Comunicat informativ al BC "BANCA SOCIALA" S.A.

În atenţia clienţilor şi partenerilor de afaceri!
Conform Hotărârii Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei (process-verbal nr. 253 din 30 noiembrie 2014) a fost instituită administrarea specială asupra BC “Banca Socială” S.A., începând cu 30.11.2014 ora 17.00.
În calitate de administrator special a Băncii a fost numit Matei Dohotaru cu atribuţii şi drepturi prevăzute la cap.V2 din Legea instituţiilor financiare.
 Pe periooada administrării speciale, drepturile şi obligaţiunile acţionarilor, Consiliului, Preşedintelui şi ale administratorilor se suspendă şi se exercită de către administratorul special.
 
Administrator special
BC “Banca Socială” S.A.