Adunarea generală extraordinară

Stimate acţionar al BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.

Vă aducem la cunoştinţă că în conformitate cu hotărîrea Consiliului Băncii (proces-verbal nr.21 din 20.10.2014) la data de 17 noiembrie 2014, ora 16.00 în sediul central al Băncii se va desfăşura Adunarea generală extraordinară prin corespondenţă a acţionarilor BC “BANCA SOCIALĂ” S.A.

Ordinea de zi:
1. Alegerea Comisiei de numărare a voturilor.
2. Alegerea Preşedintelui si secretarului adunării.
3. Majorarea capitalului social prin desfăşurarea emisiunii suplimentare închise a acţiunilor Băncii.
4. Aprobarea Statutului BC „BANCA SOCIALĂ” SA în redacţie nouă.
5. Aprobarea Codului de Guvernare Corporativă al Băncii în redacţie nouă.
6. Aprobarea Regulamentului privind Consiliul Băncii în redacţie nouă.
7. Aprobarea Regulamentului privind Comitetul de Conducere al Băncii în redacţie nouă.
8. Aprobarea Regulamentului privind Comisia de Cenzori a Băncii în redacţie nouă.
9. Aprobarea Regulamentului privind Adunarea Generală a acţionarilor Băncii în redacţie nouă.
10. Autentificarea semnăturilor în procesul-verbal al adunării generale extraordinare a acţionarilor.

Lista acţionarilor cu drept de participare la Adunarea generală extraordinară a acţionarilor este întocmită de către registratorul independent „Soliditate” S.A. la situaţia din 22.10.2014.
Buletinul de vot poate fi prezentat personal sau prin poştă în sediul central al Băncii pe adresa: MD2005, mun.Chişinău, str.Mitropolit G.Bănulescu-Bodoni, 61, (biroul 203).
Transmiterea buletinului prin fax nu se acceptă.
Termenul de returnare a buletinului de vot completat – pînă la 17.11.2014, ora 16.00.
Acţionarii pot lua act de materialele aferente ordinii de zi, începând cu data de 06.11.2014, între orele 1000 – 1600 (pauză de masă 1300 – 1400 ) în sediul central al Băncii, biroul 208 (cu excepţia zilelor de odihnă) şi pe pagina WEB: www.bancasociala.md.
Informaţie suplimentară la tel. 022-22-41-84, 022-22-51-85.

Administraţia Băncii