EXTRAS din MO 16.06.2017

C.A.P. „Corten”, în procedură de faliment, IDNO 1002610000170, anunță pentru data de 28.06.2017, ora 13.00, pe adresa: mun. Chișinău, str. Independenței 9/2 A, Organizarea licitaţiei „cu strigare” a loturilor: 1) complex de construcții, nr. cad. 8723115.590.01, 02, prețul inițial 74 400 lei. 2) 2 construcții agricole, agroindustriale, nr. cad.8723109.672.01, 02, prețul inițial 392 000 lei. 3) 2 construcții, nr. cad. 8723203.065.01, 02, prețul inițial 102 500 lei.4) 3 construcții agricole, agroindustriale, nr. cad. 8723106.029.01, 02, 03, prețul inițial 225 100 lei. 5) complex de construcții, nr. cad. 8723203.275.01, 03, 04, 05, prețul inițial 364 600 lei.Organizarea licitaţiei repetate „cu strigare” a loturilor: 1) construcție comercială, prestări servicii, nr. cad.8723203.130.01, teren aferent, nr. cad. 8723203.130, prețul inițial 578 972 lei. 2) construcție comercială, prestare servicii, nr. cad. 8723203.040.01, 02, 03, teren aferent, nr. cad. 8723203.040, prețul inițial 1 876 947 lei. 3) încărcător ПВ-6, prețul inițial 8383 lei. 4) clădire de producție - brutărie, nr. cad. 8723203.297.01, teren aferent, nr. cad.8723203.297, prețul inițial 137 430 lei. 5) utilajul brutăriei – 167 poziții, anul producerii 1997, prețul inițial 10 710 lei.6) semănătoare SUPN-8, prețul inițial 35 000 lei.Organizarea licitaţiei „cu reducere” a bunurilor: Lot nr. 1. Utilaj pentru producerea polistirenului, prețul initial 13 780 lei. 2. Încăpere nelocativă, nr. cad. 8723205.020.01.001, prețul inițial 41 400 lei. 3. Încăpere nelocativă, nr. cad. 8723205.020.01.003, prețul inițial 14 310 lei. Bunurile sînt amplasate în s. Corten, r-nul Taraclia. Condiţiile pentru participare la licitaţie: cererea, documentul de identitate, extrasul de la C.Î.S., dovada achitării acontului de 10% din preţ și taxa de participare – 600 lei pentru persoanele fizice și 1200 lei pentru persoanele juridice la contul IBAN: MD73ML000000022514092155, MOLDMD2X309, B.C. „Moldindconbank”, fil. Centru. Depunerea cererilor de participare și a documentelor se încheie cu 3 zile înainte de data licitației. Informaţii suplimentare la tel. 069570037.