EXTRAS din MO 22.09.2017

Administratorul insolvabilităţii S.C. „Casa Pîinii” S.R.L., în proces de insolvabilitate, anunţă pentru data de 06.10.2017, ora 14.00, desfășurarea licitaţiei „cu strigare” de vînzare a terenului, suprafața totală 0,1472 ha, nr. cadastral 3601105.304, a construcţiei comerciale (prestare servicii), nr. cadastral 3601105.304.01, suprafaţa 853,2 m.p., a construcţiei accesorie, nr. cadastral 3601105.304.02, suprafaţa 5,7 m.p., aflate în or. Drochia, str. 31 August 1989, nr. 20, preţul iniţial 7 164 964 lei. Pentru participarea la licitaţie trebuie depuse: cererea, actul ce identifică persoana cumpărătorului şi împuternicirile reprezentantului, copia de pe documentul care confirmă depunerea acontului în mărime de 2% din preţul iniţial, la următoarele date bancare: Timotin Veaceslav, administrator autorizat, c/f 44288015, IBAN MD94MO2224ASV90357277100, B.C. „Mobiasbancă – Groupe Societe Generale” S.A., (BIC) MOBBMD22. Cererile de participare la licitaţie se depun cel tîrziu cu trei zile înainte de începerea licitaţiei. Relaţii la tel. +37369249269.

 
Pe data de 29.09.2017, ora 11.00, pe adresa: str. A. Pușkin 22, of. 233, mun. Chişinău, va avea loc licitaţia repetată de vînzare „cu strigare” a patrimoniului „Raza Verde” S.R.L., în procedură de insolvabilitate, amplasat în r-nul Nisporeni, s. Boldureşti, incluzînd tehnică agricolă, în mod individual, format în loturi după destinaţia bunurilor, preţ de start 2 173 838,00 lei. Pentru participare la licitaţie, doritorii vor depune o cerere, în scris, o copie a certificatului înregistrării de stat a întreprinderii (pentru persoanele juridice), o copie a buletinului de identitate (pentru persoanele fizice), documentul de achitare a acontului în mărime de 10 la sută din preţul de start pe contul IBAN MD10VI022241700000318MDL în B.C. „Victoriabank” S.A., cod bancar VICBMD2X457, cod fiscal 1009609001477. Depunerea cererilor şi a documentelor se încheie cu 3 zile înainte de data licitaţiei. Înregistrarea participanţilor la licitaţie se încheie cu 10 min. înainte de începutul procedurii de licitaţie. Persoanei căreia i s-a retras cererea de participare la licitaţie, cu 3 zile înainte de data licitaţiei ori cea întîrziată la înregistrare pentru participare la licitaţie, i se va restitui acontul. Taxa de participare la licitaţie - 180,00 lei. Doritorii pot lua cunoştinţă de bunurile expuse în vînzare şi starea lor în zilele de luni, miercuri şi vineri a fiecărei săptămîni, între orele 10.00-16.00, apelînd la organizatorul licitaţiei. În ziua licitaţiei persoana cîştigătoare va semna cu lichidatorul un proces-verbal care va avea valoare de contract. Pentru cîştigătorul licitaţiei acontul va fi inclus în preţul de cumpărare al bunurilor materiale, acontul celorlalţi participanţi va fi restituit. În cazul în care cîştigătorul va refuza să semneze procesul-verbal de adjudecare, el este privat de dreptul de a participa la această licitaţie, acontul nu i se va restitui, fiind inclus în masa debitoare a întreprinderii. Organizatorul licitaţiei – lichidatorul, GSM – 069132012.
