Executarea ordinelor de plată referitoarer la transferurile urgente

La solicitarea clientului Băncii, transferul de credit în moneda naţională poate fi efectuat în regim de urgenţă sau în regim normal. În ordinul de plată, care urmează a fi transferat în mod urgent, plătitorul în rubrica „Tipul transferului”, indică menţiunea „U”.
Ordinul de plată acceptat pentru efectuarea transferului urgent către Banca beneficiară prin întermediul sistemului automatizat de plăţi interbancare se execută în decursul nu mai mult de 30 min.

Executarea şi acceptarea ordinului de plată pentru transferul urgent în 3 etape:

1 etapă. Se efectuează în decurs de 10 min.
Executorul responsabil primeşte ordinul de plată, verifică corectitudinea perfectării ordinului de plată, şi apoi aplică menţiunile relevante.
Crează ordinul de plată electronic. Verifică identicitatea ordinului de plată creat electronic cu ordinul de plată pe suport de hîrtie.

2 etapă. Se efectuează în de curs de 5 min.
Persoana responsabilă cu funcţia de control curent verifică corectitudinea perfectării şi veridicitatea datelor incluse în ordinul de plată şi îl autorizează.
Prin intermediul sistemului intern al băncii ordinele de plată acceptate se transmit beneficiarului imediat în urma decontării sumei din contul plătitorului şi efectuării autorizării.

3 etapă. Se efectuează în decurs de 15 min.
Documentele verificate şi autorizate se transmit în Centrul de decontari al oficiului central.
Centrul de decontari efectuează transferul ordinelor de plată prin sistemul automatizat de plăţi interbancare (SAPI) băncii beneficiare.

Executarea ordinului de plată aferent transferului urgent transmis în mod  electronic prin intermediul sistemelor de deservire bancară la distanţă se efectuieaza în decursul de 25 min în 2 etape.