EXTRAS din MO 04.08.2017

Î.M. „BALCAS BT”, în proces de faliment, anunţă pentru data de 25.08.2017, ora 10.00, mun. Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab 55, sediul B.C. „Banca Socială” S.A., desfăşurarea licitaţiei repetate “cu strigare” a următoarelor bunuri: 1) complex de prelucrare şi conservare a fructelor şi legumelor din or. Drochia, str. 27 August, amplasat pe o suprafaţă de 2,84 ha teren în folosinţă, compus din: clădire de producere - 7556,3 m. p.; depozite, construcţii accesorii - 3077,9 m. p.; utilaj de producere a conservelor; materiale etc. – 2 266 200 lei; 2) complex de producere din s. Pervomaiscoe, r-nul Drochia, amplasat pe o suprafaţă de 0,77 ha teren în folosinţă, compus din clădire administrativă - 147,8 m. p., depozite şi construcţii accesorii -1048,4 m. p. – 266 400 lei. Acontul – 10% din suma lotului se depune la Î.M. „BALCAS-BT” S.R.L., c/f 1003607150014, c/d MD08ML000000002251516363, B.C. „Moldindconbank” S.A., fil. Drochia. Pentru participarea la licitaţie trebuie depuse: cererea; buletinul de identitate pentru persoanele fizice; copia certificatului de înregistrare a întreprinderii pentru persoanele juridice; procura pentru efectuarea tranzacţiilor de vînzare-cumpărare; dispoziţia de plată a acontului. Înregistrarea cumpărătorilor se termină cu 3 zile înainte de data licitaţiei. Organizatorul licitaţiei: lichidatorul Î.M. „BALCAS-BT” S.R.L. Informaţii suplimentare la tel. 069182195.

C.C. „CAMELIA” S.A. anunţă pentru data de 22.08.2017, ora 11.00, desfăşurarea licitaţiei de vînzare a următoarelor bunuri: – construcţie comercială (nr. cadastral 0100413.196.01), suprafaţa la sol 1273,2 m. p., suprafaţa totală 2361,6 m. p., şi teren (nr. cadastral 0100413.196), suprafaţa 0,1274 ha; construcţie comercială (nr. cadastral 0100413.249.01), suprafaţa la sol 265,6 m. p., suprafaţa totală 605,2 m. p., şi teren (nr. cadastral 0100413.249), suprafaţa 0,0286 ha, amplasate pe adresa: mun. Chişinău, bd Moscova 11/1, preţul iniţial 120 175 000 lei. Condiţiile pentru participare la licitaţie: 1) cererea; 2) dovada achitării acontului de 10% din preţul iniţial şi a taxei de participare de 500 lei; 3) documentul de identitate, extrasul de la C.Î.S., procura specială autentificată notarial. Bunurile sînt gajate în favoarea B.C. „Banca Socială” S.A., în proces de lichidare, şi se vinde sub controlul băncii. Datele bancare: beneficiar: C.C. „CAMELIA” S.A., c/f 1003600020189, TVA 0600952, IBAN: MD67ML000000002251629373, B.C. „Moldindconbank” S.A., fil. Invest, MOLDMD2X329. Termenul-limită pentru depunerea cererilor de participare este data de 21.08.2017, ora 16.00. Înregistrarea participanţilor se încheie cu 10 min. înainte de începutul licitaţiei. Licitatia va avea loc în incinta CC Camelia, pe adresa bd. Moscova 11/1 tel. 069116496; 067563044. detalii

