AVIZ

Stimaţi acţionari ai BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.!
 
 
           Vă aducem la cunoştinţă că emisiunea a XXIV-a suplimentară închisă de acţiuni aprobată prin Hotărârea Adunării generale extraordinare a acţionarilor Băncii (proces-verbal nr. 4 din 17.11.2014), a fost calificată ca neefectuată.
 
                                   Administraţia Băncii