EXTRAS din MO 09.06.2017

Pe data de 27.06.2017, ora 14.00, în mun. Chișinău, bd Ștefan cel Mare și Sfînt 200, bir. 229, S.R.L. „Ihtionix”, în proces de insolvabilitate, va desfășura licitația „cu reducere” de vînzare a terenului de pămînt din or. Ialoveni, str. V. Alecsandri 17, nr. cadastral 5501209.217, suprafața 0,1065 ha, prețul de start 220 000 lei, dar nu mai puțin de 200 000lei. Acontul în mărime de 2% urmează a fi transferat pe contul de acumulare din B.C. „Eximbank – Gruppo Veneto Banca” S.A., filiala nr. 7., c/b EXMMD22420, c/d 2251607700MD, c/f 1002600050093, pînă pe data de 26.06.2017, ora 16.00. Informații la tel. 069057832.

 

S.A. „Seminţe Agro”, în proces de faliment, anunţă pentru data de 22 iunie 2017, ora 11.00, desfășurarea licitaţiei „cu strigare” la care se expune fabrica de prelucrare a seminţelor de porumb, ce cuprinde: construcţii, nr. Cadastral 270122600201-40, reţele de comunicaţii inginereşti, instalaţii, drumuri, edificii şi utilaj folosit în procesul tehnologic. Preţul de start 24 154 123 lei. Pentru participarea la licitaţie ofertantul va depune o cerere la biroul administratorului, str. Ivan Zaikin 60, şi va achita pe contul de acumulare acontul în mărime de 5% din preţul de start. La aceeaşi adresă se va putea lua cunoştinţă de paşaportul lotului. Se va considera cîştigător ofertantul ce a propus cel mai mare preţ. Relaţii suplimentare la tel. 022290991. Termenul de depunere a cererilor de participare la licitaţie expiră cu trei zile pînă la licitație. S.A. „Seminţe Agro”, în proces de faliment, anunţă pentru data de 22 iunie 2017, ora 11.00, desfășurarea licitaţiei „cu strigare”, la care se expune transport şi tehnică agricolă, 16 unităţi, şi anume: autocar PAZ-672, PAZ-3205, microbuz RAF 2203, autocamion GAZ- 52, 5307, 53, 31029, UAZ-469B, IJ-2715, IJ-2715,GAZ-53, remorcă T-p 5804A, 2PTS-4, tractor T16, Chevrolet CD 30903, distribuitor de apă APV-3. Preţul de start per total 242 160 lei. Bunurile pot fi vîndute şi separat. Pentru participarea la licitaţie ofertantul va depune o cerere la biroul administratorului, str. Ivan Zaikin 60, şi va achita pe contul de acumulare acontul în mărime de 5% din preţul de start. La aceeaşi adresă se v a putea lua cunoştinţă de paşaportul lotului. Se va considera cîştigător ofertantul ce a propus cel mai mare preţ. Relaţii suplimentare la tel. 022290991. Termenul de depunere a cererilor de participare la licitaţie expiră cu trei zile pînă la