EXTRAS din MO 02.06.2017

Administratorul insolvabilităţii S.R.L. „Tectonic” anunţă pentru data de 16.06.2017, ora 14.00, pe adresa: mun. Chişinău, Armenească 41D, desfăşurarea licitaţiei „cu reducere” de vînzare a următoarelor bunuri: utilaj tehnologic pentru reproducerea şi sacrificarea păsărilor şi bunurile imobile 8701202.336.04, 8701202.336.03, 8701202.336.01,8701202.336.02, 8701202.336.05, 8701202.327.13, 8701202.327.14, ca un complex patrimonial unic la preţul de start în mărime de 1 119 214,74 lei. Bunurile nominalizate se află pe adresa: or. Taraclia, str. Bulgară 13. Pentru participarea la licitaţie trebuie depuse: cererea de participare la licitaţie, certificatul de înregistrare, extrasul din Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor, actul ce confirmă dreptul de a efectua tranzacţii, documentele de constituire, actele care confirmă achitarea taxei de participare în mărime de 100 lei şi acontului în mărime de 10% din preţul iniţial licitației. Pentru detalii, adresați-vă la tel. +373 69249269

Pe data de 22.06.2017, ora 10.00, pe adresa: mun. Comrat, str. Pobedî 58, of. 301, se va desfășura licitația „cu strigare” de comercializare a bunurilor masei debitoare a C.A.P. „Valea Perjei Veche”, în proces de lichidare: lot nr. 1  - 8729.415.332.01-04 Clădirea brigăzii de tractoare nr. 3  - 311040 lei, lot nr. 2 Fabrică de vin 3429038 8729304.330.01; 8729304.330.03 - 8729304.330.12 Clădiri și edificii ale fabricii de vin – 695520 lei,  Mașini și utilaje ale fabricii de vin – 2733518 lei, lot nr. 3 8729303308.01-03 Clădirile garajului auto 1016064 lei, lot nr. 4  Depozit de cereale nr. 1 -1142364 lei,  8729304318.01-06 Clădiri și edificii ale depozitului de cereale nr. 1- 577152 lei, Mașini și utilaje ale depozitului de cereale nr. 1 -565212 lei, lot nr. 5 8729302314.01-03 Complex de uscat tutun 198720 lei,lot nr. 6 8729303350.01 Clădire administrativă -648000 lei, lot nr. 7 8729304315.01; 02 Complex de uscat tutun 500256 lei, lot nr. 8 8729303.313.01-08 Ateliere de mecanică 1105920 lei, lot nr. 9 Depozit de cereale 1370467 lei, 8729304317.01-09 Clădiri și edificii ale depozitelor de cereale 1310688 lei, Utilajul depozitului de cereale 59778 lei, lot nr. 10 Utilajul bazei petroliere 170205 lei, lot nr. 11 Utilajul secției de conserve 56874 lei, lot nr. 12 Utilajul secției de prelucrare a lînii 30344 lei, lot nr. 13 -226031 lei, lot nr. 14 -  2 145174 lei, lot nr. 15 -  3 194099 lei, lot nr. 16 Brigada de vie 3 47511 lei, lot nr. 17 Brigada de vie 2 15886 lei, lot nr. 18 Brigada de livadă 60459 lei, lot nr. 19 Barajul iazului Valea Marin 358853 lei, lot 20 - tractor Т -16, nr. de stat 670, nr. de invent. 4149, a. f. 1993, prețul 13154,4 lei; lot 21 – strung-freză, nr.de invent. 2161, a. f. 1984, prețul 13818,6 lei; lot 22 - autoremorcă ГКБ-819, nr. de invent. 