C.A.P. „CORTEN”, în procedură de faliment, IDNO 1002610000170, anunţă pentru data 17.08.2017, ora 15.30, pe adresa: mun. Chișinău, str. Independenţei 9/2 A, organizarea licitaţiei repetate „cu strigare” a loturilor: 1 – construcţie comercială, prestări servicii, nr. cad. 8723203.130.01, cu terenul aferent, nr. cad. 8723203.130, preţul iniţial 470 270 lei; 2 – construcţie comercială, prestare servicii, nr. cad. 8723203.040.01, 02, 03, cu terenul aferent, nr. cad. 8723203.040, preţul iniţial 1 524 550 lei; 3 – încărcător ПВ-6, preţul iniţial 6450 lei; 6 – semănătoare SUPN-8, preţul iniţial 26 932 lei; 7 – complex de construcţii, nr. cad. 8723203.274.01, 03, preţul iniţial 213 560 lei; 8 – complex de construcţii agroindustriale, nr. cad. 8723309.603.01-07, preţul iniţial 288 420 lei; 9 – construcţie agroindustrială, nr. cad. 8723112.356.01, preţul iniţial 130 625 lei; 10 – complex de construcţii agroindustriale, nr. cad. 8723205.018.01-03, preţul iniţial 229 900 lei; 11 – apartament cu 1 odaie, nr. cad. 8723203.038.01.009, str. Kirov, 6, ap.9, s. Corten, r-nul Taraclia, suprafaţa 27 m. p., preţul iniţial 9880 lei; 12 – construcţie, nr. cad. 8723203.035.01, preţul iniţial 139 840 lei; 13 – construcţie comercială cu terenul aferent, nr. cad. 8723207.3128723207.312.01, preţul iniţial 33 535 lei; 14 – construcţie comercială cu terenul aferent, nr. cad. 8723206.2308723206.230.01, preţul iniţial 29 260 lei; 15 – construcţie comercială cu terenul aferent, nr. cad. 8723203.2788723203.278.01, preţul iniţial 30 115 lei; 16 – construcţie comercială cu terenul aferent, nr. cad. 8723203.1938723203.193.01, preţul iniţial 42 085 lei; la fel și organizarea licitaţiei „cu reducere” a bunurilor: lotul nr. 1 – utilaj pentru producerea polistirenului, preţul iniţial 10 044 lei; 2 – încăpere nelocativă, nr. cad. 8723205.020.01.003, preţul iniţial 12 270 lei; 3 – 2 construcţii, nr. cad. 8723203.065.01, 02, preţul iniţial 92 506 lei; 4 – 3 construcţii agricole, agroindustriale, nr. cad. 8723106.029.01, 02, 03, preţul iniţial 203 155 lei. Bunurile sînt amplasate în s. Corten, r-nul Taraclia. Condiţiile pentru participare la licitaţie: cererea, documentul de identitate, extrasul de la CÎS, dovada achitării acontului de 10 % din preţ și a taxei de participare de 600 lei pentru persoanele fizice și 1200 lei pentru persoanele juridice la contul IBAN: MD73ML000000022514092155, MOLDMD2X309, B.C. „Moldindconbank” S.A, fil. Centru. Depunerea cererilor de participare și a documentelor se încheie cu 3 zile înainte de data licitaţiei. Informaţii suplimentare la tel. 069570037.

Pe data de 22.08.2017, ora 10.00, pe adresa: mun. Chişinău, bd Decebal 139 B, of. 305, va avea loc licitaţia repetată „cu strigare” de vînzare a masei debitoare a S.R.L. „GRINVITAS-NORD”, în proces de lichidare. La licitaţie se expun: − lotul nr. 1 – terenul pentru construcţii, nr. cadastral 5521212.174, construcţie nefinisată, nr. cadastral 5521212.174.01, situată în r-nul Ialoveni, s. Piatra Albă, preţul 2 061 740,70 lei; − lotul nr. 2 – unitatea de transport de tip Mercedes Atego 815, preţul 272 325,60 lei. Pentru participare la licitaţie, doritorii vor vira acontul în mărime de 10% la contul S.R.L. „GRINVITASNORD”, c.f. 1002600003778, B.C. „Moldova Agroindbank” S.A., fil. 25 Chişinău, c.b. AGRNMD2X472, IBAN: MD76AG000000022512417553 MDL. La licitaţie sînt admise persoane fizice şi juridice din RM, cetăţeni străini, persoane juridice străine. Doritorii de a participa la licitaţie vor depune lichidatorului pe adresa: MD-2060, mun. Chişinău, bd Decebal 139 B, of. 305: cererea, confirmarea achitării acontului la contul bancar indicat în aviz, dovada achitării taxei de participare de 500 lei, buletinul, certificatul de înregistrare, extrasul din Registrul persoanelor juridice a agentului economic, procura, după caz. Depunerea cererilor se încheie pe data de 19.08.2017, ora 12.00. Informaţii suplimentare la tel. 069115744.

Pe data de 25.08.2017, ora 11.30, mun. Chişinău, Piaţa Negruzzi 2, et. 17, sala de şedinţe, va avea loc licitaţia „cu strigare” a următoarelor bunuri a patrimoniului O.P. „KLASSICA FORCE” S.R.L., în proces de faliment.