 
Pe data de 09.10.2017, ora 12.00, pe adresa: or. Ungheni, str. Naţională 17, va avea loc licitaţia de comercializare „cu strigare” a patrimoniului F.P.C. „Speranţa MD” S.A., în proces de insolvabilitate: încăperi nelocative, nr. cadastral 9201106.607.01 – 39,94%, preţul iniţial 5 771 250,00 MDL. Sînt admişi ca participanţi la licitaţie: persoane fizice sau juridice din Republica Moldova, precum şi persoane juridice sau fizice străine. Participanţii la licitaţie vor depune cererea în forma stabilită, la care se anexează obligatoriu: copia actului de identitate al participantului; pentru persoanele juridice – copia certificatului de înregistrare a întreprinderii, extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali, procura pentru dreptul de efectuare a tranzacţiilor, actul bancar de confirmare a depunerii unui acont de 10% din preţul iniţial de vînzare al lotului. Taxa de participare – 500 lei pentru persoanele fizice, 1000 lei pentru persoanele juridice. Acontul se va transfera la contul de decontare: F.P.C. „Speranţa MD” S.A., în proces de insolvabilitate, c.f. 1003609007053, cod IBAN MD61AG000000022511510194, B.C. „Moldova Agroindbank” S.A. Achitarea lotului procurat se va face în termen de 10 zile după adoptarea deciziei Comisiei de licitaţie privind stabilirea cîştigătorului lotului. Termenul-limită de depunere a actelor este data de 06.10.2017, ora 17.00. Relaţii la tel. 069308372.
 
 
Pe data de 09.10.2017, ora 10.00, pe adresa: mun. Comrat, str. Pobedî 58, of. 301, se va desfășura licitația „cu strigare” de comercializare a bunurilor masei debitoare a C.A.P. „Valea Perjei Veche”, în proces de lichidare: Lot 20 - strung-freză, nr. de invent. 2161, a. f. 1984, prețul 12437 lei. Lot 21 - automobil GAZ-53/furgon, nr. inv. 2433, a. f. 1991, prețul 21824 lei. Lot 22 - semiremorcă (7330), nr. inv. 2932, a. f. 1990, prețul 9499 lei. Lot 23 - semiremorcă ODAZ, nr. inv. 2973, a. f. 1991, prețul 10392 lei. Lot 24 - - automobil GAZ-53 (бор), nr. inv. 3110, a. f. 1991, prețul 14548 lei. Lot 25 - automobil GAZ-53А, nr. inv. 3153, a. f. 1986, prețul 7880 lei. Lot 26 - automobil ZIL-ММЗ, nr. inv. 3177, a. f. 1983, prețul 33802 lei. Lot 27 - macara, nr. inv. 3178, a. f. 1989, prețul 36582 lei. Lot 28 - automobil ZIL ММЗ-554, nr. inv. 3179, a. f. 1984, prețul 39436 lei. Lot 29 - automobil ZIL-ММЗ, nr. inv. 3288, a. f. 1985, prețul 33802 lei. Lot 30 - automobil ZIL-ММЗ, nr. inv. 3291, a. f. 1985, prețul 23473 lei. Lot 31 - automobil GAZ-53(сам), nr. inv. 3294, a. f. 1984, prețul 21824 lei. Lot 32 - automobil УАЗ-452, nr. inv. 3295, a. f. 1986, prețul 9258 lei. Lot 33 - autobuz PAZ-672, nr. inv. 3297, a. f. 1988, prețul 38651 lei. Lot 34 - automobil GAZ-52, nr. inv. 3299, a. f. 1985, prețul 17787 lei. Lot 35 - automobil GAZ-52, nr. inv. 3305, a. f. 1985, prețul 17787 lei. Lot 