2237, a. f. 1990, prețul8073,6 lei; lot 23 - automobil GAZ -53/furgon, nr. de invent. 2433, a. f. 1991, prețul 24248,8 lei; lot 24 – semiremorcă (7 330), nr. de invent. 2932, a. f. 1990, prețul 10554,4 lei; lot 25 - semiremorcă ОДАЗ ( 8 019 ), nr. de invent. 2973, a. f. 1991, prețul 11547,2 lei; lot 26 - automobil GAZ-53(бор), nr. de invent. 3110, a. f. 1991, prețul 16164,8 lei; lot 27 - automobil GAZ-53А, nr. de invent. 3153, a. f. 1986, prețul 8756 lei; lot 28 - automobil ZIL-ММЗ, nr. de invent. 3177,a. f. 1983, prețul 37557,6 lei; lot 29 - macara, nr. de invent. 3178, a. f. 1989, prețul 40646,4 lei; lot 30 – automobile ZIL ММЗ-554, nr. de invent. 3179, a. f. 1984, prețul 43817,6 lei; lot 31 - automobil ZIL-ММЗ, nr. de invent. 3288, a.f. 1985, prețul 37557,6 lei; lot 32 - automobil ZIL-ММЗ, nr. de invent. 3291, a. f. 1985, prețul 26081,6 lei; lot 33 - automobil GAZ-53(сам), nr. de invent. 3294, a. f. 1984, prețul 24248,8 lei; lot 34 - automobil УАЗ-452, nr. de invent.3295, a. f. 1986, prețul 10287,2 lei; lot 35 - autobuz ПАЗ-672, nr. de invent. 3297, a. f. 1988, prețul 42945,6 lei; lot 36 - automobil GAZ-52, nr. de invent. 3299, a. f. 1985, prețul 19763,2 lei; lot 37 - automobil GAZ-52, nr. de invent. 3305, a. f. 1985, prețul 19763,2 lei; lot 38 - automobil GAZ-53(бор), nr. de invent. 3425, a. f. 1991, prețul 20207,2 lei; lot 39 – strung de șlefuit, nr. de invent. 6098, a. f. 1989, prețul 37843,2 lei; lot 40 – semiremorcă autorefrig., nr. De invent. 6552, a. f. 1994, prețul 35186,4 lei; lot 41 - automobil GAZ 31029, nr. de invent. 6553, a. f. 1996, prețul 16934,4 lei; lot 42 - automobil ZIL-ММЗ, nr. de invent. 7004, a. f. 1987, prețul 43817,6 lei; lot 43 - automobil ZIL-ММЗ, nr. De invent. 7005, a. f. 1986, prețul 31298,4 lei; lot 44 - automobil ZIL-ММЗ, nr. de invent. 7006, a. f. 1988, prețul 31298,4 lei; lot 45 - automobil САЗ-3507, nr. de invent. 7008, a. f. 1989, prețul 20207,2 lei; lot 46 - automobil САЗ-3507, nr.de invent. 7009, a. f. 1989, prețul 20207,2 lei; lot 47 - automobil САЗ-3507, nr. de invent. 7010, a. f. 1986, prețul 28289,6 lei; lot 48 - automobil GAZ-53/вод, nr. de invent. 7011, a. f. 1991, prețul 24248,8 lei; lot 49 – automobile GAZ-53А, nr. de invent. 7013, a. f. 1976, prețul 24248,8 lei; lot 50 - automobil GAZ-53АБЦ, nr. de invent. 7014, a.f. 1990, prețul 20207,2 lei; lot 51 - automobil GAZ-52-04, nr. de invent. 7015, a. f. 1985, prețul 16468,8 lei; lot 52 - automobil GAZ-52/бор, nr. de invent. 7016, a. f. 1986, prețul 14493,6 lei; lot 53 - automobil GAZ-52/бор, nr. De invent. 7019, a. f. 1986, prețul 19763,2 lei; lot 54 – automașină Niva, nr. de invent. 9100, a. f. 2003, prețul 28339,2 lei; lot 55 - automașină Niva, nr. de invent. 9101, a. f. 2003, prețul 26942,4 lei; lot 56 – automașină НОNDA, nr. De invent. 9102, a. f. 2003, prețul 62644 lei; lot 57 - automobil GAZ-52, nr. de invent. 