Lot nr. Denumirea bunului, anul producerii Nr. înmatr. Preţul, lei Lot nr. Denumirea bunului, anul producerii Nr. înmatr. Preţul, lei
5 Chevrolet Trax, a.2013 C RG 305 165228 47 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 285 174643
6 Chevrolet Trax, a.2013 C RG 308 165300 48 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 286 172753
7 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 461 180461 51 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 289 175097
8 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 462 177609 52 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 290 173441
9 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 463 180706 53 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 291 174191
10 Chevrolet Trax,a.2014 C RH 465 178693 54 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 292 173916
11 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 466 174774 56 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 294 175576
12 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 467 179371 58 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 296 169603
15 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 470 177545 61 Chevrolet Orlando, a.2014 C RL 461 166561
17 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 472 181802 63 Chevrolet Orlando, a.2014 C RL 463 184625
18 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 473 181557 68 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 302 147668
19 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 474 176186 69 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 304 152105
20 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 475 178500 71 Chevrolet Orlando, a.2013 C RH 441 158875
21 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 476 183736 73 Chevrolet Orlando, a.2013 C RH 456 159148
22 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 477 178389 75 Chevrolet Trax, a. 2013 C RG 309 174828
23 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 478 179227 76 Chevrolet Trax, a. 2013 C RG 310 174182
24 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 479 180771 77 Chevrolet Trax, a. 2013 C RG 311 175834
25 Chevrolet Trax, a.2014 C RH 480 181383 78 Chevrolet Trax, a. 2013 C RG 312 173688
29 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 260 172568 80 Chevrolet Trax, a. 2013 C RG 315 169650
33 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 264 173575 81 Chevrolet Trax, a. 2013 C RH 436 174306
34 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 265 172228 82 Chevrolet Trax, a. 2013 C RH 438 177118
35 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 266 171140 83 Chevrolet Trax, a. 2013 C RH 439 172330
36 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 267 175382 84 Chevrolet Trax, a. 2013 C RH 442 173589
37 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 268 172168 86 Chevrolet Trax, a. 2013 C RH 445 179428
38 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 276 168558 88 Chevrolet Trax, a. 2013 C RH 448 176994
39 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 277 169469 89 Chevrolet Trax, a. 2013 C RH 449 173965
40 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 278 149606 90 Chevrolet Trax, a. 2013 C RH 450 175259
41 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 279 177425 91 Chevrolet Trax, a. 2013 C RH 451 174097
43 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 281 171389 92 Chevrolet Trax, a. 2013 C RH 452 175120
44 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 282 171747 93 Chevrolet Trax, a. 2013 C RH 459 174042
45 Chevrolet Orlando, a.2013 C RG 283 174076
Pentru participarea la licitaţie trebuie depuse: cererea, buletinul de identitate pentru persoane fizice, copia certificatului de înregistrare a întreprinderii pentru persoane juridice, procura pentru efectuarea tranzacţiilor de vînzarecumpărare, dispoziţia de plată a acontului. Acontul – 10% din suma lotului se depune la “KLASSICA FORCE” S.R.L., c/f 1013600029998, c/d MD33VI000002224817910MDL, B.C. „Victoriabank” S.A., fil. nr. 17 Chişinău. Înregistrarea cumpărătorilor se termină cu 3 zile înainte de data licitaţiei. Organizatorul licitaţiei – lichidatorul O.P. „Klassica Force” S.R.L. Pentru informaţii suplimentare adresaţi-vă la tel. 069182195. De asemenea, sînt expuse spre vînzare: pistoale: Makarov, TT, Viking, Baikal: preţ de la 2500 – 5500 lei, comercializate prin intermediul magazinului specializat Î.S. „Pulbere”; veste antiglonţ: 2250 lei; girofare: 1350 – 2025 lei; girofar – 8100 lei; bastoane de cauciuc: 40 – 180 lei; huse pistoale: 70 – 125 lei; port spray-uri: 40 – 63 lei; videoregistratoare X3000Б: 405 – 550 lei; alte materiale şi bunuri. B.C. „Moldindconbank” S.A., fil. Invest, MOLDMD2X329. Termenul-limită pentru depunerea cererilor de participare este data de 21.08.2017, ora 16.00. Înregistrarea participanţilor se încheie cu 10 min. înainte de începutul licitaţiei. Licitaţia va avea loc în incinta C.C. „CAMELIA” S.A., pe adresa: mun. Chişinău, bd Moscova 11/1, tel. 069116496; 067563044.
 
Lichidatorul S.R.L. „ŞEVŢOV-SERVERS” anunţă pentru data de 18.08.2017, ora 11.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Bucureşti 23 A, of. 1-2, desfăşurarea licitaţiei „cu reducere” a patrimoniului S.R.L. „ŞEVŢOV-SERVERS”: – lotul nr. 1 – bunul imobil, încăpere locativă (apartament cu 3 camere), nr. cadastral 9601208.441.01.037, suprafaţa totală 97,2 m. p., amplasat în U.T.A. Găgăuzia, mun. Comrat, str. Lenin 156/1, preţul maxim de vînzare al lotului 613 196,50 MDL, pasul de reducere al preţului – 2% din preţul maxim de vînzare al lotului, limita la care poate fi redus preţul – 600 932,57 MDL. Ca participanţi la licitaţie sînt admişi: persoane fizice sau juridice. Participanţii la licitaţie vor depune cererea în forma stabilită, la care se anexează obligatoriu: copia actului de identitate al participantului; pentru persoane juridice – copia certificatului de înregistrare al întreprinderii, extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, procura de reprezentare, copia actului de identitate a reprezentantului, actul bancar de confirmare a depunerii unui acont de 61 319,65 MDL, actul bancar de confirmare a achitării costului biletului de participare de 1000 MDL. Contul de decontare pentru transferarea acontului şi costului biletului de participare: beneficiar A.A. „Dogot Constantin”, c/f 44202014, IBAN: MD89PR002251177346001498, B.C. „ProCredit Bank” S.A., PRCBMD22. Termenul-limită de depunere a actelor
este data de 15.08.2017, ora 11.00. Examinarea obiectelor expuse la vînzare se efectuează zilnic la locul lor de amplasare. Informaţii suplimentare la tel. 069220116.