36 - automobil GAZ-53 (бор), nr. inv. 3425, a. f. 1991, prețul 18186 lei. Lot 37 – strung de șlefuit, nr. inv. 6098, a. f. 1989, prețul 34059 lei. Lot 38 - semiremorcă – autorefrig., nr. inv. 6552, a. f. 1994, prețul 31668 lei. Lot 39 - automobil GAZ 31029, nr. inv. 6553, a. f. 1996, prețul 15241 lei. Lot 40 - automobil ZIL-ММЗ, nr. inv. 7004, a. f. 1987, prețul 39436 lei. Lot 41 - automobil ZIL-ММЗ, nr. inv. 7005, a. f. 1986, prețul 28169 lei. Lot 42 - automobil ZIL-ММЗ, nr. inv. 7006, a. f. 1988, prețul 28169 lei. Lot 43 - automobil САЗ-3507, nr. inv. 7008, a. f. 1989, prețul 18186 lei. Lot 44 - automobil САЗ-3507, nr. inv. 7010, a. f. 1986, prețul 25461 lei. Lot 45 - automobil GAZ-53 (вод), nr. inv. 7011, a. f. 1991, prețul 21824 lei. Lot 46 - automobil GAZ-53А, nr. inv. 7013, a. f. 1976, prețul 21824 lei. Lot 47 - automobil GAZ-53АБЦ, nr. inv. 7014, a. f. 1990, prețul 18186 lei. Lot 48 - automobil GAZ-52-04, nr. inv. 7015, a. f. 1985, prețul 14822 lei. Lot 49 - automobil GAZ-52/бор, nr. inv. 7016, a. f. 1986, prețul 13044 lei. Lot 50 - automobil GAZ-52/бор, nr. inv. 7019, a. f. 1986, prețul 17787 lei. Lot 51 – automașină NIVA, nr. inv. 9100, a. f. 2003, prețul 25505 lei. Lot 52 - automașină NIVA, nr. inv. 9101, a. f. 2003, prețul 24248 lei. Lot 53 - automașină НОНОА, nr. inv. 9102, a. f. 2003, prețul 56380 lei. Lot 54 - automobil GAZ-52, nr. inv. 9324, a. f. 1983, prețul 13044 lei. Lot 55 - automobil GAZ-52 (бен.), nr. inv. 9325, a. f. 1987, prețul 25529 lei. Lot 56 - automobil GAZ-53А, nr. inv. 9326, a. f. 1974, prețul 15155 lei. Lot 57 - automobil GAZ-53А, nr. inv. 9327, a. f. 1973, prețul 16731 lei. Lot 58 - automobil GAZ-53А, nr. inv. 9328, a. f. 1989, prețul 21824 lei. Lot 59 - automobil GAZ-53 (бен.), nr. inv. 9329, a. f. 1989, prețul 16003 lei. Lot 60 - automobil GAZ-53 (бор.), nr. inv. 9331, a. f. 1992, prețul 10912 lei. Lot 61 - automobil ZIL-130/по, nr. inv. 9332, a. f. 1992, prețul 22204 lei. Lot 62 - automobil ZIL-1 ЗО/бо, nr. inv. 9333, a. f. 1984, prețul 12027 lei. Lot 63 - automobil ZIL-ММЗ, nr. inv. 9334, a. f. 1986, prețul 29295 lei. Lot 64 - automobil CAMAZ-5410, nr. inv. 9335, a. f. 1991, prețul 25557 lei. Lot 65 - automobil MAZ-54323, nr. inv. 9336, a. f. 1993, prețul 37403 lei. Lot 66 - automobil SAZ-3507, nr. inv. 9341, a. f. 1987, prețul 14548 lei. Lot 67 – strung de șlefuit. nr. inv. 9346, a. f. 1984, prețul 34059 lei. Lot 68 - cîntar auto 15 т, nr. inv. 4482, a. f. 1985, prețul 7642 lei. Lot 69 - cîntar auto 15т, nr. inv. 2806, a. f. 1974, prețul 7642 lei. Lot 70 - tractor IUMZ 6, nr. inv. 8, a. f. 19761, prețul 28227 lei. Lot 71 - tractor IUMZ 6, nr. inv. 17, a. f. 1981, prețul 25812 lei. Nr. lot Nr. cadastral/nr. de invent. Denumirea lotului PreĠul lot nr. 1 8729.415.332.01-04 Clădirea brigăzii de tractoare nr. 3 279936 lot nr. 2 Fabrică