9324, a. f. 1983, prețul 14493,6 lei; lot 58 - automobil GAZ-52(бен, nr. de invent. 9325, a. f. 1987, prețul 28365,6 lei; lot 59 - automobil GAZ-53А, nr. De invent. 9326, a. f. 1974, prețul 16839,2 lei; lot 60 - automobil GAZ-53А, nr. de invent. 9327, a. f. 1973, prețul 18590,4 lei; lot 61 - automobil GAZ-53А, nr. de invent. 9328, a. f. 1989, prețul 24248,8 lei; lot 62 - automobil GAZ-53(бен), nr.de invent. 9329, a. f. 1989, prețul 17781,6 lei; lot 63 - automobil GAZ-53(бор), nr. de invent. 9331, a. f. 1992, prețul12124,8 lei; lot 64 - automobil ZIL-130/по, nr. de invent. 9332, a. f. 1992, prețul 24671,2 lei; lot 65 - automobil ZIL-1ЗО/бо, nr. de invent. 9333, a. f. 1984, prețul 13363,2 lei; lot 66 - automobil ZIL-ММЗ, nr. de invent. 9334, a. f. 1986, prețul 32550,4 lei; lot 67 - automobil CAMAZ-5410, nr. de invent. 9335, a. f. 1991, prețul 28396,8 lei; lot 68 - automobil MAZ-54323, nr. de invent. 9336, a. f. 1993, prețul 41558,4 lei; lot 69 - automobil SAZ-3507, nr. de invent.9341, a. f. 1987, prețul 16164,8 lei; lot 70 – strung de șlefuit, nr. de invent. 9346, a. f. 1984, prețul 37843,2 lei; lot 71 – cîntar pentru mașini 15 t, nr. de invent. 4482, a. f. 1985, prețul 8491,2 lei; lot 72 - cîntar pentru mașini 15 t, nr. De invent. 2806, a. f. 1974, prețul 8491,2 lei; lot 73 - stropitoare SLV 2000, nr. de invent. 9241, a. f. 1992, prețul 11318,4 lei; lot 74 - tractor ЮМЗ 6, nr. de invent. 8, a. f. 1976, prețul 31363,2 lei; lot 75 - tractor ЮМЗ 6, nr. de invent. 17,a. f. 1981, prețul 28680 lei; lot 76 - tractor ЮМЗ-6, nr. de invent. 53, a. f. 1973, prețul 25238,4 lei; lot 77 - tractor Т-16 (13-05), nr. de invent. 59, a. f. 1987, prețul 13154,4 lei; lot 78 - tractor Т-25, nr. de invent. 101, a. f. 1976, prețul 16738,4 lei; lot 79 - tractor Т-25, nr. de invent. 103, a. f. 1977, prețul 19526,4 lei; lot 80 - tractor Т 25 +18082, nr. De invent. 133, a. f. 1984, prețul 16738,4 lei; lot 81- tractor Т-16, nr. de invent. 141, a. f. 1985, prețul 8769,6 lei; lot 82 - tractor Т-70, nr. de invent. 142, a. f. 1990, prețul 22860,8 lei; lot 83 - tractor ЮМЗ 6/excav./, nr. de invent. 602, a. f. 1982, prețul 44478,4 lei; lot 84 - strung, nr. de invent. 620, a. f. 1998, prețul 22389,6 lei; lot 85- tractor ЮМЗ 6,nr. de invent. 938, a. f. 1988, prețul 22944 lei; lot 86 - tractor ЮМЗ-6, nr. de invent. 1226, a. f. 1988, prețul 30974,4 lei; lot 87 - strung/КРС/, nr. de invent. 2206, a. f. 1979, prețul 22389,6 lei; lot 88- tractor ДТ-75, nr. de invent. 2416,a. f. 1988, prețul 41912 lei; lot 89- tractor МТЗ 80, nr. de invent. 2727, a. f. 1984, prețul 31104 lei; lot 90 – stație electrică diesel, nr. de invent. 2821, a. f. 1991, prețul 24040,8 lei; lot 91 - tractor ЮМЗ 6/excav., nr. de invent. 4144, a. f. 1992, prețul 51321,6 lei; lot 92 – strung de găurit vertical, nr. de invent. 6201, a. f. 1998, prețul 21103,2 lei; lot 93 - strung, nr. de invent. 