusiv. Informaţii suplimentare la tel.: 079102636, 022500541
 
vînzare „cu strigare” a patrimoniului „Raza Verde” S.R.L., în procedură de insolvabilitate, amplasat în r-nul Nisporeni, s. Boldureşti, ce include tehnică agricolă, în mod individual, format în loturi după destinaţia bunurilor, preţul de start 1 760 809,00 lei. Pentru participare la licitaţie doritorii vor depune o cerere în scris, o copie a certificatului înregistrării de stat al întreprinderii (pentru persoanele juridice), o copie a buletinului de identitate (pentru persoane fizice), documentul de achitare a acontului în mărime de 10 la sută din preţul de start pe contul IBAN MD10VI022241700000318MDL în B.C. „Victoriabank” S.A., cod bancar VICBMD2X457, cod fiscal 1009609001477. Depunerea cererilor şi a documentelor se încheie cu 3 zile înainte de data licitaţiei. Înregistrarea participanţilor la licitaţie se încheie cu 10 min. înainte de începutul procedurii de licitaţie. Persoanei căreia i s-a retras cererea de participare la licitaţie, cu 3 zile înainte de data licitaţiei ori cea întîrziată la înregistrare pentru participare la licitaţie, i se va restitui acontul. Taxa de participare la licitaţie - 180,00 lei. Doritorii pot lua cunoştinţă de bunurile expuse la vînzare şi starea lor în zilele de luni, miercuri şi vineri ale fiecărei săptămîni, între orele 10.00-16.00, apelînd la organizatorul licitaţiei. În ziua licitaţiei persoana cîştigătoare va semna cu lichidatorul un proces-verbal care va avea valoare de contract. Pentru cîştigătorul licitaţiei acontul va fi inclus în preţul de cumpărare al bunurilor materiale, acontul celorlalţi participanţi va fi restituit. În cazul în care cîştigătorul va refuza să semneze procesul-verbal de adjudecare, el este privat de dreptul de a participa la această licitaţie, acontul nu i se va restitui, fiind inclus în masa debitoare a întreprinderii. Organizatorul licitaţiei – lichidatorul, GSM – 069132012.