de vin 3429038 8729304.330.01; 8729304.330.03- 8729304.330.12 Clădiri úi edificii ale fabricii de vin 625968 Ma܈ini ܈i utilaje ale fabricii de vin 2460166 lot nr. 3 8729303308.01-03 Clădirile garajului auto 914458 lot nr. 4 Depozit de cereale nr. 1 1028127 8729304318.01-06 Clădiri úi edificii ale depozitului de cereale nr. 1 519437 Ma܈ini ܈i utilaje ale depozitului de cereale nr. 1 508690 lot nr. 5 8729302314.01-03 Complex de uscat tutun 178848 lot nr. 6 8729303350.01 Clădire administrativă 583200 lot nr. 7 8729304315.01; 02 Complex de uscat tutun 450230 lot nr. 8 8729303.313.01-08 Ateliere de mecanică 995328 lot nr. 9 Depozit de cereale 1233420 8729304317.01-09 1179619 Utilajul depozitului de cereale 53801 lot nr. 10 Utilajul bazei petroliere 153185 lot nr. 11 Utilajul secĠiei de conserve 51187 lot nr. 12 Utilajul secĠiei de prelucrare a lînii 27310 lot nr. 13 ɆɌɎ / ɋɌɎ 203428 lot nr. 14 ɆɌɎ 2 130656 lot nr. 15 ɆɌɎ 3 174688 lot nr. 16 Brigada de vie 3 42760 lot nr. 17 Brigada de vie 2 14298 lot nr. 18 Brigada de livadă 54414 lot nr. 19 Barajul iazului Valea Marin 322967 22 septembrie 2017 Nr. 340-351 (6263-6274) www.monitorul.md 341 Lot 72 - tractor IUMZ-6, nr. inv. 53, a. f. 1973, prețul 22715 lei. Lot 73 - tractor Т-16 (13-05), nr. inv. 59, a. f. 1987, prețul 11839 lei. Lot 74 - tractor Т-25, nr. inv. 101, a. f. 1976, prețul 15065 lei. Lot 75 - tractor Т-25, nr. inv. 103, a. f. 1977, prețul 17574 lei. Lot 76 - tractor Т 25 +18082, nr. inv. 133, a. f. 1984, prețul 15065 lei. Lot 77 - tractor Т-16, nr. inv. 141, a. f. 1985, prețul 7893 lei. Lot 78 - tractor Т-70, nr. inv. 142, a. f. 1990, prețul 20575 lei. Lot 79 - tractor IUMZ 6/эскав/, nr. inv. 602, a. f. 1982, prețul 40031 lei. Lot 80 - strung, nr. inv. 620, a. f. 1998, prețul 20151 lei. Lot 81 - tractor IUMZ 6, nr. inv. 938, a. f. 1988, prețul 20650 lei. Lot 82 - tractor IUMZ-6, nr. inv. 1226, a. f. 1988, prețul 27877 lei. Lot 83 - strung/КРС/, nr. inv. 2206, a. f. 1979, prețul 20151 lei. Lot 84 - tractor ДТ-75, nr. inv. 2416, a. f. 1988, prețul 37721 lei. Lot 85 - tractor МТЗ 80, nr. inv. 2727, a. f. 1984, prețul 27994 lei. Lot 86 – stație electrică diesel, nr. inv. 2821, a. f. 1991, prețul 21637 lei. Lot 87 - tractor IUMZ 6/excav., nr. inv. 4144, a. f. 1992, prețul 46189 lei. Lot 88 – strung de găurit vertical, nr. inv. 6201, a. f. 1998, prețul 18993 lei. Lot 89 - strung, nr. inv. 6202, a. f. 1998, prețul 20151 lei. Lot 90 - remorcă ПСЕ-12.5, nr. inv. 6244, a. f. 1985, prețul 7325 lei. Lot 91 - tractor Т-16, nr. inv. 7126, a. f. 1993, prețul 9471 lei. Lot 92 - tractor Т-40АМ, nr. inv. 9309, a. f. 1988, prețul 28693 lei. Lot 93 - tractor IUMZ-6, nr. inv. 55, a. f. 1980, prețul 23747 lei. Lot 94 - tractor ДТ-75/buldoz., nr. inv. 111, a. f. 1990, prețul 46866 lei. Lot 95 – „Карпатец”, nr. inv. 148, a. f. 1991, prețul 