6202, a. f. 1998, prețul 22389,6 lei; lot 94 - remorcă ПСЕ-12.5, nr. de invent. 6244, a. f.1985, prețul 8138,4 lei; lot 95 - tractor Т-16, nr. de invent. 7126, a. f. 1993, prețul 10523,2 lei; lot 96 - tractor Т-40АМnr. de invent. 9309, a. f. 1988, prețul 31881,6 lei; lot 97 - tractor ЮМЗ-6, nr. de invent. 55, a. f. 1980, prețul 26385,6lei; lot 98 - tractor ДТ-75/buldoz., nr. de invent. 111, a. f. 1990, prețul 52072,8 lei; lot 99 „Карпатец”, nr. de invent.148, a. f. 1991, prețul 36468,8 lei; lot 100 - tractor Т 16М, nr. de invent. 921, a. f. 1987, prețul 23677,6 lei; lot 101 -tractor ЮМЗ-6/539/, nr. de invent. 1012, a. f. 1986, prețul 29828 lei; lot 102 - agregat АПЖ 12, nr. de invent. 1135,a. f. 1987, prețul 24307,2 lei; lot 103 - stropitoare ОП 3200, nr. de invent. 1278, a. f. 1990, prețul 20191,2 lei; lot 104 - remorcă ППВ-3, nr. de invent. 1283, a. f. 1988, prețul 12700,8 lei; lot 105 - stropitoare „Кертитокс”, nr. de invent.2031, a. f. 1988, prețul 74462,4 lei; lot 106 - remorcă ПИМ-40, nr. de invent. 2050, a. f. 1989, prețul 10627,2 lei; lot107 - combină КПИ-2.4, nr. de invent. 2178, a. f. 1992, prețul 30780 lei; lot 108 - agregat АПЖ-12, nr. de invent.2193, a. f. 1991, prețul 24307,2 lei; lot 109 – combină „Херсонец-9”, nr. de invent. 2233, a. f. 1989, prețul 17728,8lei; lot 110 - plug ПЧ 4.5, nr. de invent. 2236, a. f. 1988, prețul 7837,6 lei; lot 111 - semănătoare ССТ-8 Б, nr. De invent. 2473, a. f. 1987, prețul 13788,8 lei; lot 112 - boroană БДП 6.3, nr. de invent. 2914, a. f. 2001, prețul 17539,2lei; lot 113 - semiremorcă ППВЗ, nr. de invent. 2947, a. f. 1987, prețul 15240,8 lei; lot 114 - stropitoare SLV-200, nr.de invent. 3018, a. f. 1987, prețul 10972,8 lei; lot 115 - semănătoare СЗ 3.6, nr. de invent. 3068, a. f. 1984, prețul12830,4 lei; lot 116 - semănătoare СЗ 3 6, nr. de invent. 3069, a. f. 1984, prețul 12830,4 lei; lot 117 - semănătoareСЗ 3.6, nr. de invent. 3070, a. f. 1984, prețul 12830,4 lei; lot 118 - agregat АПЖ-12, nr. de invent. 3142, a. f. 1989,prețul 24307,2 lei; lot 119 - dispozitiv accesoriu ППК-4, nr. de invent. 3384, a. f. 1988, prețul 46137,6 lei; lot 120 –generator de căldură ТГ-1.5, nr. de invent. 3707, a. f. 2009, prețul 8418,4 lei; lot 121 - combină MF 38, nr. de invent.6203, a. f. 1988, prețul 288576 lei; lot 122 - secerătoare ЖФЗ 38, nr. de invent. 6204, a. f. 1988, prețul 47277,6 lei;lot 123 - secerătoare pentru floarea soarelui ЖФ 38, nr. de invent. 6205, a. f. 1988, prețul 36288 lei; lot 124 - secerătoareкукурузная-38, nr. de invent. 6206, a. f. 1988, prețul 46137,6 lei; lot 125 - remorcă ПИМ-40, nr. de invent. 6242,a. f. 1989, prețul 10627,2 lei; lot 126 - semănătoare СЗП-З.6, nr. de invent. 6295, a. f. 1988, prețul 8553,6 lei; lot 127 - semănătoare СЗП-З.6, nr. de invent. 6328, a. f. 1988, prețul 8553,6 lei; lot 128 - semiremorcă ППВ 3, nr. de invent.6739, a. f. 1993, prețul 12700,8 lei; lot 129 - agregat «Темп», nr. de invent. 