32822 lei. Lot 96 - tractor Т 16М, nr. inv. 921, a. f. 1987, prețul 21310 lei. Lot 97 - tractor IUMZ-6/539/, nr. inv. 1012, a. f. 1986, prețul 26845 lei. Lot 98 - agregat АПЖ 12, nr. inv. 1135, a. f. 1987, prețul 21876 lei. Lot 99 - stropitoare ОП 3200, nr. inv. 1278, a. f. 1990, prețul 18172 lei. Lot 100 - remorcă ППВ-3, nr. inv. 1283, a. f. 1988, prețul 11431 lei. Lot 101 – stropitoare „Кертитокс”, nr. inv. 2031, a. f. 1988, prețul 67016 lei. Lot 102 - remorcă ПИМ-40, nr. inv. 2050, a. f. 1989, prețul 9564 lei. Lot 103 - combină КПИ-2.4, nr. inv. 2178, a. f. 1992, prețul 27702 lei. Lot 104 - agregat АПЖ-12, nr. inv. 2193, a. f. 1991, prețul 21876 lei. Lot 105 – combină „Херсонец-9”, nr. inv. 2233, a. f. 1989, prețul 15956 lei. Lot 106 - semănătoare ССТ-8 Б, nr. inv. 2473, a. f. 1987, prețul 12410 lei. Lot 107 - boroană БДП 6.3, nr. inv. 2914, a. f. 2001, prețul 15785 lei. Lot 108 - semiremorcă ППВЗ, nr. inv. 2947, a. f. 1987, prețul 13717 lei. Lot 109 - semănătoare СЗ 3.6, nr. inv. 3068, a. f. 1984, prețul 11547 lei. Lot 110 - semănătoare СЗ 3 6, nr. inv. 3069, a. f. 1984, prețul 11547 lei. Lot 111 - semănătoare СЗ 3.6, nr. inv. 3070, a. f. 1984, prețul 11547 lei. Lot 112 - agregat АПЖ-12, nr. inv. 3142, a. f. 1989, prețul 21876 lei. Lot 113 - dispozitiv accesoriu ППК-4, nr. inv. 3384, a. f. 1988, prețul 41524 lei. Lot 114 - generator de căldură ТГ-1.5, nr. inv. 3707, a. f. 2009, prețul 7577 lei. Lot 115 - combină MF 38, nr. inv. 6203, a. f. 1988, prețul 259718 lei. Lot 116 - seceră- toare ЖФЗ 38, nr. inv. 6204, a. f. 1988, prețul 42550 lei. Lot 117 - secerătoare de floarea soarelui ЖФ 38, nr. inv. 6205, a. f. 1988, prețul 32659 lei. Lot 118 - secerătoare de porumb-38, nr. inv. 6206, a. f. 1988, prețul 41524 lei. Lot 119 - remorcă ПИМ-40, nr. inv. 6242, a. f. 1989, prețul 9564 lei. Lot 120 - semănătoare СЗП-З.6, nr. inv. 6295, a. f. 1988, prețul 7698 lei. Lot 121 - semănătoare СЗП-З.6, nr. inv. 6328, a. f. 1988, prețul 7698 lei. Lot 122 - semiremorcă ППВ 3, nr. inv. 6739, a. f. 1993, prețul 11431 lei. Lot 123 - agregat „Темп”, nr. inv. 7116, a. f. 2000, prețul 9273 lei. Lot 124 - semiremorcă ППВ-3, nr. inv. 9136, a. f. 1993, prețul 11431 lei. Lot 125 - cărucior ТВС-2 fără cilindru, nr. inv. 9151, a. f. 1982, prețul 7331 lei. Lot 126 - semiremorcă ППВЗ, nr. inv. 9152, a. f. 1993, prețul 13717 lei. Lot 127 - excavator pentru şanţuri КЗУ, nr. inv. 9203, a. f. 1990, prețul 13157 lei. Lot 128 - semănătoare SK-8FS, nr. inv. 9731, a. f. 2005, prețul 24261 lei. Lot 129 - semănătoare SK-8FS, nr. inv. 9732, a. f. 2005, prețul 24261 lei. Lot 130 - stropitoare ОП-2000, nr. inv. 9735, a. f. 2005, prețul 17717 lei. Lot 131 - stropitoare SLV-300, nr. inv. 9739, a. f. 2005, prețul 16834 lei. Lot 132 - combină „Sampo” SR2075TS, nr. inv. 9741, a. f. 2005, prețul 622080 lei. Lot 133 - dispozitiv pentru strîngerea rapiţei ЕЯЯ-4.5 „Sampo”, nr. inv. 9833, a. f. 2007, prețul 19673 lei. Lot 134 - dispozitiv pentru strîngerea rapiţei MF, nr. inv. 9834, a. f. 2007, prețul 21073 lei. Lot 135 - secerătoare ЖРБ4.2, nr. inv. 1036, a. f. 1989, prețul 12612 lei. Lot 136 - secerătoare ЖРБ 4.2, nr. inv. 1037, a. f. 1988, prețul 10089 lei. Lot 137 - încărcător ПЭА 1.0 „Карпатец”, nr. inv. 1077, a. f. 1989, prețul 27352 lei. Lot 138 - cazan pe combustibil lichid, nr. inv. 1334, a. f. 1991, prețul 6765 lei. Lot 139 – turn de apă, nr. inv. 2862, a. f. 2011, prețul 9249 lei. Lot 140 – dispozitiv de ploaie ДЦН-70, nr. inv. 4329, a. f. 1990, prețul 10180 lei. Lot 141 - САК, nr. inv. 9162, a. f. 1998, prețul 7908 lei. Lot 142 - СНП 50/80, nr. inv. 4327, a. f. 1990, prețul 34700 lei. Lot 143 - cuptor, nr. inv. 3108, a. f. 2011, prețul 39969 lei. Lot 144 – oloiniță, nr. inv. 9290, a. f. 2001, prețul 26034 lei. Lot 145 – utilaj pentru moară, nr. inv. 9289, a. f. 1995, prețul 45790 lei. Lot 146 - remorcă 1ПТС-9/124/, nr. inv. 870, a. f. 1990, prețul 9185 lei. Lot 147 - dispersator РУМ-8, nr. inv. 2041, a. f. 1988, prețul 9960 lei. Lot 148 - strung, nr. inv. 2873, a. f. 2011, prețul 14393 lei. Lot 149 – combină КС К-100 + 2 secerătoare, nr. inv. 3027, a. f. 1989, prețul 30618 lei. Lot 150 - secerătoare ЖРБ 4.2, nr. inv. 3032, a. f. 1990, prețul 10089 lei. Lot 151 - cultivator КРН-5.6, nr. inv. 3085, a. f. 1990, prețul 7185 lei. Lot 152 - boroană БДТ-7, nr. inv. 3104, a. f. 1988, prețul 22581 lei. Lot 153 - semiremorcă ПИМ-40, nr. inv. 3152, a. f. 1989, prețul 11477 lei. Lot 154 - dispersator РЖТ-4, nr. inv. 3158, a. f. 1988, prețul 22395 lei. Lot 155 – dispozitiv accesoriu ППК-4, nr. inv. 6210, a. f. 1992, prețul 31143 lei. Lot 156 - remorcă ППВ-3 (remorcă metalică), nr. inv. 6251, a. f. 1981, prețul 7036 lei. Lot 157 - remorcă ТВС-2, nr. inv. 6252, a. f. 1982, prețul 7331 lei. Lot 158 - boroană БДСТ 2.5, nr. inv. 6386, a. f. 1984, prețul 10684 lei. Lot 159 - rezervor 25м, nr. inv. 9109, a. f. 1990, prețul 8019 lei. Lot 160 - stropitoare SLV 2000, nr. inv. 9165, a. f. 2002, prețul 17698 lei. Lot 161 - tractor Т-150/31-60/, nr. inv. 9206, a. f. 1993, prețul 47151 lei. Lot 162 - boroană БДСТ 2.5, nr. inv. 9264, a. f. 1988, prețul 8547 lei. Lot 163 - tractor ЛТЗ-60/886/, nr. inv. 9743, a. f. 2005, prețul 40435 lei. Lot 164 - maşină de triat cereale, nr. inv. 5010, a. f. 1991, prețul 32659 lei. Lot 165 - maşină de curăţat seminţe „Петкус”, nr. inv. 9127, a. f. 2002, prețul 65318 lei. Lot 166 - dispozitiv de curăţare a vrafului, nr. inv. 9128, a. f. 1990, prețul 46133 lei. Lot 167 - tractor IUMZ 6, nr. inv. 26, a. f. 1972, prețul 15552 lei. Lot 168 - tractor IUMZ-6, nr. inv. 1270, a. f. 1990, prețul 12906 lei. Lot 169 - semiremorcă refriger., nr. inv. 2074, a. f. 1990, prețul 25334 lei. Lot 170 - remorcă ППВ-3, nr. inv. 6565, a. f. 1986, prețul 7620 lei. Lot 171 dispozitiv accesoriu ППК, nr. inv. 1266, a. f. 1980, prețul 12976 lei. Lot 172 - tractor Т -16 nr. de înreg. 