7116, a. f. 2000, prețul 10303,2 lei; lot 130 - semiremorcă ППВ-3, nr. de invent. 9136, a. f. 1993, prețul 12700,8 lei; lot 131 - cărucior ТВС-2 fără cilindru,nr. de invent. 9151, a. f. 1982, prețul 8145,6 lei; lot 132 - semiremorcă ППВЗ, nr. de invent. 9152, a. f. 1993, prețul 15240,8 lei; lot 133 - excavator pentru şanţuri КЗУ, nr. de invent. 9203, a. f. 1990, prețul 14618,4 lei; lot 134 – semănătoare SK-8FS, nr. de invent. 9731, a. f. 2005, prețul 26956,8 lei; lot 135 - semănătoare SK-8FS, nr. de invent. 9732, a. f. 2005, prețul 26956,8 lei; lot 136 - stropitoare ОП-2000, nr. de invent. 9735, a. f. 2005, prețul 19685,6 lei; lot137 - stropitoare SLV-300, nr. de invent. 9739, a. f. 2005, prețul 18704 lei; lot 138 - combină «Sampo SR2075TS»,nr. de invent. 9741, a. f. 2005, prețul 691200 lei; lot 139 - dispozitiv pentru strîngerea rapiţei ЕЯЯ-4.5 «Sampo», nr.de invent. 9833, a. f. 2007, prețul 21859,2 lei; lot 140 - dispozitiv pentru strîngerea rapiţei MF, nr. de invent. 9834,a. f. 2007, prețul 23414,4 lei; lot 141 - secerătoare ЖРБ4.2, nr. de invent. 1036, a. f. 1989, prețul 14012,8 lei; lot 142 - secerătoare ЖРБ 4.2, nr. de invent. 1037, a. f. 1988, prețul 11210,4 lei; lot 143 - încărcător ПЭА 1.0 „Карпатец”,nr. de invent. 1077, a. f. 1989, prețul 30391,2 lei; lot 144 - cazan pe combustibil lichid, nr. de invent. 1334, a. f. 1991,prețul 7516,8 lei; lot 145 – turn de apă, nr. de invent. 2862, a. f. 2011, prețul 10276,8 lei; lot 146 – „дожд. уст.ДЦН-70”, nr. de invent. 4329, a. f. 1990, prețul 11311,2 lei; lot 147 - САК, nr. de invent. 9162, a. f. 1998, prețul 8786,4lei; lot 148 - СНП 50/80, nr. de invent. 4327, a. f. 1990, prețul 38556 lei; lot 149 - cuptor, nr. de invent. 3108, a. f.2011, prețul 44409,6 lei; lot 150 – utilajul oloiniței, nr. de invent. 9290, a. f. 2001, prețul 28926,4 lei; lot 151 – utilajul morii, nr. de invent. 9289, a. f. 1995, prețul 50877,6 lei; lot 152 - remorcă 1ПТС-9/124/, nr. de invent. 870, a. f. 1990, prețul 10205,6 lei; lot 153 – dispersator РУМ-8, nr. de invent. 2041, a. f. 1988, prețul 11067,2 lei; lot 154 - strung, nr.de invent. 2873, a. f. 2011, prețul 15992 lei; lot 155 – comb. КС К-100 + 2 secerători, nr. de invent. 3027, a. f. 1989,prețul 34020 lei; lot 156 - secerătoare ЖРБ 4.2, nr. de invent. 3032, a. f. 1990, prețul 11210,4 lei; lot 157 - cultivatorКРН-5.6, nr. de invent. 3085, a. f. 1990, prețul 7983,2 lei; lot 158 - boroană БДТ-7, nr. de invent. 3104, a. f. 1988,prețul 25090,4 lei; lot 159 - semiremorcă ПИМ-40, nr. de invent. 3152, a. f. 1989, prețul 12752 lei; lot 160 - dispersatorРЖТ-4, nr. de invent. 3158, a. f. 1988, prețul 24883,2 lei; lot 161 – dispozitiv accesoriu ППК-4, nr. de invent. 6210, f. 1992, prețul 34603,2 lei; lot 162 - remorcă ППВ-3 (remorcă de fier), nr. de invent. 6251, a. f. 1981, prețul 7817,6