670, nr. inv. 4149, a. f. 1993, prețul 11839 lei. Pentru a participa la licitație trebuie depuse următoarele documente: cererea în forma stabilită, documentul de identificare a participantului la licitaţie (pentru persoanele juridice – copia certificatului de înregistrare a întreprinderii, extrasul din Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor, procura pentru dreptul de efectuare a tranzacţiei); confirmarea achitării acontului de 10% din preţul iniţial al lotului. Preţul biletului de participant – 300 lei. Acontul şi taxa de participare se transferă pe contul C.A.P. „Valea Perjei Veche” pînă pe data de 06.10.2017, pe contul de decontare MD45VI022241500000004MDL, c/f 10026110000365. Examinarea bunurilor se face la locul amplasării prin coordonare prealabilă la tel. 079435230.
 
 
Pe data de 09.10.2017, ora 10.00, pe adresa: or. Glodeni, str. Suveranităţii 3, va avea loc licitaţia de comercializare „cu strigare” a patrimoniului Î.M. „Valviron Nord” S.R.L., în proces de insolvabilitate: lot nr. 1 – imobil industrial, nr. cadastral 4801112.317 - 0,6838 ha, 4801112.317.01, 4801112.317.02, or. Glodeni, str. M. Eminescu 6/2, preţul iniţial 1 023 840,00 lei; lot nr. 2 – imobil comercial, nr. cadastral 4801114.024 - 0,194 ha, 4801114.024.01, 4801114.024.02, 4801114.024.03, or. Glodeni, str. Suveranităţii 3, preţul iniţial 3 083 670,00 lei; lot nr. 3 – mijloace fixe, bunuri materiale şi obiecte de mică valoare şi sсurtă durată, preţul iniţial 356 417 lei. Sînt admişi ca participanţi la licitaţie: persoane fizice sau juridice din Republica Moldova precum şi persoane juridice sau fizice străine. Participanţii la licitaţie vor depune cererea în forma stabilită, la care se anexează obligatoriu: copia actului de identitate al participantului; pentru persoanele juridice – copia certificatului de înregisttrare a întreprinderii, extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali, procura pentru dreptul de efectuare a tranzacţiilor, actul bancar de confirmare a depunerii unui acont de 10% din preţul iniţial de vînzare al lotului. Taxa de participare – 100 lei pentru persoanele fizice, 300 lei pentru persoanele juridice. Acontul se va transfera la contul de decontare: beneficiar: Î.M. „Valviron Nord” S.R.L., în proces de insolvabilitate, c. f. 1005602000141, cod IBAN MD62MO2224ASV69175057100, B.C. „Mobiasbancă - Groupe Societe Generale” S.A. Achitarea lotului procurat se va face în termen de 10 zile după adoptarea deciziei Comisiei de licitaţie privind stabilirea cîştigătorului lotului. Termenullimită de depunere a actelor este data de 06.10.2017, ora 17.00. Relaţii la tel. 069308372.