a.   l; lot 163 - remorcă ТВС-2, nr. de invent. 6252, a. f. 1982, prețul 8145,6 lei; lot 164 - boroană БДСТ 2.5, nr. de

b.  

ivvent. 6386, a. f. 1984, prețul 11871,2 lei; lot 165 - rezervor 25м, nr. de invent. 9109, a. f. 1990, prețul 8910,4 lei; lot

c.  

166 - stropitoare SLV 2000, nr. de invent. 9165, a. f. 2002, prețul 19664,8 lei; lot 167 - tractor Т-150/31-60/, nr. de

d.  

invent. 9206, a. f. 1993, prețul 52390,4 lei; lot 168 - boroană БДСТ 2.5, nr. de invent. 9264, a. f. 1988, prețul 9496,8

e.  

lei; lot 169 - tractor ЛТЗ-60/886/, nr. de invent. 9743, a. f. 2005, prețul 44928 lei; lot 170 - dispozitiv de curăţare a

f.  

vrafului, nr. de invent. 2059, a. f. 1991, prețul 25629,6 lei; lot 171 - agregat АВ-0.65, nr. de invent. 4140, a. f. 1988,

g.  

prețul 11679,2 lei; lot 172 - dispozitiv de curăţare a vrafului, nr. de invent. 5001, a. f. 1990, prețul 25629,6 lei; lot 173

h.  

- dispozitiv de curăţare a vrafului, nr. de invent. 5006, a. f. 1990, prețul 25629,6 lei; lot 174 - maşină de triat cereale,

i.  

nr. de invent. 5010, a. f. 1991, prețul 36288 lei; lot 175 - aruncător de seminţe, nr. de invent. 5013, a. f. 1991, prețul

j.  

12700,8 lei; lot 176 - încărcător КШП-5, nr. de invent. 5016, a. f. 1985, prețul 26036 lei; lot 177 – „Нория МВЗ-20”,

k.  

nr. de invent. 6557, a. f. 1993, prețul 11321,6 lei; lot 178 - maşină de curăţat seminţe „Петкус”, nr. de invent. 9127,

l.  

a. f. 2002, prețul 72576 lei; lot 179 - dispozitiv de curăţare a vrafului, nr. de invent. 9128, a. f. 1990, prețul 51259,2

m.  

lei; lot 180 - încărcător КШП-5, nr. de invent. 9702, a. f. 2004, prețul 37195,2 lei; lot 181 – „Нория 1 МВЗ-20”, nr.

n.  

de invent. 9703, a. f. 2004, prețul 16173,6 lei; lot 182 - tractor ЮМЗ 6, nr. de invent. 26, a. f. 1972, prețul 17280 lei;

o.  

lot 183 - tractor ЮМЗ-6, nr. de invent. 1270, a. f. 1990, prețul 14340 lei; lot 184 - semiremorcă refrig., nr. de invent.

p.  

2074, a. f. 1990, prețul 28148,8 lei; lot 185 - remorcă ППВ-3, nr. de invent. 6565, a. f. 1986, prețul 8467,2 lei; lot 186

q.  

– dispozitiv accesoriu ППК, nr. de invent. 1266, a. f. 1980, prețul 14417,6 lei; lot 187 - tractor Т-16, nr. de înreg. 670,

r.  

nr. de invent. 4149, a. f. 1993, prețul 13154,4 lei.

s.  

Pentru a participa la licitație trebuie depuse următoarele documente: cererea în forma stabilită, documentul de

t.  

identificare a participantului la licitaţie (pentru persoanele juridice – copia certificatului de înregistrare a întreprinderii,

u.  

extrasul din Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor, procura pentru dreptul de efectuare a tranzacţiei);

v.  

confirmarea achitării acontului de 10% din preţul iniţial al lotului. Preţul biletului de participant – 300 lei.

w.  

Acontul şi taxa de participare se transferă pe contul C.A.P. „Valea Perjei Veche” pînă pe data de 19.06.2017, pe

x.  

contul de decontare MD45VI022241500000004MDL, c/f 10026110000365. a.   amplasării prin coordonare prealabilă la tel. 079435230.